SỰ KHÁC NHAU giữa đầu tư HÀNG HÓA PHÁI SINH với chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh.

Thehung1911

Newbie
Joined
Oct 1, 2022
Messages
24
Reactions
5
MR
0.593
Thị trường phái sinh hàng hóa và chứng khoán, chứng khoán phái sinh đều được biết đến là kênh đầu tư tài chính tiềm năng. Không chỉ vậy, cả ba thị trường này đã và đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư với mức lợi nhuận cao. Tuy nhiên, mỗi kênh đầu tư đều có những sự khác nhau cơ bản như sau:
hang-hoa-phai-sinh.jpg
1. So sánh sự khác nhau cơ bản giữa thị trường hàng hóa phái sinh và chứng khoán cơ sở:
z3816243864216_94300909d50a263e3ce3657a7ec521db.jpg
2. So sánh sự khác nhau cơ bản giữa thị trường hàng hóa phái sinh và chứng khoán phái sinh:
z3816248003045_e360a7469a625c5544b51cba7f211034.jpg
Kết luận: Thị trường phái sinh hàng hóa và chứng khoán, chứng khoán phái sinh có một số điểm khác nhau nhất định, đều có đặc thù, đặc điểm và điều kiện đầu tư riêng. Từ quan điểm thị trường, nhà đầu tư nên có một cách tiếp cận cân bằng lựa chọn kênh đầu tư phù hợp tùy vào thời điểm để tối ưu nguồn vốn mang lại lợi nhuận tốt nhất cho mình.
Tham khảo thêm về đầu tư hàng hóa phái sinh, tại đây.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
391,637
Messages
6,805,038
Members
154,541
Latest member
tourffic

Most discussed of week

Most discussed of week