• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy Wise - 23.5, AUD - 16 - All Bank

Status
Not open for further replies.

Hvus

Junior
Joined
Aug 3, 2017
Messages
58
Reactions
40
MR
0.186
Skype
Chat with me via Skype
Buy Wise rate 23.5
AUD - Rate 16

All Bank hoặc GDTT
Có bảo hiểm mình bank trước, còn không thì trung giang taigiang

liên hệ chữ ký.
Thanks
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most viewed of week