Solved Share tool check balance MyEtherWallet

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tool hiện tại chức năng cơ bản thôi, cơ mà dc cái đa luồng chạy phà phà :3
Mọi người sử dụng, cần thêm chức năng gì thì góp ý e nhé :3

Chức năng:
 • Check balance Ethereum và token họ hàng Ethereum.
 • Check hàng loạt.
 • Check đa luồng.
 • Check tốc độ bàn thờ.
 • Xem tổng balance của từng token
 • Xuất ra kết quả ra file text

Screenshot:

Download:
P/s: phần mềm tuy miễn phí nhưng cần mã kích hoạt để sử dụng (tránh xài tràn lan sập server). Cơ mà e phát free mã kích hoạt nên mọi người cứ comment "Mã máy tính" lên đây rồi e gửi mã kích hoạt nhé :D

Group hỗ trợ:
Mọi người join group để cập nhật/báo lỗi và yêu cầu phần mềm mới nhé :D
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/1700256930044120/

Changelog:
1.03 (23/06/2018)

 • Check chuẩn hơn: khi check bị lỗi (có thể do mạng hoặc server) thì tool sẽ check lại chứ không bỏ qua như các phiên bản trước (check lại tối đa 3 lần).
 • Check nhanh hơn tới 50% so với phiên bản trước.
 • Thêm tuỳ chọn copy kết quả.

1.02 (19/06/2018)

 • Sử dụng tool trên nền web (để tránh lỗi 1 số bác không mở được tool).
 • Fix lỗi ăn RAM.
 • Thay đổi cách hiển thị kết quả dưới dạng tổng quát.
 • Hỗ trợ linux 32/64bit

1.01 (16/06/2018)

 • Fix lỗi linh tinh
 • Thêm chức năng tính tổng balance từng token
 • Thêm chức năng xuất kết quả ra file text.


Thanks mọi người :D
 
Last edited:

mr.coi

Hero
Joined
May 16, 2010
Messages
3,060
Reaction score
1,061
Points
113
Cám ơn bác chia sẻ.
Qtrong nhất vẫn là chức năng search token, list ra rồi save những ví có token đó :D
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Cám ơn bác chia sẻ.
Qtrong nhất vẫn là chức năng search token, list ra rồi save những ví có token đó :D
Search token thì e chưa có, cơ mà xuất kết quả ra file text thì có rồi bác :3
 

kheyeuem

Hero
Joined
Feb 23, 2014
Messages
1,198
Reaction score
537
Points
113
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Mã máy tính
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

ruby.love

Hero
Joined
Jun 1, 2011
Messages
1,419
Reaction score
2,527
Points
113
Skype
Chat with me via Skype
Bác thớt cho em xin nha
6f1303a9e130dd07de696bfc3ff17cb0a51bf8f5bbc276f69bea7df31be61198
 

Ks2T

Senior Member
Joined
May 26, 2011
Messages
370
Reaction score
102
Points
43
703002b8df137963396a54141c8e1e83386c788f5f4503322bea246d0c3ca851

Cho mình xin nhé!
 

quangvny

Junior Member
Joined
Aug 20, 2015
Messages
79
Reaction score
27
Points
18
8cdaa0abdb218e8dc68207fef763abacfe6e3f589b7271576e72ab8f95f0d18e , thanks
 

kheyeuem

Hero
Joined
Feb 23, 2014
Messages
1,198
Reaction score
537
Points
113
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
vãi bác, tải tool về mở lên chạy, rồi copy e cái mã máy tính ở tool ák bác @@
61aa0ea4e6fd58123ed18835808d501198319ec742e6128e0188018dfa59694d

:)
 

dtvinh1993

Newbie
Joined
Nov 12, 2010
Messages
18
Reaction score
19
Points
3
1d1254d72356e7c3ffa9e7eec2f18f0f67a03f183598f69fa4e485315d60f91e
Bác kích hoạt giùm e cám ơn
 

chuongtnt

Newbie
Joined
Feb 7, 2017
Messages
4
Reaction score
1
Points
3
2d240b8cb9078ed50870c55c7ec1aa0d93c1544d7257bf407ca7fee606f20fc8 cho mình xin với nhé, thanks bro
 

