XẢ TRÉT CUỐI TUẦN : Đuổi Hình Bắt Chữ 23/01/2021

Status
Not open for further replies.
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Năm Đinh Sửu
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh > Năm Đinh, hình thứ hai con là Sửu. Gộp lại là Năm Đinh Sửu

Đáp án câu 2 : Ngựa quen đường cũ, ngựa non háu đá.
Giải thích : Trong hình thì đôi dép là tượng trưng cho số 2, hình vuông tương trưng cho số 4, xúc xắc có sáu mặt tượng trưng cho số 6, còng tay tượng trưng cho số 8. Ở đầu của hình có 2 gạch dọc ngang nghĩa là lấy dọc các từ đầu tiên của câu 2, 4, 6 và 8. Tương tự cũng lấy ngang các từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 8 trong bốn câu thơ đầu tiên. Ta có hai câu trong đáp án ở trên.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : Năm Đinh Sửu 22 ( tức nói năm con sửu 2021 )
Giải thích : hình 1 thể hiện 5 cái đinh ý nói là Năm Đinh .
hình 2 : mình nhớ không lầm đó là con trâu sea game 22 . năm đó Vietnam mình tổ chức .

Trả lời lại câu 2 : Ngựa quen đường cũ
Giải thích : 4 hình ở trên vốn dĩ là 2 (đôi dép), 4 (hình vuông 4 cạnh), 6 (xí ngầu 6 mặt), 8 (còng số 8).
Ghép 4 chữ đầu của các câu 2, 4, 6, 8 của bài thơ, ta được đáp án.
ở hình đôi dép , có khoanh tròn và đường thẳng từ trên xuống , đường thẳng từ trái qua . Ý nói lấy từ Hàng 2 (từ trên xuống ) và chữ đầu ( từ trái qua ) theo thứ tự ( dép lào là số 2 ) làm chuẩn để theo từ trên xuống từ trái qua ===> là ngựa quen đường cũ
 
Đáp án câu 1 : NĂM ĐINH SỬU
Giải thích : 5 Cây đinh + con Trâu (Sửu)

Đáp án câu 2 : NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ
Giải thích : 4 hình ở trên lần lượt là 2, 4, 6, 8. Tương ứng 4 chữ đầu của các câu 2, 4, 6, 8 của bài thơ luôn
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Năm Đinh Sửu
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh > Năm Đinh, hình thứ hai con là Sửu. Gộp lại là Năm Đinh Sửu

Đáp án câu 2 : Ngựa Quen Đường Cũ, ngựa non háu đá.
Giải thích : Trong hình thì đôi dép là tượng trưng cho số 2, hình vuông tương trưng cho số 4, xúc xắc có sáu mặt tượng trưng cho số 6, còng tay tượng trưng cho số 8. Ở đầu của hình có 2 gạch dọc ngang nghĩa là lấy dọc các từ đầu tiên của câu 2, 4, 6 và 8. Tương tự cũng lấy ngang các từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 8 trong bốn câu thơ đầu tiên. Ta có hai câu trong đáp án ở trên.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : Năm Đinh Sửu
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh > Năm Đinh, hình thứ hai con Trâu là Sửu. Gộp lại là Năm Đinh Sửu

Trả lời lại câu 2 : Ngựa Quen Đường Cũ, ngựa non háu đá
Giải thích : Trong hình thì đôi dép là tượng trưng cho số 2, hình vuông tương trưng cho số 4, xúc xắc có sáu mặt tượng trưng cho số 6, còng tay tượng trưng cho số 8. Ở đầu của hình có 2 gạch dọc ngang nghĩa là lấy dọc các từ đầu tiên của câu 2, 4, 6 và 8. Tương tự cũng lấy ngang các từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 8 trong bốn câu thơ đầu tiên. Ta có hai câu trong đáp án ở trên.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Năm Đinh Sửu
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh > Năm Đinh, hình thứ hai con Trâu là Sửu. Gộp lại là Năm Đinh Sửu

Đáp án câu 2 : năm Đinh Sửu đừng đánh bài mà hãy chơi gái.
Giải thích : ý của chủ topic là đừng mang dép lào và những thứ màu đỏ đi đổ xí ngầu thì sẽ bị bắt, vì vậy mọi người nên đi chơi gái cho hên
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : 1985
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh -> Năm, hình thứ hai là con trâu. Gộp lại là năm con trâu -> năm sinh của vansutuyduyen -> 1985

