Airdrop Nhận 30M token METAMUSK giá trị 40-50$

Rút về sàn
Metamask
Giá trị 1 Coin
$0.00000146291
Nhập Ref được gì
30%
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không bắt buộc
Link Bot
http://t.me/METAMUSK_AIRDROP_BOT?start=7E22F3B61193886162D72ADA4D734DB8
Link dự án Coin
https://twitter.com/MUSK_METAVERSE

felicity

Newbie
Joined
Aug 18, 2021
Messages
5
Reactions
5
MR
0.074
Kèo nhận METAMUSK cho anh em chưa nhận. Hiện tại là 45$ cho 1 ví nhé. Chuyển về ví trong vòng 48h.
Link bot: link
Contract: 0x734c5F3f8F6ad9697b26eCC6388678aaFd3dB3B2
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week