newmem2k2

Junior Member
Joined
Sep 12, 2017
Messages
119
Reaction score
30
Points
28
Facebook
Follow me on Facebook
571a81438f611ef568a7550948b8cf6201e2bbcebd38da2a2e2d6f459b665717
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Bác thớt cho em xin nha
6f1303a9e130dd07de696bfc3ff17cb0a51bf8f5bbc276f69bea7df31be61198
274e3e305912755795e57e313f7a33031cd1e5f899457ca8a9312ddc3df6b5a0f116ffdb184dadc7ad4d6f0af6312ce9078e864084d0cc553780350f36aa4d4f501b3e27f73c53ff2202fed13e55093314f943187b40862d8e26b7c87af89bfdf9ac46c50450ff613718a06b0ce73c3fcffbba89bbf93797cb4c93fc7017fd4c01e2d67e2ac18048f89d9ec9095bce7422c407ae6296e6a4b4c921c31520c6be1ef9b1770fd47a7636ceaceb644f40b8b90ac0e5bf475578472e7d940466537803b20aa85ceb894e9b5bbcb4c0a1805a9fefda


703002b8df137963396a54141c8e1e83386c788f5f4503322bea246d0c3ca851

Cho mình xin nhé!
5ab568b9dea71b6f2098a2d4f1054437283a905a5642ffbb8559247bdedf5da9a5eeef3710e875e050bd55d1b173596faebcb1ec643225b0bce4b64dab8f60a542c112d20f4aa0868c427392626408449b89757a89270223d64cde23cedfbab98f6002fa82ae405eb96c347df2de520d461b6aca2f26042afe1c9bf7548fa796164ce2188d4f436da0be5c3e25ddcbf11b1bedabdcb2d071d7108fab6a22e16c84fd7e1ff6bd7fb4fd259bb25734675edfa34dbf26682ec4a8f6bf5a0ca74449c00d0410d12ec5acbea9269768f3ba8298bb48


8cdaa0abdb218e8dc68207fef763abacfe6e3f589b7271576e72ab8f95f0d18e , thanks
48cd5eb4ac40de3dae97f7ca21212dbb4efb7ee62b01feee58341d431ae7a6d6b8af8a35c8da96bcadab2d9b8bb3a8b6c77f1aca3e69917504a4fbfdc48235b58863d2149661fef54e082ef46d02f2fc668a47e9f39faa2fe97d079b7bff0acc3c707fb9fe2eb89323b38b925034b3b1f9a7b3d070d5fd060882513a5b2b13362d2917953d2f37f20c0a8bd29862b4803d2cd9fbfab935d6c5fa5c38c3ddc8f28559e1130f8188014a853423ace7f86ee248f1bc2e020be71f78f53692f3c56ce5b2c7d2fa657dc829f969652b3e34d5c19df561aa0ea4e6fd58123ed18835808d501198319ec742e6128e0188018dfa59694d

:)
88da3a1abcb66f33823a7114efe24c7fb2afaaa0891ea9f70165d623aaaa8fe887cd570859e7a7cb6c35243825df7bc69e3676d997ea8dde32c88c9c1e34c9f4308640ac25b33f8dd2dc84c520918123eb9a622f4db0fd2719598af828b223d12f9f0626e0c7dadcdbaff8bb4a22aadfb7f56ff9449f5b2cac8589cde7db379fe20c73a80687326fa20378405fd0f35f1e4f0bc844de8a0a59d0ccf1f717e0a819060beac4a174f79bc4a61386c22c77a004e9a503cdb1017ec5dee89e10c64073bd42fadeae80846bb0ebcb25133dddd79c0e1d1254d72356e7c3ffa9e7eec2f18f0f67a03f183598f69fa4e485315d60f91e
Bác kích hoạt giùm e cám ơn
4397601fc490834f73df20f59ab158821995fd4edcb62cb80e3c4a369e7c41da5b3c8e37c6f6b775007f0934d1a637db1525ef50c9cb4bf3f52d0358739be99107e8b9d8543ff651ed0fe79a456166a1c13b4c6c75a7e4a890ec4a774d841e284f1d0771249275d036e2e1cc0e62925f0212157098d605fb7bb74f50530b81c2d0de6f0c385bb571e2582d1aa409b3b41e8a64f77e86b1d198550407aa55ac9a94e14bbd3cfc580b7af3d0e88d812ac51502f0a55086c659d71efe8b135e9cde61118f0b5671f9d6b9c5440587bfd4f553fb262d240b8cb9078ed50870c55c7ec1aa0d93c1544d7257bf407ca7fee606f20fc8 cho mình xin với nhé, thanks bro
730136380a6401d3c2fe506bdb14462e6757af2d50d7de1f49a08a40859e674b22b5f824fd65ac367d8735cd8ed4eee65de2c96abcde1ec5fab840ecdfbde745f7bcf5d021b420095e838400c8a4ce6bfb338608325b9671f8d9db1fe91a732215ff245e827130ebb7416393e4c73ee95ee3d4c6a2c1c0bd0e6fe19ab6af564f27b18c97a56b8d2d5e9e3914f1ec9e1e46ab9138193aa9b2e2cb5a5e9484485721a3604b9818be90e8c52795403cb8018977873f3868c18349df2fb95aef5b7c286c43ec83d4ee55a4f857dd15f07ed8ab9627571a81438f611ef568a7550948b8cf6201e2bbcebd38da2a2e2d6f459b665717
401117a66dd21b2a61e079656684b74a51d8399f56bc0b9d5716fc50524e02513e9dc540a801fb2a1b430c99f2c33b683ba60ddb87efea1ea68691bb486f675c3350e400dd8643e1d81497ba77c2a6d2b9f995aa6ceadbc217f823032853d0a29997655b4f2f12f04204f7831d6c4d49d851228732850b7f11e22dbf1f2f86822e8595c576e7663c949f1a8b8b29b86926508c1d0c76e2cd6a8d53755a33245417ce5c8a4d7aa67dc019b8323b2cf3ac2fdea57009b81a3c201a9e94caf14d6d148de7e6e78b93935b0df26cb5e762ae917c54