Đáp án câu 2 : 10-2
Giải thích : số 10 được bôi đỏ + gạch ngang ở dưới + đôi tông lào tượng trưng cho số 2 -> đáp án là 10-2 là ngày sinh của vansutuyduyen. Các hình chữ khác là hỏa mù.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : 1985
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh -> Năm, hình thứ hai là con trâu. Gộp lại là năm con trâu -> năm sinh của vansutuyduyen -> 1985

Đáp án câu 2 : 10-2
Giải thích : số 10 được bôi đỏ + gạch ngang ở dưới + đôi tông lào tượng trưng cho số 2 -> đáp án là 10-2 là ngày sinh của vansutuyduyen. Các hình chữ khác là hỏa mù.
Blow Your Mind Wow GIF by Product Hunt
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : 1985
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh -> Năm, hình thứ hai là con trâu. Gộp lại là năm con trâu -> năm sinh của vansutuyduyen -> 1985

Đáp án câu 2 : 10-2
Giải thích : số 10 được bôi đỏ + gạch ngang ở dưới + đôi tông lào tượng trưng cho số 2 -> đáp án là 10-2 là ngày sinh của vansutuyduyen. Các hình chữ khác là hỏa mù.
3 hiệp, 4 phát thì cũng chỉ có thể là @vansutuyduyen :popo_ah:
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Năm Tân Sửu
Giải thích : Hình 1 là 5 cây đinh tạo thành các chữ T, A, N => chữ TÂN
Hình 2 là con Trâu (SỬU)
Từ hình 1 và hình 2 gộp lại cộng với năm nay là năm 2021 nên mình chọn đáp án là: Năm Tân Sửu

Đáp án câu 2 :
Ngựa Quen Đường Cũ, ngựa non háu đá
Giải thích :
Trong hình có đôi dép là tượng trưng cho số 2, hình vuông tương trưng cho số 4, xúc xắc có sáu mặt tượng trưng cho số 6, còng tay tượng trưng cho số 8. Ở đầu của hình có 2 gạch dọc và ngang nghĩa là lấy dọc các từ đầu tiên của các câu 2, 4, 6 và 8. Tương tự cũng lấy ngang các từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 8 trong bốn câu thơ đầu tiên. Ta có hai câu trong đáp án ở trên.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Năm Đinh Sửu
Giải thích : 5 cây đinh = Năm Đinh
+ con trâu là sửu = Sửu
=> Năm Đinh Sửu

Đáp án câu 2 :
NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ
Giải thích : 4 hình ở trên vốn dĩ là 2 (2 chiếc dép), 4 (hình vuông 4 cạnh), 6 ( 6 mặt xí ngầu), 8 (còng số 8). Tương ứng 4 chữ đầu của các câu 2, 4, 6, 8 của bài thơ.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Tân Sửu
Giải thích : đinh Mới => mới = tân => Tân đi với trâu = Tân Sửu

Đáp án câu 2 : Ngựa Non Háu Đá, Ngựa Quen Đường Cũ
Giải thích : dựa vào hình ảnh cộng với gợi ý của các bác đi trước cũng như của giám khảo em ra được đáp án như vậy, giải thích thêm chú ý vào hình đầu tiên là 2 có khoanh tròn tức là sẽ có 2 câu, 1 hàng dọc và 1 hàng ngang.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Trâu què
Giải thích : Có hình 5 cây đinh, bên cạnh là một con trâu, có nghĩa là năm nay những ai tuổi sửu sẽ gặp hạn, đạp trúng 5 cây đinh bị què giò

Đáp án câu 2 : Ngựa Non Háu Đá, Ngựa Quen Đường Cũ
Giải thích : Trong hình thì đôi dép là tượng trưng cho số 2, hình vuông tương trưng cho số 4, xúc xắc có sáu mặt tượng trưng cho số 6, còng tay tượng trưng cho số 8. Ở đầu của hình có 2 gạch dọc ngang nghĩa là lấy dọc các từ đầu tiên của câu 2, 4, 6 và 8. Tương tự cũng lấy ngang các từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 8 trong bốn câu thơ đầu tiên. Ta có hai câu trong đáp án ở trên.
 
