SCAM Tokyo Investment Company - tokyoinv.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by hyipdollar, Feb 19, 2016.

Moderators: hyipdollar
 1. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Site ra ngày 27/01/2016

  Kế hoạch đầu tư: 0,8 - 1,1% for 20 - 80 days

  Nhận xét: site có Dedicated Server, Hosting DDoS, SSL, domains: Created on 2015-10-05 - Expires on 2020-10-05, script thanh toán và đầu tư mượt, site thanh toán instant :)


  Proof deposit:
  [​IMG]

  Tham gia Tokyo Investment Company

  RCB: http://hyipdollar.com/refback/lid/105/

  [​IMG]
   
  Last edited: Feb 29, 2016
 2. nqphuc

  nqphuc Hero

  Joined:
  Apr 24, 2012
  Messages:
  1,344
  Likes Received:
  559
  Site này sau 20 ngày thì trả vốn luôn à mod, plan bronze đó.
   
  hyipdollar likes this.
 3. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  uhm cậu, plan nào cũng hết hạn là trả vốn :)
   
 4. HYIPBIZ

  HYIPBIZ Senior Member

  Joined:
  Oct 4, 2012
  Messages:
  1,454
  Likes Received:
  110
  Instantly Payment Received Batch: 120539956.
  The amount of 2.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 1996 from Tokyo Investment Company.. Date: 08:43 19.02.16. Batch: 120539956.
   
 5. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán đầu tiên từ ref, instant:

  The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2014 from Tokyo Investment Company.. Date: 11:10 19.02.16. Batch: 120554750.
  [​IMG]
   
 6. quangmanhpfiev

  quangmanhpfiev Junior Member

  Joined:
  Oct 15, 2014
  Messages:
  226
  Likes Received:
  105
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]
  em dep vào nó chỉ hiện thế này mà ko có chọn plan hả anh?
   
 7. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  nó tự động chọn plan theo số tiền dep mà :) cậu nên click vào cái dấu xanh cho nó mờ đi, cái đó là nó tự động tái đầu tư vốn khi hết plan, khi dep cậu có stick vào ô tự động đúng ko
   
  quangmanhpfiev likes this.
 8. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 1.7 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U8701960->U1896276.
  Memo: API Payment. Payout no. 2084 from Tokyo Investment Company..
  Date: 18:56 19.02.16.
  Batch: 120604520.
   
 9. HYIPBIZ

  HYIPBIZ Senior Member

  Joined:
  Oct 4, 2012
  Messages:
  1,454
  Likes Received:
  110
  Instantly Payment Received Batch: 120695105.
  The amount of 2.1 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 2226 from Tokyo Investment Company.. Date: 17:12 20.02.16. Batch: 120695105.
   
 10. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2338 from Tokyo Investment Company.. Date: 20:05 22.02.16. Batch: 120902810.
   
 11. quangmanhpfiev

  quangmanhpfiev Junior Member

  Joined:
  Oct 15, 2014
  Messages:
  226
  Likes Received:
  105
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Received Payment 0.08 USD from account U8701960 to account U8584117. Batch: 120888486. Memo: API Payment. Payout no. 2301 from Tokyo Investment Company
   
 12. HYIPBIZ

  HYIPBIZ Senior Member

  Joined:
  Oct 4, 2012
  Messages:
  1,454
  Likes Received:
  110
  Instantly Payment Received Batch: 120982720.
  The amount of 4.1 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 2446 from Tokyo Investment Company.. Date: 15:11 23.02.16. Batch: 120982720.
   
 13. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2487 from Tokyo Investment Company.. Date: 18:51 23.02.16. Batch: 121008447.
  [​IMG]
   
 14. HYIPBIZ

  HYIPBIZ Senior Member

  Joined:
  Oct 4, 2012
  Messages:
  1,454
  Likes Received:
  110
  Instantly Payment Received Batch: 121100861.
  The amount of 1.6 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 2631 from Tokyo Investment Company.. Date: 16:20 24.02.16. Batch: 121100861.
   
 15. quangmanhpfiev

  quangmanhpfiev Junior Member

  Joined:
  Oct 15, 2014
  Messages:
  226
  Likes Received:
  105
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Received Payment 0.16 USD from account U8701960. Memo: API Payment. Payout no. 2637 from Tokyo Investment Company
   
 16. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2713 from Tokyo Investment Company.. Date: 21:59 24.02.16. Batch: 121134488.
  [​IMG]
   
 17. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant mượt :D

  The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2925 from Tokyo Investment Company.. Date: 20:01 25.02.16. Batch: 121238494.
   
 18. quangmanhpfiev

  quangmanhpfiev Junior Member

  Joined:
  Oct 15, 2014
  Messages:
  226
  Likes Received:
  105
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Received Payment 0.08 USD from account U8701960 to account U8584117. Batch: 121342326. Memo: API Payment. Payout no. 3072 from Tokyo Investment Company.
  Received Payment 0.08 USD from account U8701960 to account U8584117. Batch: 121340038. Memo: API Payment. Payout no. 3066 from Tokyo Investment Company
   
 19. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant tiếp theo:

  The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 3115 from Tokyo Investment Company.. Date: 19:25 26.02.16. Batch: 121354773.
  [​IMG]
   
 20. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  14,763
  Likes Received:
  1,403
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  thanh toán instant:

  The amount of 5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 3327 from Tokyo Investment Company.. Date: 06:14 29.02.16. Batch: 121577574.
  [​IMG]
   

Share This Page