Verified by BQT [PIXPROFIT cập nhật số.75] Cập nhật liên tục tình hình Load của PIX !!!

Status
Not open for further replies.
48id= 12speed proxyfine ...mạng vnpt cuộc sống bất lực
 
đang load nhanh mà sao ai cũng than vậy :).
đủ loại code:ngắn,dài,bs...
30id speed 29.
 
đang load nhanh mà sao ai cũng than vậy :).
đủ loại code:ngắn,dài,bs...
30id speed 29.
ac@@ ghe the! tui 41id ma sp tam 24 thui a @@
 
↑ 1id ~ 0.7sp
___________________________________

78% code ngắn (code 1 chữ) - 217/278
17% code dài (code ≧2 chữ) - 48/278
5% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 13/278
 
⇋ 1id ~ 0.7sp
_________________________________

81% code ngắn (code 1 chữ) - 70/87
16% code dài (code ≧2 chữ) - 14/87
3% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 3/87
 
↑ 1id ~ 1.9sp
__________________________________

85% code ngắn (code 1 chữ) - 95/112
11% code dài (code ≧2 chữ) - 12/112
4% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 5/112
 
Code BS chủ đạo 90% :D


 
↓ 1id ~ 1.0sp
_________________________________

65% code ngắn (code 1 chữ) - 33/51
31% code dài (code ≧2 chữ) - 16/51
4% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 2/51
 
↑ 1id ~ 1.9sp
_________________________________

78% code ngắn (code 1 chữ) - 44/56
20% code dài (code ≧2 chữ) - 11/56
2% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 1/56
 
↑ 1id ~ 3.8sp
________________________________

93% code ngắn (code 1 chữ) - 56/60
5% code dài (code ≧2 chữ) - 3/60
2% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 1/60
 
↓ 1id ~ 3.2sp
_________________________________

90% code ngắn (code 1 chữ) - 91/101
8% code dài (code ≧2 chữ) - 8/101
2% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 2/101
 
↓ 1id ~ 1.8sp
__________________________________

77% code ngắn (code 1 chữ) - 126/163
17% code dài (code ≧2 chữ) - 27/163
6% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 10/163
 
↑ 1id ~ 2.3sp
_________________________________

87% code ngắn (code 1 chữ) - 77/89
9% code dài (code ≧2 chữ) - 8/89
4% code lỗi, câu hỏi, hình ảnh (ESC) - 4/89
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
403,655
Messages
6,938,694
Members
163,261
Latest member
kubao97
Back
Top Bottom