Mini game ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ [20h Thứ 7 hàng tuần] Win 12.34$ mỗi tuần

Status
Not open for further replies.
Đa số những người tham gia ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 trả lời đều đúng câu 1. Còn câu 2 thì chưa ai đúng.

"Mềnh nói thật đấy nên phải tin là thật đi"

Xin nhắc lại mình trong cmt này với tư cách là GIÁM THỊ chứ không phải GIÁM KHẢO :popo_boss:

UP.

Áp lực TIME luôn làm cho chất xám hoạt động hiệu quả nhất. :)
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Thuận buồm xuôi gió
Giải thích : kim đồng hồ theo chiều "thuận", chân "giò", văn "xuôi", quần chip hình con "bướm" , kết hợp các từ lại thành "thuận giò xuôi bướm" .. đọc ngược lại là "thuận buồm xuôi gió".


Đáp án câu 2 : idea (ý tưởng)
Giải thích :

Who: ai.
Chó thì sủa gâu gâu = go = đi.
=> ai đi
Hình con chó đang suy nghĩ để có ý tưởng tạo câu đố cho game Đuổi hình bắt chữ. "Ai đi" làm mình liên tưởng đến từ idea trong tiếng Anh.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : : Thuận buồm xuôi gió
Giải thích : thuận thei mũi tên kim đồng hồ, giò heo là giò, văn xuôi là xuôi, con bướm là bướm, thuận giò xuôi bướm là thuận bườm xuôi gió, bườm là sai vì có câu thành ngữ thuận buồm xuôi gió là gặp thuận lợi theo chiều gió, buồm căng lên gió thổi tiến về phía trước

Trả lời lại câu 1 : 397769
Giải thích :
who là ai, chó sủa go là đi, ai đi là id, số 1 chỉ là dữ kiện nên đừng quan tâm. số 2 chỉ vào id và chỉ vào bài viết Mini game ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ [20h Thứ 7 hàng tuần] Win 12.34$ mỗi tuần dalat Jul 20, 2019. nên id của bài viết là 397769
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : BAD (xấu)
Giải thích :
1: chiều kim đồng hồ là chiều thuận => lấy chữ thuận
2: giò heo => lấy chữ giò
3: văn xuôi => lấy chữ xuôi
4: con bướm => lấy chữ bướm
1234: thuận giò xuôi bướm => "1234": thuận buồm xuôi gió. Ý nghĩa của từ trong dấu ngoặc kép sẽ là nói ngược lại.
"12[3]4": số 3 để trong dấu ngoặc đơn nhấn mạnh đây là đáp án: xuôi có cùng phát âm với từ xui. Tiếng anh của xui là BAD. Quá hợp lý vì ngược với BAD sẽ là OK.

Đáp án câu 2 : idea (ý tưởng)
Giải thích :

Who: ai.
Chó thì sủa gâu gâu = go = đi.
=> ai đi
Hình con chó đang suy nghĩ để có ý tưởng tạo câu đố cho game Đuổi hình bắt chữ. "Ai đi" làm mình liên tưởng đến từ idea trong tiếng Anh.

Cảm ơn bạn nhờ có ai đi của bạn mà mình có suy nghĩa id của bài viết, hi vọng đúng
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Đáp án câu 1 : Buồm thuận gió
Giải thích : mũi tên được vẽ theo chiều "thuận", chân "giò", quần chip hình con "bướm" , ghép lại thành thuận giò bướm .. buồm thuận gió, trong cái 1234 số 3 được quan tâm nhất nên e nghĩ 3 = ok, ko = 3, 3 = 0, không có 3, nên e bỏ hình 3 ra :popo_cry:.

