SCAM Super Bit Limited - superbit.ltd

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...1.15% - 1.6% For 90 Hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
1.15% for 90 hours $10.00 - $1000.00 1.15
1.6% for 90 hours $1001.00 - $500000.00 1.60

5.0% - 7.0% For 48 Hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
5.0% for 48 hours $400.00 - $3000.00 5.00
7.0% for 48 hours $3001.00 - $500000.00 7.00

20.0% - 24.0% For 24 Hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
20.0% for 24 hours $1000.00 - $30000.00 20.00
24.0% for 24 hours $30001.00 - $500000.00 24.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

superbit.ltd - Licensed

NS CLARK.NS.CLOUDFLARE.COM LIA.NS.CLOUDFLARE.COM
CLARK.NS.CLOUDFLARE.COM LIA.NS.CLOUDFLARE.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin,...

Deposit:
1605533612130.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.01 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:53 16.11.20. Batch: 348019739.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.82 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 00:42 17.11.20. Batch: 348056645.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 3.67 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:08 17.11.20. Batch: 348125175.

Thanks admin
 

NewlineH

Junior
Joined
May 3, 2020
Messages
308
Reactions
2
MR
0.028
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-11-17 09:16:20 AM
Amount: $0.10
Batch: 348201676
From Account: U26693161
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from superbit.ltd


Thank you admin
Join now please
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.82 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:08 17.11.20. Batch: 348226204.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.03 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 06:12 18.11.20. Batch: 348304714.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 3.06 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:31 18.11.20. Batch: 348355103.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 3.62 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:05 18.11.20. Batch: 348446943.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 3.02 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 02:06 19.11.20. Batch: 348503671.

Thanks admin
 

NewlineH

Junior
Joined
May 3, 2020
Messages
308
Reactions
2
MR
0.028
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-11-19 09:29:20 PM
Amount: $0.10
Batch: 348509477
From Account: U26693161
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from superbit.ltd


Thank you admin
Join now please
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 13.32 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 07:50 20.11.20. Batch: 348748829.

Thanks admi
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 1.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:21 20.11.20. Batch: 348787472.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.41 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:04 20.11.20. Batch: 348870176.

Thanks admin
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
159
MR
0.037
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
The amount of 25.87 USD has been deposited to your account. Accounts: U26693161->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from SuperBit.Ltd.. Date: 15:16 20.11.20. Batch: 348844718.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.82 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 00:37 21.11.20. Batch: 348917699.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 2.72 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:45 21.11.20. Batch: 348985132.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.075
Instant Paying:

The amount of 3.82 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26693161->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:40 21.11.20. Batch: 349071930.

Thanks admin
 

Announcements

Forum statistics

Threads
372,508
Messages
6,519,629
Members
142,514
Latest member
Hunganh8888