Newbie bắt đầu với PTC cùng Scarlet clicks

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by daitavuong, Jun 26, 2016.

Moderators: MrChaosq10
 1. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 2. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 3. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 4. giolangthang208
  Chat with me

  giolangthang208 Member Expired

  Joined:
  Dec 30, 2016
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  có 1 thắc mắc là các ref thuê 30 ngày...chứ đâu phải mãi mãi đâu ???
   
 5. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
  nhưng khi bật autopay, nếu ref đó click thì sẽ gia hạn thêm 1 ngày. nếu ngày nào nó cũng click và ngày nào cũng bật autopay thì còn mãi 30 ngày.
   
 6. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 7. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 8. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 9. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 10. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 11. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 12. mx3737
  Chat with me

  mx3737 Member

  Joined:
  Jan 8, 2013
  Messages:
  175
  Likes Received:
  67
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  sao em bật autopay 3 ngày nay rồi mà nó không tự động gia hạn ref giùm em vậy bác
   
 13. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
  bác có bỏ tiền vào trong purchase balance không vậy. nó không trừ trực tiếp từ account balance đâu nhé. mỗi ngày phải chuyển tiền vào purchase balance từ account balance. với lại bạn nên click ít nhất 1 ad 1 ngày nhé.
   
  mx3737 likes this.
 14. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 15. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 16. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 17. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 18. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 19. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19
 20. daitavuong
  Chat with me

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  20
  Likes Received:
  19

Share This Page