share tool scan SSH cùi mít

Discussion in 'Source Code / Free Tools' started by ThachSanh8, Apr 7, 2016.

Tags:
?

Có nên tiếp tục chia sẽ và phát triển

 1. Good idea, khuyến khích phát triển tiếp

  98.9%
 2. Không nên, cần dẹp gấp

  1.1%
Multiple votes are allowed.
Moderators: thaikhanghn
 1. sup3rspy9x

  sup3rspy9x Hero

  Joined:
  Aug 5, 2013
  Messages:
  1,067
  Likes Received:
  497
  Insuree Balance:
  0
  đại khái là chọn số luồng chạy
   
 2. baobao356

  baobao356 Newbie

  Joined:
  May 16, 2016
  Messages:
  5
  Likes Received:
  2
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  bác nói rõ chức năng dùm e đc không ạ?
  luồng chạy tức là mình chọn 100 là dò cùng lúc 100ip ạ?
   
  sup3rspy9x likes this.
 3. kheyeuem

  kheyeuem Senior Member

  Joined:
  Feb 23, 2014
  Messages:
  934
  Likes Received:
  423
  Phone Number:
  Call me!
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 4. sup3rspy9x

  sup3rspy9x Hero

  Joined:
  Aug 5, 2013
  Messages:
  1,067
  Likes Received:
  497
  Insuree Balance:
  0
  Chuẩn đấy :)
   
 5. DinhChien669

  DinhChien669 Newbie

  Joined:
  Jan 29, 2019
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Cho e hỏi lỗi này là bị sao và cách khắc phục với ạ
  upload_2019-1-28_12-44-40.png
   
 6. kheyeuem

  kheyeuem Senior Member

  Joined:
  Feb 23, 2014
  Messages:
  934
  Likes Received:
  423
  Phone Number:
  Call me!
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  bấm details xem là lỗi gì
   
 7. DinhChien669

  DinhChien669 Newbie

  Joined:
  Jan 29, 2019
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Nó ghi như này:
  upload_2019-1-29_3-14-12.png
  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.FormatException: Input string was not in a correct format.
  at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  at System.Byte.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  at System.Convert.ToByte(String value)
  at RangeMaker.Form1.SIP_UINT(String sip)
  at RangeMaker.Form1.button5_Click_1(Object sender, EventArgs e)
  at RangeMaker.Form1.button4_Click_1(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  RangeMaker
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Users/aaa/Downloads/ScanSSHPRO%20v2.5/ScanSSH%20v2.5/RangeMaker.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3314.0 built by: NET472REL1LAST_B
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Core
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.DataVisualization
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3056.0
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
  Assembly Version: 4.0.0.0
  Win32 Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  FilterPro
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Users/aaa/Downloads/ScanSSHPRO%20v2.5/ScanSSH%20v2.5/FilterPro.DLL
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.
   
 8. kheyeuem

  kheyeuem Senior Member

  Joined:
  Feb 23, 2014
  Messages:
  934
  Likes Received:
  423
  Phone Number:
  Call me!
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  À cái này mình bít nhưng xíu 5h mình onl mình chi cho, giờ mình bận cv tí
   
 9. kheyeuem

  kheyeuem Senior Member

  Joined:
  Feb 23, 2014
  Messages:
  934
  Likes Received:
  423
  Phone Number:
  Call me!
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype

Share This Page