Hàng về nha mọi ng :D
 

kheyeuem

Hero
Joined
Feb 23, 2014
Messages
1,198
Reaction score
537
Points
113
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
274e3e305912755795e57e313f7a33031cd1e5f899457ca8a9312ddc3df6b5a0f116ffdb184dadc7ad4d6f0af6312ce9078e864084d0cc553780350f36aa4d4f501b3e27f73c53ff2202fed13e55093314f943187b40862d8e26b7c87af89bfdf9ac46c50450ff613718a06b0ce73c3fcffbba89bbf93797cb4c93fc7017fd4c01e2d67e2ac18048f89d9ec9095bce7422c407ae6296e6a4b4c921c31520c6be1ef9b1770fd47a7636ceaceb644f40b8b90ac0e5bf475578472e7d940466537803b20aa85ceb894e9b5bbcb4c0a1805a9fefda5ab568b9dea71b6f2098a2d4f1054437283a905a5642ffbb8559247bdedf5da9a5eeef3710e875e050bd55d1b173596faebcb1ec643225b0bce4b64dab8f60a542c112d20f4aa0868c427392626408449b89757a89270223d64cde23cedfbab98f6002fa82ae405eb96c347df2de520d461b6aca2f26042afe1c9bf7548fa796164ce2188d4f436da0be5c3e25ddcbf11b1bedabdcb2d071d7108fab6a22e16c84fd7e1ff6bd7fb4fd259bb25734675edfa34dbf26682ec4a8f6bf5a0ca74449c00d0410d12ec5acbea9269768f3ba8298bb4848cd5eb4ac40de3dae97f7ca21212dbb4efb7ee62b01feee58341d431ae7a6d6b8af8a35c8da96bcadab2d9b8bb3a8b6c77f1aca3e69917504a4fbfdc48235b58863d2149661fef54e082ef46d02f2fc668a47e9f39faa2fe97d079b7bff0acc3c707fb9fe2eb89323b38b925034b3b1f9a7b3d070d5fd060882513a5b2b13362d2917953d2f37f20c0a8bd29862b4803d2cd9fbfab935d6c5fa5c38c3ddc8f28559e1130f8188014a853423ace7f86ee248f1bc2e020be71f78f53692f3c56ce5b2c7d2fa657dc829f969652b3e34d5c19df5
88da3a1abcb66f33823a7114efe24c7fb2afaaa0891ea9f70165d623aaaa8fe887cd570859e7a7cb6c35243825df7bc69e3676d997ea8dde32c88c9c1e34c9f4308640ac25b33f8dd2dc84c520918123eb9a622f4db0fd2719598af828b223d12f9f0626e0c7dadcdbaff8bb4a22aadfb7f56ff9449f5b2cac8589cde7db379fe20c73a80687326fa20378405fd0f35f1e4f0bc844de8a0a59d0ccf1f717e0a819060beac4a174f79bc4a61386c22c77a004e9a503cdb1017ec5dee89e10c64073bd42fadeae80846bb0ebcb25133dddd79c0e
4397601fc490834f73df20f59ab158821995fd4edcb62cb80e3c4a369e7c41da5b3c8e37c6f6b775007f0934d1a637db1525ef50c9cb4bf3f52d0358739be99107e8b9d8543ff651ed0fe79a456166a1c13b4c6c75a7e4a890ec4a774d841e284f1d0771249275d036e2e1cc0e62925f0212157098d605fb7bb74f50530b81c2d0de6f0c385bb571e2582d1aa409b3b41e8a64f77e86b1d198550407aa55ac9a94e14bbd3cfc580b7af3d0e88d812ac51502f0a55086c659d71efe8b135e9cde61118f0b5671f9d6b9c5440587bfd4f553fb26
730136380a6401d3c2fe506bdb14462e6757af2d50d7de1f49a08a40859e674b22b5f824fd65ac367d8735cd8ed4eee65de2c96abcde1ec5fab840ecdfbde745f7bcf5d021b420095e838400c8a4ce6bfb338608325b9671f8d9db1fe91a732215ff245e827130ebb7416393e4c73ee95ee3d4c6a2c1c0bd0e6fe19ab6af564f27b18c97a56b8d2d5e9e3914f1ec9e1e46ab9138193aa9b2e2cb5a5e9484485721a3604b9818be90e8c52795403cb8018977873f3868c18349df2fb95aef5b7c286c43ec83d4ee55a4f857dd15f07ed8ab9627
401117a66dd21b2a61e079656684b74a51d8399f56bc0b9d5716fc50524e02513e9dc540a801fb2a1b430c99f2c33b683ba60ddb87efea1ea68691bb486f675c3350e400dd8643e1d81497ba77c2a6d2b9f995aa6ceadbc217f823032853d0a29997655b4f2f12f04204f7831d6c4d49d851228732850b7f11e22dbf1f2f86822e8595c576e7663c949f1a8b8b29b86926508c1d0c76e2cd6a8d53755a33245417ce5c8a4d7aa67dc019b8323b2cf3ac2fdea57009b81a3c201a9e94caf14d6d148de7e6e78b93935b0df26cb5e762ae917c54

