SCAM VIA - via.top

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin

INFORMATION >>>

– Ngày bắt đầu: 29/08/2020.
– Chấp nhận cổng thanh toán: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple.
– Đầu tư tối thiểu: 10$.
– Rút tiền tối thiểu: 10$.
– Xử lí thanh toán thủ công.
– Lãi trả 7 ngày/ tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật.
– Hoa hồng giới thiệu cơ bản: 7%- 3%- 2%.
– Hoàn trả 5% tiền gửiRCB: https://hyipcenter4me.com/via/


INVESTMENT PLANS


Lợi nhuận 3% hàng ngày làm việc và 1.5% ngày cuối tuần và nhận mãi mãi, lợi nhuận hàng ngày đã bao gồm gốc.

via-investment-plans.jpg


Ngoài ra bạn cần lưu ý, khi gửi tiền vào dự án một phần khoản tiền gửi của bạn sẽ tự động chuyển đổi sang token VTU theo các mốc tiền gửi như sau:

 • Gửi tiền từ 10$ – 100$, chuyển 10% số tiền gửi thành VTU. (Ví dụ, đầu tư 100$, trong đó 90$ sẽ trả lãi theo $ hàng ngày và 10$ chuyển đổi thành token VTU, số lượng VTU bạn nhận được sẽ tính theo giá trị quy đổi tại thời điểm bạn thực hiện đầu tư).
 • Gửi tiền từ 100$ – 500$, chuyển 15% số tiền gửi thành VTU.
 • Gửi tiền từ 500$ – 1,000$, chuyển 20% số tiền gửi thành VTU.
 • Gửi tiền từ 1,000$ – 2,500$, chuyển 25% số tiền gửi thành VTU.
 • Gửi tiền từ 2,500$ – 5,000$, chuyển 30% số tiền gửi thành VTU.
 • Gửi tiền từ 5,000$ – 10,000$, chuyển 35% số tiền gửi thành VTU.
Chú ý:

+ Giá khởi điểm của VTU là 1 VTU = 1$ và sẽ tăng giá theo thời gian.

+ Số lượng tiền rút bằng VTU sẽ có giới hạn, điều này phụ thuộc dựa trên số lượng tiền gửi của bạn (tối đa bằng 10% số tiền gửi mỗi tuần).

+ Ngoài đầu tư để nhận VTU bạn còn có thể mua trực tiếp từ hệ thống với phí mua 3%, khi mua VTU cũng sẽ được nâng giới hạn rút VTU.

+ Số tiền gửi sau khi chuyển đổi thành VTU, bạn có thể nắm giữ chờ lên giá hoặc bán ngay và rút tiền về tài khoản.


PAYMENT OF PROOF

via-proof-deposit.jpg
 

Attachments

 • via-hyip.jpg
  via-hyip.jpg
  86.3 KB · Views: 63
 • via-banner.png
  via-banner.png
  8.5 KB · Views: 38

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 11.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 04:02 01.09.20. Batch: 331780140.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 15.6 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 09:52 02.09.20. Batch: 332403550.

The amount of 15.12 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 11:56 02.09.20. Batch: 332420461.

The amount of 28 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 15:29 02.09.20. Batch: 332456480.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 34.6 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 09:08 03.09.20. Batch: 332560461.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 19.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 16:23 06.09.20. Batch: 333078111.

The amount of 70 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 00:31 07.09.20. Batch: 333124369.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 80.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 02:42 08.09.20. Batch: 333302316.

The amount of 23.63 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 13:40 07.09.20. Batch: 333216704.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 34.68 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 11:38 10.09.20. Batch: 333698852.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 30.09 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 10:28 11.09.20. Batch: 333845973.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 25.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 09:12 12.09.20. Batch: 333991762.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 17.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 10:30 14.09.20. Batch: 334291543.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 26.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 16:54 17.09.20. Batch: 334875391.

The amount of 12.27 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 03:07 18.09.20. Batch: 334925143.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 25.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 11:33 18.09.20. Batch: 334987253.

The amount of 12.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 09:06 19.09.20. Batch: 335130234.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 18.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 01:07 22.09.20. Batch: 335603635.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 70 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 15:21 23.09.20. Batch: 335897592.

The amount of 35.07 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 16:20 23.09.20. Batch: 335908693.

The amount of 75.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 04:52 24.09.20. Batch: 335974751.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 12.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 03:28 30.09.20. Batch: 337009598.
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 25.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 09:23 05.10.20. Batch: 338401658.
 

partizan

Junior
Joined
Oct 6, 2020
Messages
63
Reactions
1
MR
0.00
14:00 06.10.20 Receive 338667843 U19716084
VIA +13.08
Received Payment 13.08 USD from account U19716084. Memo: API Payment. VIA deposit. Payment ID: ORDER_Uf954a16ca825ef587bff7d5612b7ef00cf42b9a
 

partizan

Junior
Joined
Oct 6, 2020
Messages
63
Reactions
1
MR
0.00
06:42 12.10.20 Receive 339767573 U19716084
VIA +13.5
Received Payment 13.5 USD from account U19716084. Memo: API Payment. VIA deposit. Payment ID: ORDER_Udd6ce17a0c552334289d1f3349bb4ece9db5e1e
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 44.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U19716084->U**. Memo: API Payment. VIA deposit.. Date: 13:42 14.10.20. Batch: 340334777.
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
363,307
Messages
6,408,305
Members
137,787
Latest member
kienk49