Airdrop TH-Tổng hợp các kèo airdrop Update thông tin kèo, Giải đáp thắc mắc về airdrop cho các bạn mới tiếp xúc

Rút về sàn
ví trút
Giá trị 1 Coin
N/A
Nhập Ref được gì
N/A
Yêu cầu phải tuyển Ref
N/A
Link dự án Coin
N/A
Joined
Jul 8, 2010
Messages
115
Reactions
23
MR
0.004
*** Lượng Airdrop mỗi ngày ra quá nhiều nên mình lập một topic tổng hợp các kèo airdrop mình tham gia và chia sẽ cho các bạn tại đây (thời gian up kèo 20h tối hàng ngày)
*** Các bạn mới tham gia về airdrop có gì thắc mắc hỏi mình sẽ trả lời bằng tất cả những gì mình biết.
*** không phải tất cả các kèo chúng ta làm đều nhận đc token, nó còn dựa vào nhân phẩm và điều kiện của airdrop, nói chung cứ xiêng năng sẽ có ăn.

***********kèo VIP mọi người nên làm************
kèo này từ tháng 1 nay đã ra ap. ai chưa làm thì tranh thủ làm.Kèo Claim Free cập nhật tại đây


***********kèo VIP mọi người nên làm************

cập nhật Kèo Latoken ăn chắc nhưng giá trị thấp. làm để đó vài năm sau hốt lúa

Cập nhật kèo 29/5/2021
 1. https://t.me/Coin100xRound2AirdropBot?start=1527573784 ( kèo ăn)
 2. https://t.me/gocerberus_bot?start=r05782848160
 3. https://t.me/KoshuInuAirdropbot?start=r05782848160
 4. https://t.me/GalaxyDefiAirdropBot?start=1527573784
 5. https://t.me/htmoonairdrop_bot?start=r05782848160
 6. https://docs.google.com/forms/d/e/[email protected]
 7. https://wn.nr/JVgF5G
 8. https://t.me/SAFESPACEairdropbot?start=1527573784
 9. https://t.me/XPLL_bot?start=r05782848160
 10. https://t.me/petbloc_giveaway_bot?start=r05782848160
 11. https://t.me/SDSairdropbot?start=1527573784
 12. https://t.me/DogeRunAirdropBot?start=r05782848160
 13. https://t.me/DenvixAirdropbot?start=r05782848160
 14. https://coinmarketcap.com/currencies/bytenext/airdrop/
 15. https://coinmarketcap.com/currencies/mars-ecosystem-governance-token/airdrop/


Cập nhật kèo 28/5/2021
 1. https://t.me/Coin100xRound2AirdropBot?start=1527573784 ( kèo ăn)
 2. https://wn.nr/sRAcmh
 3. https://coinmarketcap.com/currencies/locgame/airdrop
 4. https://coinmarketcap.com/currencies/cryptonovae/airdrop
 5. https://coinmarketcap.com/currencies/blockswap-network/airdrop
 6. https://coinmarketcap.com/currencies/apenft/airdrop
 7. https://coinmarketcap.com/currencies/fitmin-finance/airdrop
 8. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaSiO9TXYnXRDLC40V_Kpmv9eigH4kUEaBfy-fDhddWrlG1Q/viewform
 9. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPg8_N9dzZOQ7I9S1MFnYuKqiQfLOSwc2KMgxeRUxLvIhVVw/viewform
 10. https://t.me/PocrprotocolAirdropBot?start=1527573784
 11. https://t.me/KnotFinanceAirdropBot?start=1527573784
 12. https://t.me/DeerswapRound2AirdropBot?start=1527573784
 13. https://t.me/SkyMoon_Airdrop_bot?start=r05782848160
 14. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe987UqUro_QYcPAw-Uah3MCphyz5hCccVdK52eIuVsnHYhEw/viewform

Cập nhật kèo 26/5/2021
 1. https://t.me/KOM_AirdropBot?start=r05782848160
 2. https://t.me/MODO_Airdrop_Bot?start=5ghijw0m
 3. https://t.me/BigWin_Official_Bot?start=r05782848160
 4. https://t.me/nftboxfunbot?start=r05782848160
 5. https://t.me/EraxAirdropBot?start=1527573784
 6. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz-SxvOcR0Tqo4yLb3jw_9fQJN6C7ekx9nCVCCP-j7JGe3Cw/viewform refcode: @kiepphongba11
 7. https://t.me/refractRFRbot?start=r05782848160
 8. https://t.me/BancambiosXbot?start=r05782848160
 9. https://t.me/JacobinPigeonjbot?start=r05782848160
 10. https://t.me/sapt_airdrop_bot?start=r1527573784
 11. https://forms.gle/PthypNfdYAejLqn5A
Cập nhật kèo 24/5/2021
 1. https://coinmarketcap.com/currencies/mdex/airdrop/
 2. https://coinmarketcap.com/currencies/dogelon/airdrop/
 3. https://t.me/lionDEXBot?start=1527573784
 4. https://t.me/Allium_Airdrop_Bot?start=r05782848160
 5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK0iJEDKPeQNBO-mujZPt4gudheI6FVegqIN9nkrhu8KuXxQ/viewform
 6. https://t.me/dagifinancebot?start=r05782848160
 7. https://t.me/BsportsAirdropBot?start=1527573784
 8. https://t.me/depoairdrop_bot
 9. https://t.me/StarPalaceAirdropbot?start=r05782848160
 10. https://tabank.org/Bountys
 11. https://t.me/AMN_airdrop_bot?start=r05782848160
Cập nhật kèo 22/5/2021 (sáng nay chỉ có 3 kèo thôi trưa nay bận ko up kèo đc tối mình bù kèo sau nha)
 1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shibafaucet.freeshibatoken&referrer=LNqHG4DYVkeOurQLMk29vFQvzjz2 kèo này tải ứng dụng trên CH play. đăng ký và claim 100SHiB mỗi 5p
 2. https://coinmarketcap.com/currencies/yooshi/airdrop/
 3. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQXyR6sSsQ1u5toNSgDNvrWIi7mLZsERPGCe3_Unvg3B0yDw/viewform
 4. https://t.me/HodlersNetworkAirdropBot?start=1527573784
 5. https://wn.nr/PdAjbV
 6. https://coinmarketcap.com/currencies/yooshi/airdrop/
 7. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQXyR6sSsQ1u5toNSgDNvrWIi7mLZsERPGCe3_Unvg3B0yDw/viewform
 8. https://t.me/PolyRhino_Airdrop_bot?start=r05782848160
 9. https://form.typeform.com/to/T4QdGoMR?typeform-medium=embed-snippet
 10. https://t.me/cihuahuatokenbot?start=r05782848160
 11. https://docs.google.com/forms/d/e/1...8qYQ/[email protected]
 12. đang cập nhâp
Cập nhật kèo 21/5/2021 (sáng nay chỉ có 3 kèo thôi trưa nay bận ko up kèo đc tối mình bù kèo sau nha)
 1. https://play.google.com/store/apps/...batoken&referrer=LNqHG4DYVkeOurQLMk29vFQvzjz2 kèo này tải ứng dụng trên CH play. đăng ký và claim 100SHiB mỗi 5p
 2. https://forms.gle/cbe692A3E88wSPix8
 3. https://t.me/Gingercat_airdrop_bot?start=r05782848160
 4. https://t.me/supershibadefibot?start=r05782848160
