Telegram Bot @pgoworld_bot - Trend Airdrop pokemon của mạng Heco Chain cực xịn

Rút về sàn
ví Heco
Giá trị 1 Coin
không xác định
Nhập Ref được gì
unlock claim reward
Yêu cầu phải tuyển Ref
min 2
Link Bot
https://t.me/pgoworld_bot?
Link dự án Coin
https://nut.money/#/airdrop-awf

keobonbon26

Staff member
Trial Mod
Joined
Nov 23, 2020
Messages
185
Reactions
99
MR
2.027
Link telegram: https://t.me/pgoworld_bot?start=1322371381

PGO airdrop mạng Heco

Bấm vào link này để chat với bot, nó sẽ đẩy ra 1 cái link dẫn đến trang Nut.money. Anh em dùng link đó để connect với ví Heco Chain (HT) - nhớ dùng ví nào thì dùng cho cẩn thận nhé, airdrop trả về địa chỉ đã connect đấy.

Các task: làm các task đã yêu cầu trong con bot, bỏ 2 cái task facebook đi vì link lỗi hoặc sao đó nên con bot k đưa link.

Không cần submit ví vì đã được connect bên trên.

Có vướng mắc chỗ nào thì bình luận bên dưới mình ref cho.

Khá tự tin kèo này vì bên Nut.money họ confirm từ đầu.

Min mời 2 ref để mở khóa 190 PGO - thấy Ready to claim là chắc chắn 100% ăn rồi.

Để bonus thêm 100 PGO nữa thì cần hold 1 NUT trong ví. NUT đang có giá 0.21$
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week