Event Tặng 1.4$ cho thành viên từ Junior trở lên (kinh phí dự trù 140$)

Status
Not open for further replies.
01010101 00110001 00110100 00111001 00111000 00110000 00111000 00110001 00110110 00100000 00101000 01101110 01100111 01101111 01101000 01110101 01101110 01100111 00101001
01010101 00110001 00110100 00110010 00110110 00110111 00110001 00110100 00110000
01010101 00110001 00110101 00110110 00110011 00110110 00110100 00110100 00111000

Tks bác
01010101 00110001 00111000 00110111 00110000 00110110 00110101 00110000 00110001
01010101 00110001 00110101 00110011 00110100 00110001 00111000 00110111 00110001 00100000 00101000 01001101 01100001 01101001 00100000 01010110 01100001 01101110 00100000 01001000 01101111 01100011 00101001
01010101 00110101 00111001 00110001 00110011 00110011 00110011 00110001 00100000 00101000 01000011 01101000 01101001 01100101 01110101 00100000 01010100 01101001 01101101 00101001
01010101 00110001 00110011 00110001 00110010 00110101 00110100 00110000 00100000 00101101 00100000 01100011 01101000 01100001 01110010 01101100 01100101 01110011 01100011 01101111 01110111 01100101 01101110
01010101 00111000 00111000 00110110 00111001 00110111 00110000 00110111

Xác nhận 8 bạn này cmt hợp lệ ở lượt này. Mình quote lại sẽ trao giải sau vì lúc này PM lại dở chứng đang bảo trì, chắc hôm nay đông người log nên nghẽn =))

Mình quote đủ lượt để ko gián đoạn tốn time lượt kế tiếp vì cũng sắp hết giờ.

XIN MỜI LƯỢT TIẾP THEO BÁO DANH
 
01010101 00110001 00110011 00110011 00110111 00110001 00110110 00111001 00110100 00100000 00101000 01100011 01101000 01101001 01100101 01101110 01100011 01101111 01101001 01110000 01101100 01110101 01110011 00101001
 
01001011 01101000 11000011 10110100 01101110 01100111 00100000 01100011 11000011 10110011 00100000 01010000 01001101 00100000 01101110 11000011 10101010 01101110 00100000 01100011 01101000 11100001 10111011 10001001 00100000 01100011 01101111 01101101 01101101 01100101 01101110 01110100 00100000 01100011 01101000 01101111 00100000 01110110 01110101 01101001 00100000 00111010 01110110

Convert Binary to Text
 
Đã nhận được giải thưởng event. Vui vẻ là chính nhưng chủ thớt cũng chịu khó tạo sân chơi và chịu chi kha khá nếu mọi người làm đúng theo rule. Thanks chú thớt nhiều.
 
Đã nhận được giải thưởng event. Vui vẻ là chính nhưng chủ thớt cũng chịu khó tạo sân chơi và chịu chi kha khá nếu mọi người làm đúng theo rule. Thanks chú thớt nhiều.

Em đang hóng xem có mem nữ nào lên tránh dịch chỗ em để em tặng 200 triệu anh ạ :popo_beauty:
 
01010101 00110001 00110000 00110110 00111001 00110011 00110001 00110100 00101000 01110000 01101000 01100001 01101110 00100000 01110100 01101000 01101001 00100000 01101101 01111001 00100000 01101100 01100101 00101001

Của em đây bác.
 
đừng ai decode nhé hại thận lắm :popo_beauty:
01000010 11100001 10111011 10001011 00100000 01101100 11100001 10111011 10101011 01100001 00100000 01110010 11100001 10111011 10010011 01101001 00100000 01101011 01101000 01100001 00100000 01101011 01101000 11000011 10100000
 
máu thế sếp :popo_boss:

Vẫn tặng thường xuyên mà, đợt rồi anh Hải với anh Việt đại giá quang lâm chỗ mềnh cũng làm từ thiện cho mấy em thiếu vải 1 mớ =)) duy có mềnh được tốn 200 triệu, còn anh Việt đọc sai pass nên ấm ức từ hôm đó đến giờ =))
 
Em đã nhận được $. Cảm ơn anh nhiều ạ.
 