 5. https://coinmarketcap.com/currencies/momo-key/airdrop/
 6. https://forms.gle/9cwW2yKWYhX7swNe7
 7. https://t.me/Mammon_AirdropBot?start=r05782848160
 8. https://gleam.io/Op7hV/pikashiba-token-whitelist-lottery-competition
 9. https://t.me/AromaFinancebot?start=r05782848160
 10. https://t.me/iDoge_bot?start=r05782848160
 11. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfccluigv5gKmjLg_qk0bMs41bgetANwxL_huEHpEXl86Q8hw/viewform
 12. https://GramFree.cc/?r=16001155
 13. https://t.me/bitchip_farm_bot?start=r05782848160
Cập nhật kèo 20/5/2021 ( trưa nay bận ko up kèo đc tối mình bù kèo sau nha)
 1. https://t.me/XendFinanceAirdropBot?start=r05782848160
 2. https://t.me/DubplateTradeAirdropBot?start=1527573784
 3. https://t.me/GloboCrypto_bot?start=1570769885
 4. https://t.me/dogepartyinviter_bot?start=r05782848160
 5. https://t.me/BitcoinPizzaNightbot?start=r05782848160
 6. https://t.me/DustTokenAirdropbot?start=r05782848160
 7. https://t.me/Betafinance_bot?start=r05782848160
 8. https://t.me/MAKER_BASIC_bot?start=r05782848160
 9. https://t.me/DeracoinAirdropbot?start=r05782848160
 10. https://t.me/RabbitTurtleAirdropBot?start=1527573784
 11. https://t.me/PUTairdropbot?start=1527573784
 12. https://t.me/CIHUAairdropbot?start=1527573784
 13. https://t.me/Depthairdropbot?start=1527573784
 14. https://t.me/Safe_MoonAirdropBot?start=r05782848160
 15. https://t.me/BigOneExchangeBot?start=1527573784
 16. https://t.me/BullcryptoAirdropBot?start=1527573784
 17. https://t.me/SER_BSCbot?start=r05782848160
 18. https://t.me/Crushprotocolbot?start=r05782848160
 19. https://docs.google.com/forms/d/1At...7v5GF4qx48Qfp2ag/viewform?edit_requested=true
 20. https://t.me/CondomCoin_bot?start=r05782848160
Cập nhật kèo 19/5/2021
 1. https://t.me/Burency_Airdropbot?start=r05782848160
 2. https://t.me/dopeshibabot?start=r05782848160
 3. https://t.me/tabankorgbot?start=r05782848160
 4. https://t.me/SafeTrue_Airdrop_bot?start=r05782848160
 5. https://t.me/beco_swapbot?start=r05782848160
 6. https://wn.nr/BjKJwt
 7. https://t.me/MoonKat_Finance_bot?start=r05782848160
 8. https://t.me/SakuraInu_Bot?start=r05782848160
 9. https://t.me/mena_airdrop_bot?start=r05782848160
 10. https://latoken.com/airdrops/entrance?refcode=rs338jvj&airdrop=GDM&source=defp
 11. https://t.me/meschain_airdrop_bot?start=r05782848160
 12. https://t.me/Klugdossierbot?start=r05782848160
 13. https://t.me/FegInubot?start=r05782848160
 14. https://t.me/FinswapNewAirdropBot?start=1527573784
 15. https://t.me/SKRNairdropbot?start=1527573784
 16. https://t.me/RCZairdropbot?start=1527573784
 17. https://wn.nr/mLLr24
 18. https://wn.nr/8vv8pN
 19. https://t.me/RushMoonBot?start=rhcka7ch2zj
 20. https://t.me/FrontPointAirdropBot?start=1527573784