Đã hết giờ gửi bài thi !

pass đối chiếu với kết quả lần này là :
Code:
DHBC_23/1/2021

Ngoài ra câu 2 mình chưa hiểu tại sao lại khoanh tròn đôi dép, và có thêm 2 đoạn kẻ dọc ngang ở gần hình đôi dép, hay là giám khảo tung hỏa mù :popo_ah:

Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ này, chắc khi đối chiếu đáp án sẽ phần nào lý giải cho thắc mắc của bạn :popo_smile:

Sau khi xem xét các bài dự thi, căn cứ vào luật chơi cũng như tiền lệ các đề thi đã từng tổ chức thì : Đáp án phải hoàn toàn trùng khớp mới được công nhận, sai lỗi chính tả sẽ không được tính, chỉ khi phần giải thích có thiếu xót nhưng đọc vẫn hiểu nội dung mới được du di.

Xét đề thi lần này, câu 1 không cần yêu cầu đúng chữ thường hay chữ hoa nhưng cũng là 1 dạng đánh lừa nhận thức khi khá nhiều người mặc định năm TÂN SỬU phải dùng đúng từ khóa cho có ý nghĩa ?

Nhưng câu 2 là bê nguyên xi 1 dạng chụp bản sao có sẵn, người đầu tiên đúng là anh @duchaitp, tuy nhiên sai lỗi chính tả sơ đẳng nên không được công nhận. Người hớt tay trên ngay sau đó là @hoangvfu.

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Năm Đinh Sửu
Giải thích : Hình thứ nhất có năm cây đinh > Năm Đinh, hình thứ hai con là Sửu. Gộp lại là Năm Đinh Sửu

Đáp án câu 2 : Ngựa Quen Đường Cũ, ngựa non háu đá.
Giải thích : Trong hình thì đôi dép là tượng trưng cho số 2, hình vuông tương trưng cho số 4, xúc xắc có sáu mặt tượng trưng cho số 6, còng tay tượng trưng cho số 8. Ở đầu của hình có 2 gạch dọc ngang nghĩa là lấy dọc các từ đầu tiên của câu 2, 4, 6 và 8. Tương tự cũng lấy ngang các từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 8 trong bốn câu thơ đầu tiên. Ta có hai câu trong đáp án ở trên.

Chúc mừng @hoangvfu đã WIN trong lần này và nhận giải thưởng 12.34 $

Mời bạn để lại thông tin nhận giải.
 
Đã hết giờ gửi bài thi !

pass đối chiếu với kết quả lần này là :
Code:
DHBC_23/1/2021Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ này, chắc khi đối chiếu đáp án sẽ phần nào lý giải cho thắc mắc của bạn :popo_smile:

Sau khi xem xét các bài dự thi, căn cứ vào luật chơi cũng như tiền lệ các đề thi đã từng tổ chức thì : Đáp án phải hoàn toàn trùng khớp mới được công nhận, sai lỗi chính tả sẽ không được tính, chỉ khi phần giải thích có thiếu xót nhưng đọc vẫn hiểu nội dung mới được du di.

Xét đề thi lần này, câu 1 không cần yêu cầu đúng chữ thường hay chữ hoa nhưng cũng là 1 dạng đánh lừa nhận thức khi khá nhiều người mặc định năm TÂN SỬU phải dùng đúng từ khóa cho có ý nghĩa ?

Nhưng câu 2 là bê nguyên xi 1 dạng chụp bản sao có sẵn, người đầu tiên đúng là anh @duchaitp, tuy nhiên sai lỗi chính tả sơ đẳng nên không được công nhận. Người hớt tay trên ngay sau đó là @hoangvfu.Chúc mừng @hoangvfu đã WIN trong lần này và nhận giải thưởng 12.34 $

Mời bạn để lại thông tin nhận giải.
Em cảm ơn anh @vansutuyduyen và anh @duchaitp ạ. Em xin nhận giải qua PM : U2517683 ạ.
 
Em cảm ơn anh @vansutuyduyen và anh @duchaitp ạ. Em xin nhận giải qua PM : U2517683 ạ.

Đã trao giải cho bạn !

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021 CHÍNH THỨC KẾT THÚC

Hẹn gặp lại mọi người trong những lần sau.

Close topic.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,310
Messages
6,988,863
Members
165,882
Latest member
Longlelatoi123

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom