Airdrop RCZ - Nhận 25M RCZ + 2.5M/Ref (pet của CZ (chủ sàn binance))

Rút về sàn
Ví BSC
Giá trị 1 Coin
Updating
Nhập Ref được gì
none
Yêu cầu phải tuyển Ref
none
Link dự án Coin
Updating

nhatx7

Junior
Joined
Apr 8, 2021
Messages
95
Reactions
3
MR
0.002
RCZ - Nhận 25M RCZ + 2.5M/Ref
Link : https://t.me/BinanceGoatbot?start=r06322970470
?Join Telegram
?Follow Twitter & Retweet
?Follow Instagram
?Submit BSC address
RCZ.jpg
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week