Đáp án câu 2 : 397769
Giải thích :
who là ai, chó sủa .. gâu .. go là đi, ai đi là id, số 1 chỉ là dữ kiện nên đừng quan tâm. số 2 chỉ vào id và chỉ vào bài viết Mini game ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ [20h Thứ 7 hàng tuần] Win 12.34$ mỗi tuần dalat Jul 20, 2019. nên id của bài viết là 397769
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Thuận buồm xuôi gió
Giải thích : Đồng hồ có mũi tên theo chiều THUẬN, GIÒ heo, văn XUÔI, quần chíp hình BƯỚM. Gộp lại thành câu "Thuận giò xuôi bướm". Số 3 trọng ngoặc [3] thể hiện cách đọc sao cho xuôi tức là câu "Thuận bườm xuôi gió" mà quen thuộc nhất là câu "Thuận buồm xuôi gió"

Đáp án câu 2 : ID 397769
Giải thích :
Who là ai, chó sủa gâu = go là đi, tức là ai đi, phát âm của từ ID. Mũi tên chỉ vào topic mini game đuổi hình bắt chữ. Vì vậy đán án là lấy ID của topic này, tức là ID 397769
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Thuận giò xuôi bướm
Giải thích : Đồng hồ có mũi tên theo chiều THUẬN, GIÒ heo, văn XUÔI, quần chíp hình BƯỚM. Gộp lại thành câu "Thuận giò xuôi bướm".

Đáp án câu 2 : 397769
Giải thích :
Who là ai, chó sủa gâu = go là đi, tức là ai đi, phát âm của từ ID. Mũi tên chỉ vào topic mini game đuổi hình bắt chữ. Vì vậy đán án là lấy ID của topic này, tức là 397769
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : Buồm thuận gió
Giải thích : mũi tên được vẽ theo chiều "thuận", chân "giò", quần chip hình con "bướm" , ghép lại thành thuận giò bướm .. buồm thuận gió, trong cái 1234 số 3 được quan tâm nhất nên e nghĩ 3 = ok, ko = 3, 3 = 0, không có 3, nên e bỏ hình 3 ra.


Trả lời lại câu 2 : 397769
Giải thích : who là ai, chó sủa .. gâu .. go là đi, ai đi là id, số 1 chỉ là dữ kiện nên đừng quan tâm. số 2 chỉ vào id và chỉ vào bài viết Mini game ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ [20h Thứ 7 hàng tuần] Win 12.34$ mỗi tuần dalat Jul 20, 2019. nên id của bài viết là 397769
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : Thuận buồm thuận gió
Giải thích : theo 4 hình ảnh với thứ tự 1234 đọc là thuận giò xuôi bướm theo gợi ý "1234" nghĩa là đảo câu mà ý vẫn giữ nguyên ý chính thành thuận buồm xuôi gió "12[3]4" em hiểu là giữ nguyên câu nhưng số 3 trong ngoặc chắc là đồng nghĩa với xuôi nên đáp án là thuận buồm thuận gió ạ
Trả lời lại câu 2: 397769
Giải thích
Who: ai
Chó sủa: go = đi
Ai đi ghép lại thành ID
Theo mũi tên hưỡng dẫn chỉ vào topic event nên em đoán là id của topic mini đuổi hình bắt chữ : 397769
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : : Thuận buồm xuôi gió
Giải thích : thuận thei mũi tên kim đồng hồ, giò heo là giò, văn xuôi là xuôi, con bướm là bướm, thuận giò xuôi bướm là thuận bườm xuôi gió, bườm là sai vì có câu thành ngữ thuận buồm xuôi gió là gặp thuận lợi theo chiều gió, buồm căng lên gió thổi tiến về phía trước

Trả lời lại câu 1 : 397769
Giải thích :
who là ai, chó sủa go là đi, ai đi là id, số 1 chỉ là dữ kiện nên đừng quan tâm. số 2 chỉ vào id và chỉ vào bài viết Mini game ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ [20h Thứ 7 hàng tuần] Win 12.34$ mỗi tuần dalat Jul 20, 2019. nên id của bài viết là 397769

CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH CÓ 2 LỖI NHỎ, đã tô đỏ và phóng to để kiểm chứng, câu 1 thừa 1 dấu 2 chấm nên không phân biệt được là j ? phần dùng từ trả lời lại câu 1 tô đỏ sao lại có kq của câu 2 ? GIÁM KHẢO CÓ BIỆT DANH LÀ THÁNH SOI LỖI NÊN MỌI THỨ PHẢI CHUẨN.