01010101 00110001 00110100 00111001 00111000 00110000 00111000 00110001 00110110 00100000 00101000 01101110 01100111 01101111 01101000 01110101 01101110 01100111 00101001
01010101 00110001 00110100 00110010 00110110 00110111 00110001 00110100 00110000
01010101 00110001 00110101 00110110 00110011 00110110 00110100 00110100 00111000

Tks bác
01010101 00110001 00111000 00110111 00110000 00110110 00110101 00110000 00110001
01010101 00110001 00110101 00110011 00110100 00110001 00111000 00110111 00110001 00100000 00101000 01001101 01100001 01101001 00100000 01010110 01100001 01101110 00100000 01001000 01101111 01100011 00101001
01010101 00110101 00111001 00110001 00110011 00110011 00110011 00110001 00100000 00101000 01000011 01101000 01101001 01100101 01110101 00100000 01010100 01101001 01101101 00101001
01010101 00110001 00110011 00110001 00110010 00110101 00110100 00110000 00100000 00101101 00100000 01100011 01101000 01100001 01110010 01101100 01100101 01110011 01100011 01101111 01110111 01100101 01101110
01010101 00111000 00111000 00110110 00111001 00110111 00110000 00110111

01.04.20 09:41TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******16 from U******88. Batch: 309025237. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:41TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******40 from U******88. Batch: 309025298. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:42TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******48 from U******88. Batch: 309025358. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:42TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******01 from U******88. Batch: 309025420. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:42TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******71 from U******88. Batch: 309025472. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com

01.04.20 09:43
TransferSent Payment: 1.4 USD to account U*****31 from U*88. Batch: 309025564. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:43TransferSent Payment: 1.4 USD to account U*****40 from U******88. Batch: 309025634. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:43TransferSent Payment: 1.4 USD to account U*****07 from U******88. Batch: 309025672. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com

ĐÃ TRAO GIẢI ĐỢT TIẾP THEO.

EVENT KẾT THÚC DO ĐÃ HẾT TIME SỐ ĐẸP THEO NGÀY NHƯ ĐÃ NÊU.

HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC EVENT SAU. GÚT LẮC ÔN !!!
 
01.04.20 09:41TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******16 from U******88. Batch: 309025237. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:41TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******40 from U******88. Batch: 309025298. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:42TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******48 from U******88. Batch: 309025358. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:42TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******01 from U******88. Batch: 309025420. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:42TransferSent Payment: 1.4 USD to account U******71 from U******88. Batch: 309025472. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com

01.04.20 09:43
TransferSent Payment: 1.4 USD to account U*****31 from U*88. Batch: 309025564. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:43TransferSent Payment: 1.4 USD to account U*****40 from U******88. Batch: 309025634. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com
01.04.20 09:43TransferSent Payment: 1.4 USD to account U*****07 from U******88. Batch: 309025672. Memo: vansutuyduyen_event 1/4 mmo4me.com

ĐÃ TRAO GIẢI ĐỢT TIẾP THEO.

EVENT KẾT THÚC DO ĐÃ HẾT TIME SỐ ĐẸP THEO NGÀY NHƯ ĐÃ NÊU.

HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC EVENT SAU. GÚT LẮC ÔN !!!
Gút lắc thớt
 
01010000 01001101 00100000 01100011 11100001 10111011 10100111 01100001 00100000 01101101 11000011 10101100 01101110 01101000 00100000 01101100 11000011 10100000 00100000 00111010 00100000 01010101 00110001 00110110 00110001 00110000 00110001 00110111 00110011 00111001 00100000 00101000 00100000 01001100 01100001 01110101 01110010 01100101 00100000 00101001 00001101 00001010 00100000
:D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
403,778
Messages
6,940,047
Members
163,310
Latest member
nhp302

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom