1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [Sell] 9999 AMZ checkout - Rate 21.1 - VCB

Discussion in 'Money Exchange' started by fcmen, Feb 15, 2017.

Moderators: danhmay24h
 1. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  9.2
   
 2. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  10.2
   
 3. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  13.2
   
 4. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  14.2
   
 5. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  15.2
   
 6. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  17.2
   
 7. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  18.2
   
 8. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  19.2
   
 9. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  20.2
   
 10. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  21.2
   
 11. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  22.2
   
 12. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  23.2
   
 13. HVDD

  HVDD Junior Member

  Joined:
  Jun 8, 2015
  Messages:
  30
  Likes Received:
  29
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Nhờ chủ topic xác nhận 3 orders mỗi order $101.1 tổng là $303.3. Skype hungtn87; email [email protected]
   
  fcmen likes this.
 14. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  đang oder cho bạn
   
 15. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  25.2
   
 16. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  26.2
   
 17. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  28.2
   
 18. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  1.3
   
 19. HVDD

  HVDD Junior Member

  Joined:
  Jun 8, 2015
  Messages:
  30
  Likes Received:
  29
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Nhờ chủ topic xác nhận checkout giúp 3 orders với tổng tiền $454.85
   
  fcmen likes this.
 20. fcmen

  fcmen Junior Member

  Joined:
  Feb 24, 2015
  Messages:
  163
  Likes Received:
  216
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|nhat2bb|Gift Code
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  đang oder cho bạn
   

Share This Page