Airdrop Nhận role và NFT dự án Nawarat

Rút về sàn
ví cá nhân
Giá trị 1 Coin
bán NFT
Nhập Ref được gì
NFT
Yêu cầu phải tuyển Ref
ko
Link Bot
https://galaxy.eco/Nawarat/campaign/GCCQZUtGcF
Link dự án Coin
https://discord.gg/3fUkpxjXrJ

Ltr

Junior
Joined
Nov 29, 2021
Messages
47
Reactions
27
MR
0.013
dự án làm về sàn định giá NFT, ae vào nhận role và NFT nó sẽ thông báo lợi ích khi sở hữu NFT trong tháng này.

Nhận role để nhận token sau này
-Link: https://discord.gg/3fUkpxjXrJ

cập nhật nhiệm vụ mới 30/8
Nawarat X Bitisland Collab Giveaway kết thúc: 2022/08/31 22:59 Coinhub X Nawarat Collab Giveaway kết thúc: 2022/09/06 22:59 ——> làm trên sograph
Link: https://www.sograph.xyz/space/Nawarat/campaign/NsEjq8PYzL

Nawarat x Fomoin Collab NFT Giveaway: kết thúc 4 tháng 9 Link: https://fomoin.finance/#/airdrop-details?id=82
Testnet event Opening ! kết thúc 2022/09/07( đọc medium) https://medium.com/@0xNawarat/nawarat-testnet-1234-event-482a293d6456
nhận đc 1 NFT
1660578340678.png
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
391,982
Messages
6,809,553
Members
154,749
Latest member
rongthhieng1

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week