Truyện: Nhà Đầu Tư và Cao Thượng( 1) Viễn Minh

Hieune

Kindness
Verified
Joined
Jul 8, 2017
Messages
437
Solutions
1
Reactions
826
MR
186.565
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
Truyện: Nhà Đầu Tư và Cao Thượng( 1) Viễn Minh

Nhà Đầu Tư: Làm sao để chọn được người đầy đủ nhân đức, trí, tài để bổ nhiệm( 2) vị trí giám đốc quản lý, điều hành, sắp xếp công việc, nhân viên trong công ty bây giờ?
Cao Thượng Viễn Minh: Thử cách này xem, nhờ các chuyên gia có chuyên môn, có kinh nghiệm phân tích tất cả các công việc trong công ty và các quá trình để hoàn thành công việc, phân tích tất cả các vấn đề có khả năng xảy ra và các quá trình giải quyết tốt vấn đề. Dựa vào các kết quả phân tích đó để lập 1 tiêu chuẩn định sẵn gồm nhân đức, trí, tài cho vị trí giám đốc. Tiếp theo, dựa vào bảng tiêu chuẩn đó và xem xét hồ sơ, quá trình làm việc, quá trình giao tiếp của nhân viên xem người nào có đầy đủ nhân đức, trí, tài, phù hợp với các chỉ tiêu của bảng tiêu chuẩn thì tuyển chọn; có thể xây dựng thêm hệ thống thử thách để bảo đảm chắc chắn về khả năng giải quyết vấn đề thành công của người được chọn. Nếu muốn theo dõi, quan sát đời tư, quan sát quá trình sinh sống của nhân viên thì phải bàn hợp đồng, quy định với họ để tránh vi phạm luật: quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. Một công ty mà vi phạm pháp luật, vi phạm pháp lý thì không bao giờ có tương lai phát triển thịnh vượng( 3), tươi đẹp, nên phải cẩn thận, lưu ý, ghi nhớ. Nếu có đủ điều kiện thì mình nên tìm kiếm, tuyển chọn, đào tạo người đảm nhiệm cho vị trí giám đốc từ những đứa bé mới vào học lớp 1 theo bảng tiêu chuẩn định sẵn.

Giải nghĩa:
( 1) Từ Cao Thượng: có phẩm chất, đạo đức cao cả, vượt hẳn lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen

( 2) Từ Bổ Nhiệm: (Trang trọng) (người, đơn vị có thẩm quyền) cử ai đó giữ một chức vụ trong bộ máy lãnh đạo hoặc quản lí

( 3) Từ Thịnh Vượng:( Tính từ) ở trạng thái đang phát đạt, giàu có lên
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
381,515
Messages
6,654,794
Members
147,722
Latest member
thicongnhago

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week