Cập nhật kèo 18/5/2021
 1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckq0o7fKTEqSpuI6r-Ssx7ZyRzpZBbwE9IVmmD8eREt0i3Aw/viewform ( ref code @kiepphongba11 )
 2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScELHFEHe0h0tIjzflQAvUdSc5a51kQRk0q9y3ajqrzv2p7gg/viewform ( ref code : @kiepphongba11)
 3. https://t.me/MoonPowerAirdropbot?start=r05782848160
 4. https://t.me/comprinBot?start=1527573784
 5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTS_sSPWj5nQuQjBWOCPBRWtNFksfLWY-BhBcm5yGjiKpBBQ/viewform ( ref code : @kiepphongba11)


Cập nhật kèo 17/5/2021
Cập nhật kèo 16/5/2021

 1. Follow like và điền địa chỉ ví vào coment
 2. Follow like và điền địa chỉ ví vào coment
 3. https://t.me/LionMoon_Bot?start=r05782848160 ( chỉ cần ấn star rồi getlink giới thiệu bạn bè) 27/5 trả coin
Cập nhật kèo 15/5/2021
Cập nhật kèo 14/5/2021
 1. https://t.me/AdvertiseCoinAirdropBot?start=r05782848160 ( làm cái số 5 rồi hãy làm số 6 nha ae)
 2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeS_HKv0df4LR7KQvRwwgWHiKrEj6U2ADBgdy-F1HAJPhdVw/viewform ref điền dòng cuối: @kiepphongba11
Cập nhật kèo 13/5/2021

 1. ( Kèo sàn AE chiến mạnh)
 2. https://forms.gle/BVUJBZafbkJzSLRk6
 3. https://docs.google.com/forms/u/0/d...GP7Lnqe2OkY5k96EedkS4V9vOM4Tzp6Q/formResponse


Cập nhật kèo 12/5/2021Cập nhật kèo 11/5/2021
 1. https://docs.google.com/forms/d/e/1...9_uu293UJYfG92bYw/viewform?usp=mail_form_link
 2. https://t.me/FishswapRound2AirdropBot?start=1570769885
Cập nhật kèo 10/5/2021

 1. https://t.me/CGTABOT?start=r06798761660
 2. https://t.me/KimJongMoonCoinbot?sta...qD3auC3SwN2zSBo8i8c5mS6ba8ZeYDZWsD3GvE30t8drz
 3. https://t.me/MensaProtocolAirdropbot?start=r06798761660
 4. https://gleam.io/sxgbU/octopus-protocol-airdrop-round-1?gsr=sxgbU-LrvMBMcPvM
 5. https://t.me/POLOCAP_PlC_bot?start=r06798761660
 6. https://t.me/SNBairdropBot?start=r06798761660
 7. https://t.me/Safe_MoonAirdropBot?start=r06798761660
 8. https://t.me/RokhTokenairdropbot?start=1570769885

Cập nhật kèo ngày 9/5/2021 ( ngày đầu nên rất nhiều kèo AE cố gắng làm hết nhé )
 1. https://latoken.com/airdrops/entrance?refcode=rs338jvj&airdrop=BCMC1&source=tgs
 2. https://t.me/pgoworld_bot?start=1570769885
 3. https://t.me/KubinexBot?start=r06798761660
 4. https://t.me/IMCairdropbot?start=1570769885
 5. https://t.me/PolymateFinancebot?start=r06798761660
 6. https://revuto.com/invite/than70895c
 7. https://t.me/QuickDuckbot?start=HJJ81SELEH
 8. https://t.me/FuturovAirdropBot?start=1570769885
 9. https://t.me/CatzCoin_bot?start=r06798761660
 10. https://t.me/TheMarketPlace_Airdropbot?start=r06798761660
 11. https://t.me/CoffeeBreakDeFi_Airdrop_Bot?start=r06798761660
 12. https://t.me/Free_Dogecoin_Cash_Bot?start=r06798761660
 13. https://wn.nr/WcXYg9
 14. https://t.me/GoldPegas_airdrop_bot?start=VESTPD
 15. https://t.me/NeroFinanceAirdropBot?start=1570769885
 16. https://t.me/uniswapfinanceairdropbot?start=1570769885
 17. https://t.me/FishSwap2AirdropBot?start=r06798761660
 18. https://t.me/CashOutAirdropBot?start=1570769885
 19. https://t.me/GloboCrypto_bot?start=1570769885
 20. https://t.me/turbotrix_financebot?start=r06798761660
 21. https://t.me/Babyshark_Official_Airdrop_Bot?start=r06798761660
 22. https://t.me/DesertFinanceBot?start=r06798761660
 23. https://t.me/Dailyswap_Airdropbot?start=r06798761660
 24. http://t.me/caizcoin_airdrop_bot?start=22998
 25. https://t.me/GoldPegas_airdrop_bot?start=VESTPD
 26. https://t.me/DIGIBET_TOKEN_BOT?start=r06798761660
 27. https://t.me/LKMairdropbot?start=1570769885
 28. https://t.me/Elonwardbot?start=r06798761660
 29. https://t.me/YamSwapFinanceAirdropBot?start=1570769885
 30. https://t.me/diamondcash_bot?start=r06798761660
 31. https://t.me/ArecaSwap_Bot?start=r06798761660
 32. https://t.me/TPL_Round2_Bot?start=r06798761660
 33. https://t.me/CashOutAirdropBot?start=1570769885
 34. https://t.me/BREWairdropbot?start=1570769885
 35. https://t.me/Babyshark_Official_Airdrop_Bot?start=r06798761660
 36. https://t.me/WFCairdropbot?start=1570769885
 37. https://t.me/NeroFinanceAirdropBot?start=1570769885
 38. https://t.me/Cromax_Official_Bot?start=r06798761660
 39. https://t.me/RazoAirdropBot?start=r06798761660
 40. https://t.me/Backhamtrade_AirdropBot?start=r06798761660
 41. https://t.me/TurbotrixFinance_AirdropBot?start=r06798761660
 42. https://t.me/MERMAID_TOKEN_BOT?start=r06798761660
 43. https://t.me/RBHCairdropbot?start=1570769885
 
