What's new

SCAM Tresor Capital LTD - Tresor.capital

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
I Am Not Admin/Owner Of The Project !!!!

- Ra mắt : 21/12/2018


- GIỚI THIỆU :

- Tresor Capital là một đối tác kinh doanh và nguồn thu nhập cho các nhà đầu tư tư nhân. Mục tiêu của chúng tôi là đoàn kết các nhà đầu tư và doanh nhân, giúp họ có được thu nhập và hỗ trợ kinh doanh ổn định.
- Tresor Capital LTD là một công ty đầu tư độc lập hợp nhất một số quỹ đầu tư mạo hiểm của Anh và nước ngoài. Chúng tôi đã tạo ra một mạng lưới rộng lớn gồm các hướng đạo sinh, những người đang tìm kiếm các doanh nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đầy triển vọng. Công ty chúng tôi đầu tư vào chứng khoán hoặc cổ phiếu của các doanh nghiệp đó. Kết quả là, các nhà đầu tư có được thu nhập thụ động mong muốn và các doanh nhân có được một khoản tài chính để thực hiện ước mơ cá nhân của họ.
- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :
- DAILY TRESOR : Lãi 1.8% hằng ngày cho 30 ngày làm việc [42 ngày lịch]. Trả lại gốc khi hết chu kỳ 30 ngày. ROI 154%.
- STABLE TRESOR : Lãi 10.8% hằng ngày cho 10 ngày làm việc [14 ngày lịch]. Không hoàn vốn. ROI 108%.
- FIXED TRESOR : Lãi 121% trả sau 19 ngày. Vốn và lãi trả sau 19 ngày. ROI 121%.
- Chấp nhận thanh toán : PM, PE, BTC, ETH, LTC
- Đầu tư tối thiểu : 25$
- Thanh toán : Thủ công
- Hoa hồng giới thiệu : 6% - 1%
- Domain : NameCheap, Inc., 2018-08-26 - 2019-08-26
- Hosting : Cloudflare, Inc
- SSL : CloudFlare Inc ECC CA-2 CloudFlare, valid: 16 Nov 2018 - 16 Nov 2019
- Script : Gold Coders - licensed
Our investment :Deposit :
The amount of 201 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U18+->U18409805. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to TRESOR CAPITAL LTD User lyubo66.. Date: 04:07 16.05.19. Batch: 260840101.

THAM GIA KIẾM TIỀN TẠI ĐÂY

P/S :
Theo như mình kiểm tra thì đây là dự án lâu dài :):):)
 
Last edited:

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
.The amount of 12.91 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 08:32 17.05.19. Batch: 261050539.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 10.82 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 11:59 20.05.19. Batch: 261507899.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 3.62 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 12:27 21.05.19. Batch: 261698090.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 13.84 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 08:21 23.05.19. Batch: 262068649.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 9.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 07:50 25.05.19. Batch: 262458432.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 3.62 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 08:52 27.05.19. Batch: 262741487.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 15.74 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 07:58 29.05.19. Batch: 263195820.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 24.48 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 05:23 31.05.19. Batch: 263606140.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 3.62 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 07:47 03.06.19. Batch: 264557274.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 8.74 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 06:18 05.06.19. Batch: 264983770.
✅ Paid :
The amount of 23.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 10:09 05.06.19. Batch: 265034017.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
✅ Paid :
The amount of 3.62 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 12:57 06.06.19. Batch: 265289181.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
The amount of 10.23 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 06:55 10.06.19. Batch: 265885847.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
The amount of 8.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 09:01 12.06.19. Batch: 266267095.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
Fast payment. Thanks Tresor Capital
The amount of 3.62 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 10:44 13.06.19. Batch: 266470497
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
The amount of 7.23 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 10:04 17.06.19. Batch: 267180589.
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
The amount of 7.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 06:50 19.06.19. Batch: 267556659.
 

Mr1

Newbie
Joined
Jun 20, 2019
Messages
30
Reaction score
6
Points
8
Payment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] :)
The amount of 3.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U*. Memo: API Payment. Withdraw from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 11:16 20.06.19. Batch: 267803701.
Thanks!
 

Mr1

Newbie
Joined
Jun 20, 2019
Messages
30
Reaction score
6
Points
8
New deposit: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] :)
The amount of 26 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U*->U18409805. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 11:22 20.06.19. Batch: 267804702
 

SkyLove18

Junior Member
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,259
Reaction score
20
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
ICQ
Chat with me via ICQ
The amount of 7.23 USD has been deposited to your account. Accounts: U18409805->U18+. Memo: API Payment. Withdraw to from TRESOR CAPITAL LTD.. Date: 10:13 21.06.19. Batch: 267977571.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
346,809
Messages
6,066,372
Members
123,875
Latest member
nguoiduatinsaigon

Follow us

Top