SCAM Stockbag - Stockbag.io

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

Tôi không phải chủ dự án!!!

Ngày bắt đầu-
June 15, 2020Tên dự án: https://stockbag.io/

Kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch cố định: 4% mỗi ngày cho 50 ngày. tổng 200% lợi nhuận
hoặc
Kế hoạch thả nổi:
Lãi dao động từ 3% đến 5% mỗi ngày cho đến khi đạt 400% lợi nhuận
Chấp nhận:-Bitcoin,Ethereum,PM, PAYEER

Tối thiểu- $25

Thanh toán- Thủ công

Hoa hồng giới thiệu-7%-2% hoặc 9%-2%

DDOS bảo vệ bởi- Namecheap, Inc

Đăng ký tham gia ở đây>>>

Đầu tư của tôi:

The amount of 25 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4888473->U24716647. Memo: Shopping Cart Payment. Payment for Order 60.. Date: 17:42 14.06.20. Batch: 319203158.
 
Last edited:

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

500.00 USD: The amount of 500.00 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U19811025->U24716647. Memo: Shopping Cart Payment. Payment for Order 156.. Date: 17:31 15.06.20. Batch: 319349044.


Insurance for investors: $500 Insurance details and rules
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: . Date: 18:12 15.06.20. Batch: 319354765.
 

ExclusiveProfit

Junior Member
Joined
Sep 12, 2019
Messages
440
Reaction score
2
Points
18

11:56 15.06.20 Receive 319301927 U24716647
STOCK BAG LTD +5.6 Received Payment 5.6 USD from account U24716647.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
1.75 USD: The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 19:05 15.06.20. Batch: 319363494.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 02:30 16.06.20. Batch: 319396047.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 09:12 16.06.20. Batch: 319430975.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
7.00 USD: The amount of 7 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 11:18 16.06.20. Batch: 319449445. 3.81 USD: Date: 16.06.2020 11:57:50 ID: 1058031166 Details: P1028175857 > P1012405059 Amount: 3.81 USD Comment: Payment from StockBag - (InstantMonitor)
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
4.90 USD: The amount of 4.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 14:34 16.06.20. Batch: 319476193. 1.75 USD: The amount of 1.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 14:34 16.06.20. Batch: 319476195.
 

ExclusiveProfit

Junior Member
Joined
Sep 12, 2019
Messages
440
Reaction score
2
Points
18

07:11 16.06.20 Receive 319413062 U24716647
STOCK BAG LTD +2.1 Received Payment 2.1 USD from account U24716647. Memo: API Payment. Payment from StockBag - ExclusiveProfit. Payment ID: Transaction I.D 48
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
nEW Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U4888473. Memo: API Payment. Payment from StockBag - PBHYIPSINFO.. Date: 19:04 15.06.20. Batch: 319363412.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
17.15 USD: The amount of 17.15 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 00:46 17.06.20. Batch: 319543824.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
3.50 USD: The amount of 3.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 09:52 17.06.20. Batch: 319581315.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
27.30 USD: The amount of 27.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 03:11 18.06.20. Batch: 319688236.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
nEW Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U4888473. Memo: API Payment. Payment from StockBag - PBHYIPSINFO.. Date: 03:11 18.06.20. Batch: 319688278.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
5.50 USD: The amount of 5.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 08:25 18.06.20. Batch: 319710349.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
35.55 USD: The amount of 35.55 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 03:26 19.06.20. Batch: 319826305.
 

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,314
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U4888473. Memo: API Payment. Payment from StockBag - PBHYIPSINFO.. Date: 03:26 19.06.20. Batch: 319826332.
 

ExclusiveProfit

Junior Member
Joined
Sep 12, 2019
Messages
440
Reaction score
2
Points
18

Operation date: 19 Jun 2020 19:50
Operation ID: 1061018929
Operation type: transfer
Status: success
Credited: 3.46 $
Comment: Payment from StockBag - (ExclusiveProfit)

From: P1028175857
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
11,645
Reaction score
22
Points
38
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
24.50 USD: The amount of 24.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24716647->U19811025. Memo: API Payment. Payment from StockBag - InstantMonitor.. Date: 04:57 20.06.20. Batch: 319963445.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
356,640
Messages
6,260,163
Members
130,792
Latest member
ChickenNo1

Follow us

Top