Telegram Bot @Polymate_Airdrop_bot - Nhận 100 POLY + 100 POLY/ref về ví luôn

Rút về sàn
trust wallet
Giá trị 1 Coin
N?A
Nhập Ref được gì
100 POLY
Yêu cầu phải tuyển Ref
đủ 10 ref = min rút về ngay
Link Bot
https://t.me/PolymateFinancebot?start=r07244031420
Link dự án Coin
https://t.me/PolymateFinancebot?start=r07244031420

Announcements

Forum statistics

Threads
372,596
Messages
6,520,717
Members
142,563
Latest member
theanhlk95