<Tập.Đoàn.PTC.New><Có.8.proof><Bonus.RCB><Dễ dàng nhận 0.3$ Bonus>

Mình không tham gia mấy site trên nhưng bumps topic dùm bạn.
 
Mới đi sinh nhật bạn làm mấy cốc rượu hơi mệt
Ngày mai sẽ thống kê list ref và RCB vào CN
Thank!
 
hnay RB phải hok bạn ơi
báo danh cho dễ tính nhá
http://www.crazy-bux.com
da BN RB 30% 0.0025 CN 28C

Username mylove94
Registered 2011/10/02, 04:00
Country Viet Nam
Membership Standard
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 28 clicks
Last click Today, 00:31
Last login 9 hours ago
Upline valkyrievn

Có gì liên hệ mình nhá
 
hnay RB phải hok bạn ơi
báo danh cho dễ tính nhá
http://www.crazy-bux.com
da BN RB 30% 0.0025 CN 28C

Username mylove94
Registered 2011/10/02, 04:00
Country Viet Nam
Membership Standard
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 28 clicks
Last click Today, 00:31
Last login 9 hours ago
Upline valkyrievn

Có gì liên hệ mình nhá
hôm kìa sn thằng bạn uống vài cốc rượu đi mưa giờ bệt giường đây!!
Nhưng mình đã nói hn rcb .. đã cập nhật list ref và đang check rcb cho tất cả
Đợi tí nhé!!

---------- Post added at 01:32 AM ---------- Previous post was at 12:04 AM ----------

Hoàn tất RCB đợt 1
Cập nhật Rule RCB
Yêu cầu ref nhận rcb>0.5$ post proof here revice next RCB!!
 
Bumps
Thêm buxmonth nè bạn
Username allwin1990
Registered Today, 21:44
Country Viet Nam
Membership Floor 1
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 7 clicks
Last click Today, 23:05
Last login Not available
Upline valkyrievn
PP: [email protected]
 
Last edited by a moderator:
Bumps
Thêm buxweek
Username allwin1990
Registered Today, 23:10
Country Viet Nam
Membership Sapphire
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline valkyrievn
PP: [email protected]
 
Last edited by a moderator:
Bumps
Bux7days nè bạn
Username allwin1990
Registered Today, 22:51
Country Viet Nam
Membership Stage 1
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 4 clicks
Last click Today, 23:18
Last login Not available
Upline valkyrievn

Thêm Buxunite lun
Username allwin1990
Registered Today, 22:48
Country Viet Nam
Membership Silver
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
PP: [email protected]
 
Bạn xem lại giùm mình site BUXWEEK mình có đăng ký ref mà sao trong list ref không có tên mình vậy .
ID : PTPH
 
Bạn xem lại giùm mình site BUXWEEK mình có đăng ký ref mà sao trong list ref không có tên mình vậy .
ID : PTPH
Mình lạc mất thông tin từ bạn vui lòng để lại PP để nhận RCB
Thank!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,414
Messages
7,042,844
Members
168,814
Latest member
zhangxiao
Back
Top Bottom