HYIP raycoin.....3% or 3,5% for 70 day

hyipVIP

Newbie
Joined
Sep 2, 2016
Messages
52
Reactions
2
MR
0.000
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
em là newbie tập tành chơi hyip :D
kiếm tý reg mong ae đừng xả em tội nghiệp

site chỉ co 2 plan
3% for 70 day " 1$ - 2499$ "
3,5% for 70 day "2500 $ - no limit "
1.
System Information


upload_2016-9-2_15-2-59.png


2. hệ thống thanh toán , dep and pay

upload_2016-9-2_15-9-10.png


3.site đã trải qua 32 ngày

upload_2016-9-2_15-11-29.png4.ai bước qua thì ủng hộ em:D


Link ref : https://www.raycoin.com/?ref=hyipVIP


No ref : https://www.raycoin.com/


RC : 3- 2 -1 % or 6 - 4 - 2%
RCB : tạm thời chưa ( lý do em nghèo kiếm ref:D:D)
 

Attachments

  • upload_2016-9-2_15-8-52.png
    upload_2016-9-2_15-8-52.png
    494.9 KB · Views: 73
Last edited:
Úp proof đi... Sẽ theo thớt
Proof đây
Tiền đã về
03.09.16 10:46 Receive Received Payment 0.14 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145435202. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
Site đã được 33 ngày rồi nhé mọi người
 
Tiền về 1s nhé
04.09.16 11:05 Receive Received Payment 0.15 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145521038. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
Site run 34 day
 
Tiền lại về
05.09.16 11:46 Receive Received Payment 0.15 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145624457. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
Payment
06.09.16 12:22 Receive Received Payment 0.14 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145744781. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
06.09.16 19:27 Receive Received Payment 0.3 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145789144. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
Payment
07.09.16 11:33 Receive Received Payment 0.15 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145852990. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
Thanh khoản tức thì

grey.gif

08.09.16 00:50 Receive Received Payment 0.3 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145923745. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
grey.gif
 
Chieu hom qua
grey.gif

08.09.16 11:27 Receive Received Payment 0.15 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 145964875. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
Proof sang nay
09.09.16 02:01 Receive Received Payment 0.3 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 146039077. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
Thanh toán

09.09.16 11:24 Receive nhận thanh toán 0.14 USD từ tài khoản U12732446 để U12627947 tài khoản. Batch: 146075447. Memo: API thanh toán. Rút để hyipVIP từ Ray Coin Limited.
 
Proof sang nay
10.09.16 02:03 Receive Received Payment 0.3 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 146147020. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited
 
Bằng chứng mới
10.09.16 11:28 Receive nhận thanh toán 0,15 USD từ tài khoản U12732446 để U12627947 tài khoản. Batch: 146178533. Memo: API thanh toán. Rút để hyipVIP từ Ray Coin Limited.
grey.gif
 
Bằng chứng mới
11.09.16 01:34 Receive nhận thanh toán 0,3 USD từ tài khoản U12732446 để U12627947 tài khoản. Batch: 146236929. Memo: API thanh toán. Rút để hyipVIP từ Ray Coin Limited.
 
Payment
11.09.16 11:21 Receive Received Payment 0.15 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 146265063. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 
Tiền về mọi lúc
11.09.16 21:21 Receive Received Payment 0.3 USD from account U12732446 to account U12627947. Batch: 146309321. Memo: API Payment. Withdraw to hyipVIP from Ray Coin Limited.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,481
Messages
7,097,104
Members
172,569
Latest member
gemwin8

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom