SCAM Tokyo Investment Company - tokyoinv.com

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype


Site ra ngày 27/01/2016

Kế hoạch đầu tư: 0,8 - 1,1% for 20 - 80 days

Nhận xét: site có Dedicated Server, Hosting DDoS, SSL, domains: Created on 2015-10-05 - Expires on 2020-10-05, script thanh toán và đầu tư mượt, site thanh toán instant :)


Proof deposit:


Tham gia Tokyo Investment Company

RCB: http://hyipdollar.com/refback/lid/105/

 
Last edited:

nqphuc

Hero
Joined
Apr 24, 2012
Messages
1,344
Reaction score
560
Points
113
Site này sau 20 ngày thì trả vốn luôn à mod, plan bronze đó.
 

HYIPBIZ

Senior Member
Joined
Oct 4, 2012
Messages
1,454
Reaction score
110
Points
63
Instantly Payment Received Batch: 120539956.
The amount of 2.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 1996 from Tokyo Investment Company.. Date: 08:43 19.02.16. Batch: 120539956.
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán đầu tiên từ ref, instant:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2014 from Tokyo Investment Company.. Date: 11:10 19.02.16. Batch: 120554750.
 

quangmanhpfiev

Junior Member
Joined
Oct 15, 2014
Messages
227
Reaction score
109
Points
43
Skype
Chat with me via Skype

em dep vào nó chỉ hiện thế này mà ko có chọn plan hả anh?
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

em dep vào nó chỉ hiện thế này mà ko có chọn plan hả anh?
nó tự động chọn plan theo số tiền dep mà :) cậu nên click vào cái dấu xanh cho nó mờ đi, cái đó là nó tự động tái đầu tư vốn khi hết plan, khi dep cậu có stick vào ô tự động đúng ko
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant:

The amount of 1.7 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U8701960->U1896276.
Memo: API Payment. Payout no. 2084 from Tokyo Investment Company..
Date: 18:56 19.02.16.
Batch: 120604520.
 

HYIPBIZ

Senior Member
Joined
Oct 4, 2012
Messages
1,454
Reaction score
110
Points
63
Instantly Payment Received Batch: 120695105.
The amount of 2.1 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 2226 from Tokyo Investment Company.. Date: 17:12 20.02.16. Batch: 120695105.
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant:

The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2338 from Tokyo Investment Company.. Date: 20:05 22.02.16. Batch: 120902810.
 

quangmanhpfiev

Junior Member
Joined
Oct 15, 2014
Messages
227
Reaction score
109
Points
43
Skype
Chat with me via Skype
Received Payment 0.08 USD from account U8701960 to account U8584117. Batch: 120888486. Memo: API Payment. Payout no. 2301 from Tokyo Investment Company
 

HYIPBIZ

Senior Member
Joined
Oct 4, 2012
Messages
1,454
Reaction score
110
Points
63
Instantly Payment Received Batch: 120982720.
The amount of 4.1 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 2446 from Tokyo Investment Company.. Date: 15:11 23.02.16. Batch: 120982720.
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant:

The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2487 from Tokyo Investment Company.. Date: 18:51 23.02.16. Batch: 121008447.
 

HYIPBIZ

Senior Member
Joined
Oct 4, 2012
Messages
1,454
Reaction score
110
Points
63
Instantly Payment Received Batch: 121100861.
The amount of 1.6 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U4394920. Memo: API Payment. Payout no. 2631 from Tokyo Investment Company.. Date: 16:20 24.02.16. Batch: 121100861.
 

quangmanhpfiev

Junior Member
Joined
Oct 15, 2014
Messages
227
Reaction score
109
Points
43
Skype
Chat with me via Skype
Received Payment 0.16 USD from account U8701960. Memo: API Payment. Payout no. 2637 from Tokyo Investment Company
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant:

The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2713 from Tokyo Investment Company.. Date: 21:59 24.02.16. Batch: 121134488.
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant mượt :D

The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 2925 from Tokyo Investment Company.. Date: 20:01 25.02.16. Batch: 121238494.
 

quangmanhpfiev

Junior Member
Joined
Oct 15, 2014
Messages
227
Reaction score
109
Points
43
Skype
Chat with me via Skype
Received Payment 0.08 USD from account U8701960 to account U8584117. Batch: 121342326. Memo: API Payment. Payout no. 3072 from Tokyo Investment Company.
Received Payment 0.08 USD from account U8701960 to account U8584117. Batch: 121340038. Memo: API Payment. Payout no. 3066 from Tokyo Investment Company
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant tiếp theo:

The amount of 1.2 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 3115 from Tokyo Investment Company.. Date: 19:25 26.02.16. Batch: 121354773.
 

hyipdollar

Staff member
Moderator
Joined
Aug 3, 2011
Messages
14,880
Reaction score
1,419
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
thanh toán instant:

The amount of 5 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U8701960->U1896276. Memo: API Payment. Payout no. 3327 from Tokyo Investment Company.. Date: 06:14 29.02.16. Batch: 121577574.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,712
Messages
6,238,102
Members
130,148
Latest member
Vanvuong2005827

Follow us

Top