HYIP Sarmatex - sarmatex.net

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site chạy hơn 100 ngày, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...0.2% Daily for 6 Days
Plan Spent Amount [$] Daily Profit [%]
Plan 1 $10.00 - $500.00 0.20%

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

sarmatex.net - Licensed
NS Ns10.hawkhost.com Ns9.hawkhost.com
Ns10.hawkhost.com Ns9.hawkhost.com

Accept: PM, Payeer, Bitcoin,....

Deposit:

1618017598219.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:26 12.04.21. Batch: 384776949.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:37 15.04.21. Batch: 385495301.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:37 16.04.21. Batch: 385815348.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:53 20.04.21. Batch: 386742175.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:58 22.04.21. Batch: 387139876.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:31 25.04.21. Batch: 387858142.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:39 28.04.21. Batch: 388582743.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:21 03.05.21. Batch: 390209537.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.21 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:55 04.05.21. Batch: 390403975.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:25 06.05.21. Batch: 390897109.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:43 09.05.21. Batch: 391658693.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:41 10.05.21. Batch: 391807706.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:54 12.05.21. Batch: 392271824.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:35 15.05.21. Batch: 392877759.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:11 16.05.21. Batch: 393115828.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:59 18.05.21. Batch: 393594516.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:44 21.05.21. Batch: 394213676.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:18 22.05.21. Batch: 394384740.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.165
Paid:

The amount of 0.14 USD has been deposited to your account.
Accounts: U26077911->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:17 24.05.21. Batch: 394845505.

Thanks admin
 

Announcements

Forum statistics

Threads
376,745
Messages
6,582,960
Members
145,159
Latest member
Cao2002

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week