Hàng về nha mọi ng :D
sao chỉ thấy check dc eth thôi. token # ko dc
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
sao chỉ thấy check dc eth thôi. token # ko dc
bác điền contract address của token cần check vào ô bên phải (mỗi contract address 1 dòng).
Cách lấy contract address thì bác vào etherscan.io lấy.
Hướng dẫn: 

kheyeuem

Hero
Joined
Feb 23, 2014
Messages
1,198
Reaction score
537
Points
113
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
bác điền contract address của token cần check vào ô bên phải (mỗi contract address 1 dòng).
Cách lấy contract address thì bác vào etherscan.io lấy.
Hướng dẫn:oh mình chậm tiu lắm :3
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

KryTone

Senior Member
Joined
Oct 17, 2014
Messages
762
Reaction score
172
Points
43
071555b8408d2943326cd7cefba42548a45002b5c693a52bfc813cabbe9e54e0 thanks bác trc
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
071555b8408d2943326cd7cefba42548a45002b5c693a52bfc813cabbe9e54e0 thanks bác trc
1ccbde0f0fdd7a1732f5782a3850864b3096bccebcba9e8f747e2c2ee934ac4450f60154ba23ef55b8159ce6b001de092b90b630b3ac01516d4d77b86947b272003612f40bca32458c40e76bfe102fbea44b3f994d27d5cf8717a26b1cd4d35c4c62f3bf6f928a3fae059104e12116ae364aa2837286f523e0a77ed09dd6159227ec16f8620c1cf20c19f2d27b0c52b819a7115031a7350f165e851a637307d988b978d6a98db02cada7170c4ac64abfff788bb7d425fc6c4dd5518320e137bae5013119356a7a7f6080b9ef65db986cd4923e

Đây nha bác :D
 

TLService

Pre-verified
Joined
Jun 15, 2015
Messages
308
Reaction score
296
Points
63
Insuree Balance
500
Service Details
1||Bán / Thuê Software
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
357,867
Messages
6,311,791
Members
131,459
Latest member
anhminhvn9x

Follow us

Top