SCAM Silver Structure - silverstructure.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by huy_b1p_1012, Mar 25, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: hyipdollar
 1. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  I am not admin!
  Started 2012 03 06

  http:// silverstructure.com

  Silver Structure
  Investments
  Affiliate Program
  Đăng ký: https://silverstructure.com/

  Status của site:
  [​IMG]

  Yêu cầu 2000% RCB tại đây: http://recordshyip.com/rcb-1142.html


  Proof deposit:
  [​IMG]
  Proof withdraw:
  [​IMG]

  [​IMG]

  Date: 2012-11-03 11:10:06
  Batch: 87935828
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
  Last edited by a moderator: Jul 24, 2012
 2. ToGo

  ToGo Member

  Joined:
  Oct 10, 2011
  Messages:
  1,172
  Likes Received:
  909
  cho mình ít kinh nghiệm chơi hyip đc ko bạn.mình ăn scam hoài nên sợ rồi
   
 3. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Ừkm, bạn add Yahoo: RecordsHYIP để có gì thắc mắc thì hỏi nhé :)
  Site này khá tốt, có thể chơi đc lâu dài :D
   
 4. zingme

  zingme Member

  Joined:
  Sep 25, 2011
  Messages:
  286
  Likes Received:
  133
  2% for 150 calendar days thì chắc chắn nó không thể sống 150 day nên tiền đầu tư vào là mất,chỉ còn ăn lãi 2% mỗi ngày ,nếu nó live từ bây giờ đến 90 ngày sau thì được 180% -100% vốn = 80% /90 ngày < 1% mỗi ngày .Còn nó sống trên 150 ngày là hên xui nếu hên thì được 300% + trả vốn 100% là 400% ,những site lãi 2% mỗi ngày thì chỉ nên chơi 15 -30 ngày .Những site thế này nếu chơi thường lấy được 50-100% vốn nếu có lãi thì lãi rất ít < 1% mỗi ngày
   
 5. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Ừkm, tỉ lệ sống 150 ngày hơi ít, nhưng mà tỉ lệ lấy lại được vốn thì cỡ 95% rồi :D
  Nên chơi thì cũng k lỗ là bao nhiêu, hoặc cũng có lãi đc 1 chút :D
   
 6. onlinepowerful

  onlinepowerful Member

  Joined:
  Oct 22, 2011
  Messages:
  239
  Likes Received:
  81
  Thường chơi HIYP sợ nhất là mấy site ngắn ngày % cao hoặc % thấp dài ngày... Tỷ lệ rủi ro cao... Nhưng nói chung HYIP dựa vào kinh nghiệm tác chiến và phải có niềm tin nữa...
   
 7. Hyipscan

  Hyipscan Member

  Joined:
  Nov 19, 2011
  Messages:
  302
  Likes Received:
  32
  Thằng này tầm 3 tháng rưỡi là hoàn vốn. Sau đó là có lãi. Bảo nó sống được 5 tháng thì khó. Nhưng 3 tháng thì chắc là được :). Kiếm monitor nào RCB cao cao. 3 tháng sau là hoàn vốn rùi.
   
 8. zingme

  zingme Member

  Joined:
  Sep 25, 2011
  Messages:
  286
  Likes Received:
  133
  lợi nhuận thấp << 1%/ngày hoặc có thể âm tiền thì chơi làm gì vả lại mình thấy thằng này sống được tầm 1 -2 tháng là cùng,mấy cái site 2% gần đây cũng toàn thế.
   
 9. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Thằng này chắc > 3 tháng đó :D
  thằng này tỉ lệ lấy lại được vốn là rất cao :D
  Còn lãi lớn thì phải return gốc thì mới có lãi cao, nhưng mà cái này thì k chắc chắn liệu nó có sống được đến đó k :D
  Nhưng mà tỉ lệ lấy lại vốn là rất cao nên cứ chiến thôi :D
   
 10. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-26-03 17:21:41
  Batch: 89518540
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 11. rukikuchi

  rukikuchi Member

  Joined:
  Feb 13, 2011
  Messages:
  27
  Likes Received:
  3
  chơi mà tính đến phương an hoàn vốn thôi thì đầu tư chi cho nhọc xác
  site này ko tỉn tưởng lắm
   
 12. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-27-03 20:59:30
  Batch: 89655818
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 13. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-28-03 18:15:02
  Batch: 89758818
  From Account: U2617977
  Amount: $0.48
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 14. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-01-04 07:02:23
  Batch: 90108856
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 15. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-02-04 17:43:01
  Batch: 90262139
  From Account: U2617977
  Amount: $0.80
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 16. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-05-04 10:53:20
  Batch: 90564310
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP from Silver Structure

  Date: 2012-05-04 10:54:58
  Batch: 90564464
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP from Silver Structure

  Thank admin
   
 17. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-06-04 05:37:53
  Batch: 90652577
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 18. huy_b1p_1012

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,292
  Insuree Balance:
  100
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-06-04 18:57:20
  Batch: 90723045
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 19. mrvnd

  mrvnd Member

  Joined:
  Apr 21, 2011
  Messages:
  285
  Likes Received:
  82
  Date: 2012-07-04 14:54:28
  Batch: 90792150
  From Account: U2617977
  Amount: $1.00
  Memo: Withdraw to mrvnd from Silver Structure
  Thank you.
   
 20. mrvnd

  mrvnd Member

  Joined:
  Apr 21, 2011
  Messages:
  285
  Likes Received:
  82
  Date: 2012-09-04 08:25:33
  Batch: 90916858
  From Account: U2617977
  Amount: $1.00
  Memo: Withdraw to mrvnd from Silver Structure
  Thank you.
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page