SCAM Nft Trade - nft-trade.cc

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,400
MR
0.789
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,....3.8% daily for 10 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 1.80
Plan 2 $501.00 - $1000.00 2.80
Plan 3 $1001.00 - $100000.00 3.80

6.80% daily for 30 days

Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1000.00 - $5000.00 4.80
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 5.80
Plan 3 $10001.00 - $100000.00 6.80

9.80% daily for 20 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $2000.00 - $5000.00 7.80
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 8.80
Plan 3 $10001.00 - $100000.00 9.80

19% daily for 10 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $3000.00 - $5000.00 17.00
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 18.00
Plan 3 $10001.00 - $100000.00 19.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

nft-trade.cc - Licensed
NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET NS3.DDOS-GUARD.NET
NS4.DDOS-GUARD.NET NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET

Accept: PM, USDT, Bitcoin, Litecoin,....

Deposit:

1662224534069.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2927216->U12456834. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice ID 18441631.. Date: 20:48 03.09.22. Batch: 481024001.
 
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 11:16 05.09.22. Batch: 481229018.

Thanks admin
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18468463.. Date: 11:15 05.09.22. Batch: 481228860.
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18491048.. Date: 17:43 06.09.22. Batch: 481448390.
 
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 17:47 06.09.22. Batch: 481448947.

Thanks admin
 
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 17:51 06.09.22. Batch: 481449667.

Thanks admin
 
Paid! 🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀
nlauBN2.gif


The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U1651590. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18510745.. Date: 19:46 07.09.22. Batch: 481631667.
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18507414.. Date: 16:55 07.09.22. Batch: 481604609.
 
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 17:09 07.09.22. Batch: 481606792.

Thanks admin
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18521160.. Date: 10:09 08.09.22. Batch: 481704305.
 
Paid:

The amount of 2.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 16:37 09.09.22. Batch: 481910866.

Thanks admin
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18545291.. Date: 11:42 09.09.22. Batch: 481868137.
------------------------
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18551307.. Date: 16:36 09.09.22. Batch: 481910835.
 
The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18551303.. Date: 16:36 09.09.22. Batch: 481910802.
 
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 20:16 09.09.22. Batch: 481937090.

Thanks admin
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18574120.. Date: 15:14 10.09.22. Batch: 482037229.
 
The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18574121.. Date: 15:14 10.09.22. Batch: 482037231.
 
The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18601139.. Date: 14:44 11.09.22. Batch: 482164779.
 
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 19:52 10.09.22. Batch: 482071604.

Thanks admin
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18598960.. Date: 12:59 11.09.22. Batch: 482150913.
----------------------
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18598963.. Date: 12:59 11.09.22. Batch: 482150939.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,439
Messages
7,042,931
Members
168,816
Latest member
sensoul0510
Back
Top Bottom