1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Sell 3k8 Wex - Rate 18.3 - VCB

Discussion in 'Money Exchange' started by traithaitn, Jul 12, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. traithaitn

  traithaitn Junior Member

  Joined:
  Dec 19, 2012
  Messages:
  45
  Likes Received:
  123
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Cần sell 2k Wex - Rate 18.4 - VCB
  lh avatar chữ ký
   
  Last edited: Jul 13, 2018
 2. traithaitn

  traithaitn Junior Member

  Joined:
  Dec 19, 2012
  Messages:
  45
  Likes Received:
  123
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  sell tiếp 1k5 Wex - Rate 19.2 - VCB
  lh avatar chữ ký
   
  Last edited: Jul 13, 2018
 3. traithaitn

  traithaitn Junior Member

  Joined:
  Dec 19, 2012
  Messages:
  45
  Likes Received:
  123
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  sell tiếp 1k5 Wex - Rate 19.2 - VCB
  lh avatar chữ ký
   
 4. namhh289

  namhh289 Junior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 18, 2017
  Messages:
  109
  Likes Received:
  70
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  19 vô mình
   
 5. kugkuygil

  kugkuygil Senior Member Verified

  Joined:
  Jul 3, 2011
  Messages:
  637
  Likes Received:
  517
  Insuree Balance:
  1000
  Phone Number:
  Call me!
  Telegram:
  Chat with me via Yahoo Messenger
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Ib mình
   
 6. traithaitn

  traithaitn Junior Member

  Joined:
  Dec 19, 2012
  Messages:
  45
  Likes Received:
  123
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Cần sell tiếp 3k8 Wex - Rate 18.3 - VCB
  lh avatar chữ ký
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page