SCAM Stockbag - Stockbag.io

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
159
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

Tôi không phải chủ dự án!!!

Ngày bắt đầu-
June 15, 2020Tên dự án: https://stockbag.io/

Kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch cố định: 4% mỗi ngày cho 50 ngày. tổng 200% lợi nhuận
hoặc
Kế hoạch thả nổi:
Lãi dao động từ 3% đến 5% mỗi ngày cho đến khi đạt 400% lợi nhuận

Chấp nhận:-Bitcoin,Ethereum,PM, PAYEER

Tối thiểu- $25

Thanh toán- Thủ công

Hoa hồng giới thiệu-7%-2% hoặc 9%-2%

DDOS bảo vệ bởi- Namecheap, Inc

Đăng ký tham gia ở đây>>>

Đầu tư của tôi:

The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4888473->U24716647. Memo: Shopping Cart Payment. Payment for Order 60.. Date: 17:42 14.06.20. Batch: 319203158.
STOKBAG.png
 
Last edited:
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: . Date: 18:12 15.06.20. Batch: 319354765.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
1.75 USD: The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 19:05 15.06.20. Batch: 319363494.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 02:30 16.06.20. Batch: 319396047.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 09:12 16.06.20. Batch: 319430975.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
7.00 USD: The amount of 7 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 11:18 16.06.20. Batch: 319449445. 3.81 USD: Date: 16.06.2020 11:57:50 ID: 1058031166 Details: P1028175857 > P1012405059 Amount: 3.81 USD Comment: Payment from StockBag - (InstantMonitor)
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
4.90 USD: The amount of 4.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 14:34 16.06.20. Batch: 319476193. 1.75 USD: The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 14:34 16.06.20. Batch: 319476195.
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.00
payrec_22.gif

07:11 16.06.20 Receive 319413062 U24716647
STOCK BAG LTD +2.1 Received Payment 2.1 USD from account U24716647. Memo: API Payment. Payment from StockBag - ExclusiveProfit. Payment ID: Transaction I.D 48
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
159
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
nEW Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U4888473. Memo: API Payment. Payment from StockBag - PBHYIPSINFO.. Date: 19:04 15.06.20. Batch: 319363412.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
17.15 USD: The amount of 17.15 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 00:46 17.06.20. Batch: 319543824.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
3.50 USD: The amount of 3.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 09:52 17.06.20. Batch: 319581315.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
27.30 USD: The amount of 27.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 03:11 18.06.20. Batch: 319688236.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
159
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
nEW Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U4888473. Memo: API Payment. Payment from StockBag - PBHYIPSINFO.. Date: 03:11 18.06.20. Batch: 319688278.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
5.50 USD: The amount of 5.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 08:25 18.06.20. Batch: 319710349.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
35.55 USD: The amount of 35.55 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 03:26 19.06.20. Batch: 319826305.
 

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
600
Reactions
159
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U4888473. Memo: API Payment. Payment from StockBag - PBHYIPSINFO.. Date: 03:26 19.06.20. Batch: 319826332.
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.00
payrec_22.gif

Operation date: 19 Jun 2020 19:50
Operation ID: 1061018929
Operation type: transfer
Status: success
Credited: 3.46 $
Comment: Payment from StockBag - (ExclusiveProfit)

From: P1028175857
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
127
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
24.50 USD: The amount of 24.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 04:57 20.06.20. Batch: 319963445.
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
366,501
Messages
6,445,598
Members
139,246
Latest member
mran79