Exchange [Sell] Gift card AMZ US 5 - 17.5 - VCB

23.2: Mua btce 23.3
 
24.2: mua btce
 
26.2
 
27.2
 
Có check out amz $20 ko b?
 
2.3.17: mua btce
 
7.3: có ít pp us về checkout ae nhé
 
8.3 checkout pp us
 
11.3: mua btce
 
12.3: mua btce
 
13.3: mua btce
 
14.3

1. Checkout amz, Rate 21.5 ( ae quen hay ko rate cũng như nhau)
Ace chú ý
- Chỉ nhận sản phẩm có prime, giá phải từ 20$ trở lên, ko nhận checkout hàng used
- E sẽ oder trong vòng 24h tính từ lúc ace gửi mail.
- Oder xong, e gửi invoice hoặc mail oder là ace chuyển khoản luôn.

2. Checkout ebay, Rate 21.5

3. Mua Btce - rate 23.3
 
15.3.17
 
16.3.17
 
18.3
 

Announcements

Forum statistics

Threads
407,804
Messages
6,983,454
Members
165,592
Latest member
dannguyen860020
Back
Top Bottom