1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
  • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy MUA STELLAR LUMEN GIÁ CAO - THƯƠNG LƯỢNG - VCB

Discussion in 'Buy, Sell or Trade' started by dinhhuynhan, May 18, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: thaikhanghn, truongtn7187
 1. dinhhuynhan
  Chat with me

  dinhhuynhan Member

  Joined:
  Jul 19, 2013
  Messages:
  137
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  0
 2. dinhhuynhan
  Chat with me

  dinhhuynhan Member

  Joined:
  Jul 19, 2013
  Messages:
  137
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  0
  rate hiện tại 1k str ~ 1 triệu vnd
   
 3. dinhhuynhan
  Chat with me

  dinhhuynhan Member

  Joined:
  Jul 19, 2013
  Messages:
  137
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  0
 4. dinhhuynhan
  Chat with me

  dinhhuynhan Member

  Joined:
  Jul 19, 2013
  Messages:
  137
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  0
  rate hiện tại 1k str = triệu vnd
   
 5. dinhhuynhan
  Chat with me

  dinhhuynhan Member

  Joined:
  Jul 19, 2013
  Messages:
  137
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  0
  giá hiện tại 1k str = 930k vnd
   
 6. LeeKing
  Chat with me

  LeeKing Member

  Joined:
  Jun 4, 2015
  Messages:
  213
  Likes Received:
  22
  1k4 giá nhiêu z bạn?
   
 7. dinhhuynhan
  Chat with me

  dinhhuynhan Member

  Joined:
  Jul 19, 2013
  Messages:
  137
  Likes Received:
  35
  Insuree Balance:
  0
  1k str = 1.100.000 vnd nha bạn
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page