PRO RÀNH IMACROS CHO MÌNH HỎI CHÚC

TAKASHO

Hero
Verified
Joined
Apr 11, 2016
Messages
1,459
Reactions
477
MR
1.320
LỆNH SEACH TRONG IMACROS

MÌNH CÓ ĐOẠN CODE NHƯ VẦY


<span id="honey-count">30.0</span>


MÌNH MUỐN DÙNG LỆNH SEACH KIẾM SỐ 30 ĐÓ

SỐ 30.0 LÀ SỐ RADOM

MÌNH ĐÃ THỬ VỚI CÂU LỆNH NÀY NHƯNG BỊ LỖI SAI CÚ PHÁP

SEARCH SOURCE=REGEXP:<span id="honey-count"([^><]+)</span> IGNORE_CASE=YES EXTRACT=$1

PRO NÀO GIÚP MÌNH VỚI THANKS CÁC PRO
 
Last edited:
LỆNH SEACH TRONG IMACROS

MÌNH CÓ ĐOẠN CODE NHƯ VẦY

<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
<span id="honey-count">30.0</span>
<strong>RF$</strong>
<span class="caret"></span>
</a>

MÌNH MUỐN DÙNG LỆNH SEACH KIẾM SỐ 30 ĐÓ

SỐ 30.0 LÀ SỐ RADOM

MÌNH ĐÃ THỬ VỚI CÂU LỆNH NÀY NHƯNG BỊ LỖI SAI CÚ PHÁP

SEARCH SOURCE=REGEXP:<span id="honey-count"([^><]+)</span> IGNORE_CASE=YES EXTRACT=$1

PRO NÀO GIÚP MÌNH VỚI THANKS CÁC PRO

Cậu thử xem:

SEARCH SOURCE=REGEXP:"<span id=\"honey-count\">(.*?)</span>" EXTRACT=$1
SET !VAR1 {{!EXTRACT}}
 
Upvote 0
LỆNH SEACH TRONG IMACROS

MÌNH CÓ ĐOẠN CODE NHƯ VẦY

<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
<span id="honey-count">30.0</span>
<strong>RF$</strong>
<span class="caret"></span>
</a>

MÌNH MUỐN DÙNG LỆNH SEACH KIẾM SỐ 30 ĐÓ

SỐ 30.0 LÀ SỐ RADOM

MÌNH ĐÃ THỬ VỚI CÂU LỆNH NÀY NHƯNG BỊ LỖI SAI CÚ PHÁP

SEARCH SOURCE=REGEXP:<span id="honey-count"([^><]+)</span> IGNORE_CASE=YES EXTRACT=$1

PRO NÀO GIÚP MÌNH VỚI THANKS CÁC PRO
biết site nào rồi nha =)),
cái này đơn giản, skype nhé
 
Upvote 0

Announcements

Forum statistics

Threads
415,512
Messages
7,043,426
Members
168,847
Latest member
ROADSTERLOLZ
Back
Top Bottom