SCAM Silver Structure - silverstructure.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by huy_b1p_1012, Mar 25, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: hyipdollar
 1. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  I am not admin!
  Started 2012 03 06

  http:// silverstructure.com

  Silver Structure
  Investments
  Affiliate Program
  Đăng ký: https://silverstructure.com/

  Status của site:
  [​IMG]

  Yêu cầu 2000% RCB tại đây: http://recordshyip.com/rcb-1142.html


  Proof deposit:
  [​IMG]
  Proof withdraw:
  [​IMG]

  [​IMG]

  Date: 2012-11-03 11:10:06
  Batch: 87935828
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
  Last edited by a moderator: Jul 24, 2012
 2. ToGo
  Chat with me

  ToGo Member

  Joined:
  Oct 10, 2011
  Messages:
  1,172
  Likes Received:
  909
  cho mình ít kinh nghiệm chơi hyip đc ko bạn.mình ăn scam hoài nên sợ rồi
   
 3. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Ừkm, bạn add Yahoo: RecordsHYIP để có gì thắc mắc thì hỏi nhé :)
  Site này khá tốt, có thể chơi đc lâu dài :D
   
 4. zingme
  Chat with me

  zingme Member

  Joined:
  Sep 25, 2011
  Messages:
  290
  Likes Received:
  146
  2% for 150 calendar days thì chắc chắn nó không thể sống 150 day nên tiền đầu tư vào là mất,chỉ còn ăn lãi 2% mỗi ngày ,nếu nó live từ bây giờ đến 90 ngày sau thì được 180% -100% vốn = 80% /90 ngày < 1% mỗi ngày .Còn nó sống trên 150 ngày là hên xui nếu hên thì được 300% + trả vốn 100% là 400% ,những site lãi 2% mỗi ngày thì chỉ nên chơi 15 -30 ngày .Những site thế này nếu chơi thường lấy được 50-100% vốn nếu có lãi thì lãi rất ít < 1% mỗi ngày
   
 5. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Ừkm, tỉ lệ sống 150 ngày hơi ít, nhưng mà tỉ lệ lấy lại được vốn thì cỡ 95% rồi :D
  Nên chơi thì cũng k lỗ là bao nhiêu, hoặc cũng có lãi đc 1 chút :D
   
 6. onlinepowerful
  Chat with me

  onlinepowerful Member

  Joined:
  Oct 22, 2011
  Messages:
  239
  Likes Received:
  81
  Thường chơi HIYP sợ nhất là mấy site ngắn ngày % cao hoặc % thấp dài ngày... Tỷ lệ rủi ro cao... Nhưng nói chung HYIP dựa vào kinh nghiệm tác chiến và phải có niềm tin nữa...
   
 7. Hyipscan
  Chat with me

  Hyipscan Member

  Joined:
  Nov 19, 2011
  Messages:
  302
  Likes Received:
  32
  Thằng này tầm 3 tháng rưỡi là hoàn vốn. Sau đó là có lãi. Bảo nó sống được 5 tháng thì khó. Nhưng 3 tháng thì chắc là được :). Kiếm monitor nào RCB cao cao. 3 tháng sau là hoàn vốn rùi.
   
 8. zingme
  Chat with me

  zingme Member

  Joined:
  Sep 25, 2011
  Messages:
  290
  Likes Received:
  146
  lợi nhuận thấp << 1%/ngày hoặc có thể âm tiền thì chơi làm gì vả lại mình thấy thằng này sống được tầm 1 -2 tháng là cùng,mấy cái site 2% gần đây cũng toàn thế.
   
 9. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Thằng này chắc > 3 tháng đó :D
  thằng này tỉ lệ lấy lại được vốn là rất cao :D
  Còn lãi lớn thì phải return gốc thì mới có lãi cao, nhưng mà cái này thì k chắc chắn liệu nó có sống được đến đó k :D
  Nhưng mà tỉ lệ lấy lại vốn là rất cao nên cứ chiến thôi :D
   
 10. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-26-03 17:21:41
  Batch: 89518540
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 11. rukikuchi
  Chat with me

  rukikuchi Member

  Joined:
  Feb 13, 2011
  Messages:
  27
  Likes Received:
  3
  chơi mà tính đến phương an hoàn vốn thôi thì đầu tư chi cho nhọc xác
  site này ko tỉn tưởng lắm
   
 12. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-27-03 20:59:30
  Batch: 89655818
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 13. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-28-03 18:15:02
  Batch: 89758818
  From Account: U2617977
  Amount: $0.48
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 14. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-01-04 07:02:23
  Batch: 90108856
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 15. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-02-04 17:43:01
  Batch: 90262139
  From Account: U2617977
  Amount: $0.80
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 16. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-05-04 10:53:20
  Batch: 90564310
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP from Silver Structure

  Date: 2012-05-04 10:54:58
  Batch: 90564464
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP from Silver Structure

  Thank admin
   
 17. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-06-04 05:37:53
  Batch: 90652577
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 18. huy_b1p_1012
  Chat with me

  huy_b1p_1012 Member Verified

  Joined:
  Nov 16, 2010
  Messages:
  4,824
  Likes Received:
  1,295
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  [​IMG]

  Date: 2012-06-04 18:57:20
  Batch: 90723045
  From Account: U2617977
  Amount: $0.40
  Memo: Withdraw to RecordsHYIP.com from Silver Structure

  Thank admin
   
 19. mrvnd
  Chat with me

  mrvnd Member

  Joined:
  Apr 21, 2011
  Messages:
  285
  Likes Received:
  82
  Date: 2012-07-04 14:54:28
  Batch: 90792150
  From Account: U2617977
  Amount: $1.00
  Memo: Withdraw to mrvnd from Silver Structure
  Thank you.
   
 20. mrvnd
  Chat with me

  mrvnd Member

  Joined:
  Apr 21, 2011
  Messages:
  285
  Likes Received:
  82
  Date: 2012-09-04 08:25:33
  Batch: 90916858
  From Account: U2617977
  Amount: $1.00
  Memo: Withdraw to mrvnd from Silver Structure
  Thank you.
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page