Tutorial Nhật ký thử thách kỷ luật bản thân - Quyết tâm lấy quỹ MFF

hamletpro

Junior
Joined
Mar 20, 2022
Messages
75
Reactions
42
MR
0.815
Vào 2 lệnh SELL EU
EURUSD_2022-06-01_14-32-50.png

update : Lệnh đã tp
EURUSD_2022-06-01_21-59-01.png
 
Last edited:

hamletpro

Junior
Joined
Mar 20, 2022
Messages
75
Reactions
42
MR
0.815
Kết thúc tuần giao dịch thứ 2. Sắp qua phase 1 rồi.
- Có vài lệnh ngu đần không theo phương pháp đã định.
- Tâm lý và kỷ luật vẫn là điều quan trọng nhất.
- Tuyệt đối PHẢI tuân thủ phương pháp..
Cố lên
Screenshot 2022-06-03 231114.jpg
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week