1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
  • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy Mua Mixin one

Discussion in 'Buy, Sell or Trade' started by Jonny, Oct 14, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: truongtn7187
 1. Jonny

  Jonny Junior Member

  Joined:
  Aug 24, 2014
  Messages:
  161
  Likes Received:
  20
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  mình nhận thu mua mixin one nhỏ lẻ nhé, ai cần bán vui lòng cmt mình sẽ liên hệ
   
 2. Jonny

  Jonny Junior Member

  Joined:
  Aug 24, 2014
  Messages:
  161
  Likes Received:
  20
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page