SCAM Nft Trade - nft-trade.cc

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,....3.8% daily for 10 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 1.80
Plan 2 $501.00 - $1000.00 2.80
Plan 3 $1001.00 - $100000.00 3.80

6.80% daily for 30 days

Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1000.00 - $5000.00 4.80
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 5.80
Plan 3 $10001.00 - $100000.00 6.80

9.80% daily for 20 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $2000.00 - $5000.00 7.80
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 8.80
Plan 3 $10001.00 - $100000.00 9.80

19% daily for 10 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $3000.00 - $5000.00 17.00
Plan 2 $5001.00 - $10000.00 18.00
Plan 3 $10001.00 - $100000.00 19.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

nft-trade.cc - Licensed
NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET NS3.DDOS-GUARD.NET
NS4.DDOS-GUARD.NET NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET

Accept: PM, USDT, Bitcoin, Litecoin,....

Deposit:

1662224534069.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2927216->U12456834. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice ID 18441631.. Date: 20:48 03.09.22. Batch: 481024001.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 11:16 05.09.22. Batch: 481229018.

Thanks admin
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18468463.. Date: 11:15 05.09.22. Batch: 481228860.
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18491048.. Date: 17:43 06.09.22. Batch: 481448390.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 17:47 06.09.22. Batch: 481448947.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 17:51 06.09.22. Batch: 481449667.

Thanks admin
 
Joined
Feb 14, 2016
Messages
13
Reactions
0
MR
0.215
Facebook
Follow me on Facebook
Paid! 🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀
nlauBN2.gif


The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U1651590. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18510745.. Date: 19:46 07.09.22. Batch: 481631667.
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18507414.. Date: 16:55 07.09.22. Batch: 481604609.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 17:09 07.09.22. Batch: 481606792.

Thanks admin
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18521160.. Date: 10:09 08.09.22. Batch: 481704305.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 2.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 16:37 09.09.22. Batch: 481910866.

Thanks admin
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18545291.. Date: 11:42 09.09.22. Batch: 481868137.
------------------------
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18551307.. Date: 16:36 09.09.22. Batch: 481910835.
 

MrBlackM

Newbie
Joined
Jul 8, 2022
Messages
0
Reactions
0
MR
0.136
The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18551303.. Date: 16:36 09.09.22. Batch: 481910802.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 20:16 09.09.22. Batch: 481937090.

Thanks admin
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18574120.. Date: 15:14 10.09.22. Batch: 482037229.
 

MrBlackM

Newbie
Joined
Jul 8, 2022
Messages
0
Reactions
0
MR
0.136
The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18574121.. Date: 15:14 10.09.22. Batch: 482037231.
 

MrBlackM

Newbie
Joined
Jul 8, 2022
Messages
0
Reactions
0
MR
0.136
The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18601139.. Date: 14:44 11.09.22. Batch: 482164779.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.447
Paid:

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 19:52 10.09.22. Batch: 482071604.

Thanks admin
 

mixpepper22

Junior
Joined
Jan 17, 2013
Messages
600
Reactions
24
MR
0.380
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18598960.. Date: 12:59 11.09.22. Batch: 482150913.
----------------------
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18598963.. Date: 12:59 11.09.22. Batch: 482150939.
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week