Newbie bắt đầu với PTC cùng Scarlet clicks

Discussion in 'Pay Per Click Advertising (PTC)' started by daitavuong, Jun 26, 2016.

Moderators: MrChaosq10
 1. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 2. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 3. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 4. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 5. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 6. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 7. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 8. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 9. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 10. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 11. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 12. mx3737

  mx3737 Member

  Joined:
  Jan 8, 2013
  Messages:
  171
  Likes Received:
  58
  Insuree Balance:
  0
  mới đầu tư dưới ref của thớt :D
   
 13. mx3737

  mx3737 Member

  Joined:
  Jan 8, 2013
  Messages:
  171
  Likes Received:
  58
  Insuree Balance:
  0
  hổm rài avg có 4 à bác
   
 14. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
  bác đừng lo nó fix lỗi giờ. nếu mới chơi thì 3 ngày mới ổn định được
   
 15. huyhung2012

  huyhung2012 Member

  Joined:
  Dec 29, 2016
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Mình cũng muốn tham gia, newbie mong hướng dẫn.
   
 16. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 17. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 18. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 19. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13
 20. daitavuong

  daitavuong Member

  Joined:
  Aug 25, 2014
  Messages:
  21
  Likes Received:
  13

Share This Page