Last edited:
Joined
Jul 8, 2010
Messages
115
Reactions
23
MR
0.004
Danh sách trúng airdrop DOVE ai có làm thì vô check nhé
 

daicayo

Newbie
Joined
May 7, 2021
Messages
3
Reactions
5
MR
0.000
Kèo này hơi khó nên mình post riêng đây
GIỚI THIỆU KÈO NHẬN TOKEN SÀN SOLANIUM CỦA HỆ SINH THÁI SOLANA Mọi người chú ý, đây là 1 kèo cực ngon, cả về Airdrop lần về đầu tư, nên đừng bỏ lỡ. Solanium là sàn DEX của Solana. Solana là một dự án rất khủng từ Mỹ, có các Founder là các cựu Dev đến từ Apple và Quantum. 1) Về Airdrop: Chỉ có 1 triệu SLIM tokens cho Airdrop trong tổng cung là 100 triệu tokens. Token contract: xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Initial market cap: $6,000,000 USD Private sale price: $0.133 - $0.183 USD Public sale price: $0.20 USD. ?Hướng dẫn các bước để nhận được ticket tham gia vào Airdrop: - Click vào đường link sau: - https://solanium.io/?code=Lcwr4Ur5 Click vào nút Connect Wallet (Ai có ví sollet.io rồi thì click vào connect nha k phải tạo đâu). Click tiếp Create a new Wallet. Lưu lại cẩn thận mã Private Key bao gồm 24 cụm từ tiếng Anh, sau đó click vào "I have saved these words in a safe place" - Nhập lại Private Key gồm 24 cụm từ tiếng Anh, để xác minh là bạn đã lưu lại các từ đó, rồi ấn vào "Continue". Sau đó ấn vào "Connect"
Đã làm xong!
 
Joined
Jul 8, 2010
Messages
115
Reactions
23
MR
0.004
Ai làm kèo DiDi lỡ xóa app thì lên chplay tải lại app nhận 300 token nhé
 

Attachments

 • Screenshot_20210513-154813_Google Play Store.jpg
  Screenshot_20210513-154813_Google Play Store.jpg
  323.9 KB · Views: 19

Announcements

Forum statistics

Threads
371,122
Messages
6,502,298
Members
141,807
Latest member
titanic8888

Most viewed of week

Most viewed of week