Trỏ trang web tới 1 trang web khác?

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0
Chào các bác.
Có cách nào chuyển trang web vd: FB.com/abc trỏ về C:/abc.html không? (fb.com vẫn vào bình thường)
cảm ơn :D
 

BetPOB

Senior
Joined
May 9, 2014
Messages
473
Reactions
261
MR
0.521
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Mạnh dạn mua lại tên miền fb.com liền thớt:cool:
 

DannyTuan

Verified
Joined
Jul 26, 2011
Messages
1,646
Reactions
2,045
MR
0.014
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Đang không hiểu các fb.com ở đây là sao ?
Là bạn lấy ví dụ hay bạn muốn là trỏ cái link fb.com luôn ?

Nếu là dạng : abc.com/aaa --> cde.com/fgh.html thì dễ mà.
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week