Tuyển Ref PmDice.com - Với chiến thuật chắc ăn - Đã Test!

Thêm một người mua : D
Tool Default :
upload_2016-4-2_21-31-58.png
 
Chúc các bạn có thể chiến thắng hôm này ! :D
 
Lại xuất được 1 tôl chiến thuật vòng vô hạn theo kiểu


[8:12:07 PM] April LJan: Ví dụ :
Vòng 1, bạn nhập là số lần là 50 và số tiền là 0.0001
Vòng 2, bạn nhập là số lần là 20 và số tiền là 0.0002
Vòng 3, bạn nhập là số lần là 10 và số tiền là 0.0001

Thì đầu tiên bạn sẽ đánh 50 lần với 0.0001 .
Nếu thằng một lần bất kì thì quay lại đánh 0.0001 với 50 lần.
Nếu thua hết 50 lần, thì chuyển qua đánh 0.0002 với 20 lần
Trong 20 lần này, nếu thắng thằng một lần bất kì thì quay lại đánh 0.0001 với 50 lần.
Trong 20 lần này nếu thua hết 20 lần, thì chuyển qua đánh 0.0003 với 10 lần
[8:12:34 PM] April LJan: Cứ như vậy, với số vòng bạn muốn, nếu chạy hết sô1 vòng rồi mà vẫn không thắng, thì sẽ quay lại ban đâu!
[8:13:22 PM] April LJan: Nếu bạn không muốn xong hết 24 lần này là quay lại đánh như ban đầu, thì có thể nói với mình kiểu bạn muốn, mình sẽ code cho bạn như vậy !
 
Lại xuất được 1 tôl chiến thuật vòng vô hạn theo kiểu


[8:12:07 PM] April LJan: Ví dụ :
Vòng 1, bạn nhập là số lần là 50 và số tiền là 0.0001
Vòng 2, bạn nhập là số lần là 20 và số tiền là 0.0002
Vòng 3, bạn nhập là số lần là 10 và số tiền là 0.0001

Thì đầu tiên bạn sẽ đánh 50 lần với 0.0001 .
Nếu thằng một lần bất kì thì quay lại đánh 0.0001 với 50 lần.
Nếu thua hết 50 lần, thì chuyển qua đánh 0.0002 với 20 lần
Trong 20 lần này, nếu thắng thằng một lần bất kì thì quay lại đánh 0.0001 với 50 lần.
Trong 20 lần này nếu thua hết 20 lần, thì chuyển qua đánh 0.0003 với 10 lần
[8:12:34 PM] April LJan: Cứ như vậy, với số vòng bạn muốn, nếu chạy hết sô1 vòng rồi mà vẫn không thắng, thì sẽ quay lại ban đâu!
[8:13:22 PM] April LJan: Nếu bạn không muốn xong hết 24 lần này là quay lại đánh như ban đầu, thì có thể nói với mình kiểu bạn muốn, mình sẽ code cho bạn như vậy !
payout bao nhiêu vậy cậu nhỉ?
 
% thắng đó cậu. Vì nếu đánh payout 2x ( 48.2% thắng ) 50 lần 0.0001$ mà nó thua 1 chuỗi dài rồi thắng 1 lần thì sao lấy lại vốn?
???? Mình đang nói là tool chạy được loại chiến thuật này mà !
 
Mình chỉ dùng Skyper thui bạn ! Ẩn danh facebook!
giỏi thế mình cần thuê bạn làm cái này, nói trước làm hơi khó nhưng đảm bao sẽ trả hậu hĩnh cho bạn, cho mình link facebook đc ko
 
giỏi thế mình cần thuê bạn làm cái này, nói trước làm hơi khó nhưng đảm bao sẽ trả hậu hĩnh cho bạn, cho mình link facebook đc ko
Bạn có thể liên hệ Skyper của mình thông qua tag Skyper ổ Avatar của mình ! :D

Mình có nhận code c#, java, js, html ! bạn cần gì cứ liên hệ !
 
???? Mình đang nói là tool chạy được loại chiến thuật này mà !
Thì ý mình hỏi tool đấy chỉnh % thắng bao nhiêu mà.
Ví dụ:
Vòng 1 cậu đánh 50 lần $0.0001 vs tỷ lệ thắng 48.02% nếu cậu đánh thua 10 lần liên tiếp tới lần 11 thì thắng thì chẳng phải cậu lỗ sao?
 
Minh đâu có biết ! ? Cái này tùy vào người chơi : Cậu tính toán thế nào thui! :D Tại tool này là mình viết theo yêu cầu của người chơi mà !
Thì ý mình hỏi tool đấy chỉnh % thắng bao nhiêu mà.
Ví dụ:
Vòng 1 cậu đánh 50 lần $0.0001 vs tỷ lệ thắng 48.02% nếu cậu đánh thua 10 lần liên tiếp tới lần 11 thì thắng thì chẳng phải cậu lỗ sao?
 
Thành quả cho tool ngày hôm nay!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ! :D

upload_2016-4-4_1-0-24.png
 
Kết quả của một bạn chạy tool và chiến thuật của mình :D

upload_2016-4-11_13-41-8.png
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,649
Messages
6,882,582
Members
158,955
Latest member
Kchamba8

Most discussed of week

Most discussed of week

Back