New Nhận 600 DCE token Kèo ví riêng tiềm năng Dfax

Joined
Jan 8, 2018
Messages
1,394
Reactions
107
MR
0.098
1664265469151.png
1664265473057.png

🀄️Kèo ví riêng tiềm năng Dfax
💲Nhận 600 DCE token
✅Link
https://release.dfax.im/activities/index.html?invitecode=cbcb4
➖ Download app , tạo ví
📌Code nhập để nhận token : cbcb4

➖ Lưu 12 key lại
➖ Vào ô " Discover " chọn mục " DFAXER S2E incentive Program " -> nhấn chữ " Task List "
➖Làm nhiệm vụ twitter (Copy link twitter trang cá nhân điền vào ô trống rồi chọn Bind) , Xong coppy link nó cho bên dưới dán vào mục website hoặc Bio profile Twitter của ae ấn xác nhận là xong , quay lại nhận 600 DCE
( network polygon)
✅Done
 
Last edited:

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week