Solved Share tool Change ssh, on/off rules proxifier thân thiện với Auto

xin 1 slot :D
 
1 slot với thánh ơi :)
 
Đã up date link tải ở #1.
https://drive.google.com/file/d/0B4BM6eIpLVMjZmVscEc3U1ljYU0/view?usp=sharing

Chốt danh sách ngang đây.

Bạn nào đã có đăng ký từ trước lấy key thì comment tiếp ở đây với cú pháp:

Username: <đặt tên gì tùy bạn>
Key:ĐLJLDJLDJFDLKJFDKLFJDLKJFDKLFJLKFJL (chép ở trên tool của bạn).

Lưu ý: Tool này check key cho nên các bạn Fake IP bằng Proxifier thì đừng có fake ip cái tool này để cho nó load lên cho nhanh. Nếu không thì có thể không load được thì ko có thể check key được.
 
Like có nghĩa là đã add key nhé (chờ vài phút key mới có hiệu lực). Chưa like thì coi như chưa add key, comment nhiều hóa ra spam.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,853
Messages
6,885,124
Members
159,098
Latest member
homan118

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom