Airdrop 🔥🔥🔥🔥Nhận 40 token LEAGUE (20$) mạng BSC round 3

Rút về sàn
Ví Metamark or Trust mạng BSC
Giá trị 1 Coin
.
Nhập Ref được gì
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không
Link Bot
https://t.me/EtherLeagueAirdropBot?start=1783638279
Link dự án Coin
.

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : Nhận 5000 token IHC + 100 token SAS(25$) + 10 token KNX + 5$ token CFS
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Chat với bot IHC : https://t.me/IHCAirdropBot?start=1783638279
(https://t.me/IHCAirdropBot?start=1783638279)👉Chat với bot SAS: https://t.me/SmashChainAirdropbot?start=r00637454780
👉Chat với bot KXN: https://t.me/knoxhivebot?start=r00637454780
👉Chat với bot CFS: https://t.me/CryptoForSpeed_bot?start=r00637454780
👉thành các nhiệm vụ mạng xã hội và khai báo địa chỉ ví BSC
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week