Analysis Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro.com

FxPro.com: Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/01
Gold Intraday: Chịu Áp Lực

Điểm Trục: 1912,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1912,00 với mục tiêu là 1870,00 & 1863,00 trong thời gian mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1912.00 tìm kiếm sự tăng giá với 1920,00 & 1928,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: RSI đã phá vỡ mức 30 của nó
gold-fxpro-0801.gif
 
Last edited:

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 05/02/2021

Gold Intraday
: ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1808,00.
Trục Xoay: 1808,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1808,00 với mục tiêu ở mức 1785,00 & 1777,00 được mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1808,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1819,00 & 1830,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/02/2021

Gold Intraday
: hỗ trợ trong ngày quanh 1806.00.
Trục Xoay: 1806,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1806,00 với mục tiêu ở mức 1826,00 & 1835,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 1806,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1797,00 & 1791,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 1806.00 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 09/02/2021

Gold Intraday
: tiếp tục tăng.
Trục Xoay: 1837,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí mua trên 1.837,00 với mục tiêu ở mức 1.853,00 & 1.864,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 1.837,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.828,00 & 1.819,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: việc phá vỡ trên 1.837.00 là một tín hiệu tích cực đã mở ra một con đường đến 1.853.00.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 17/02/2021

Gold Intraday
: chịu áp lực.
Trục Xoay: 1801,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1801,00 với mục tiêu ở mức 1786,00 & 1773,00 được mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1801,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1814,00 & 1827,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 18/02/2021

Gold Intraday
: thận trọng.
Trục Xoay: 1787,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1787,00 với mục tiêu là 1775,00 & 1769,00 trong thời gian mở rộng.
Kịch bản thay thế: trên 1787,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1793,00 & 1801,00 là mục tiêu.
Nhận xét: RSI là hỗn hợp và cần thận trọng.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 19/02/2021

Gold Intraday
: tỷ giá chinh chặn trần là 1780,00.
Điểm xoay: 1780,00
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1780,00 với mục tiêu 1760,00 & 1750,00.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1780,00, có thể tới 1789,00 & 1800,00.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 22/02/2021.

Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Điểm xoay: 1776,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1776,00 với mục tiêu 1805,00 & 1814,00.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1776,00, có thể tới 1768,00 & 1760,00.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 23/02/2021

Gold Intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.798,00.
Điểm xoay: 1.798,00
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.798,00 với mục tiêu 1.826,00 & 1.837,00.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.798,00, có thể tới 1.789,00 & 1.783,00.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 24/02/2021
Gold Intraday
: không ổn đinh.
Điểm xoay: 1.816
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.816 với mục tiêu 1.795 & 1.790.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.816, có thể tới 1.825 & 1.834.
Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1.816 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 25/02/2021​

Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Điểm xoay: 1.791
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.791 với mục tiêu 1.806 & 1.816.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.791, có thể tới 1.783 & 1.774.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 26/02/2021

Gold Intraday
: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay: 1.780
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.780 với mục tiêu 1.752 & 1.740.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.780, có thể tới 1.795 & 1.804.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

bryanhuynh

Junior
Joined
Jan 8, 2021
Messages
142
Reactions
0
MR
0.00
FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 01/03/2021
Gold Intraday:
tăng.
Điểm xoay: 1.732
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.732 với mục tiêu 1.757 & 1.775.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.732, có thể tới 1.717 & 1.706.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
361,069
Messages
6,369,573
Members
136,788
Latest member
H45