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Thuận buồm xuôi gió
Giải thích : Đồng hồ có mũi tên theo chiều THUẬN, GIÒ heo, văn XUÔI, quần chíp hình BƯỚM. Gộp lại thành câu "Thuận giò xuôi bướm". Số 3 trọng ngoặc [3] thể hiện cách đọc sao cho xuôi tức là câu "Thuận bườm xuôi gió" mà quen thuộc nhất là câu "Thuận buồm xuôi gió"

Đáp án câu 2 : ID 397769
Giải thích :
Who là ai, chó sủa gâu = go là đi, tức là ai đi, phát âm của từ ID. Mũi tên chỉ vào topic mini game đuổi hình bắt chữ. Vì vậy đán án là lấy ID của topic này, tức là ID 397769

ID ? Vd có người hỏi sdt của anh là bao nhiêu đã bao gồm tiền tố, việc trả lời sẽ không bao gồm lại tiền tố nữa, có thể trả lời sdt của tôi là : 09xxxxxxx hoặc ngắn gọn hơn là 09xxxxxxxx chứ ít ai trả lời kiểu bao hàm ý : sđt của tôi là sdt 09xxxxxxxx , thừa sdt ;)

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : Thuận giò xuôi bướm
Giải thích : Đồng hồ có mũi tên theo chiều THUẬN, GIÒ heo, văn XUÔI, quần chíp hình BƯỚM. Gộp lại thành câu "Thuận giò xuôi bướm".

Đáp án câu 2 : 397769
Giải thích :
Who là ai, chó sủa gâu = go là đi, tức là ai đi, phát âm của từ ID. Mũi tên chỉ vào topic mini game đuổi hình bắt chữ. Vì vậy đán án là lấy ID của topic này, tức là 397769

Thuận giò xuôi bướm :)) ...

Nói chung đợi em lục lại pass công bố đã, mọi người nhập pass, xem có ai win thì báo danh nhận giải nhóe :))
 
KẾT QUẢ ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 05/10/2019

Pass đối chiếu kết quả là : ID397769+ThuanBuomXuoiGio

----------
Mọi người giải nén đối chiếu kết quả nhé.
Ai WIN thì báo danh nhận giải.
---------


Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ không quote ai là người win nữa. Mà sẽ cấp pass kết quả để mọi người đối chiếu và người win báo danh. Mọi người đã quan tâm game thì ắt sẽ theo dõi và cập nhật tình hình, ai lỡ win mà ko theo dõi để báo danh thì mất quyền lợi ráng chịu.

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05/10/2019 CHÍNH THỨC KẾT THÚC.
MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ GAME LẦN SAU NHÉ - DỰ KIẾN 12/10/2019
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : BAD (xấu)
Giải thích :
1: chiều kim đồng hồ là chiều thuận => lấy chữ thuận
2: giò heo => lấy chữ giò
3: văn xuôi => lấy chữ xuôi
4: con bướm => lấy chữ bướm
1234: thuận giò xuôi bướm => "1234": thuận buồm xuôi gió. Ý nghĩa của từ trong dấu ngoặc kép sẽ là nói ngược lại.
"12[3]4": số 3 để trong dấu ngoặc đơn nhấn mạnh đây là đáp án: xuôi có cùng phát âm với từ xui. Tiếng anh của xui là BAD. Quá hợp lý vì ngược với BAD sẽ là OK.

Đáp án câu 2 : idea (ý tưởng)
Giải thích :

Who: ai.
Chó thì sủa gâu gâu = go = đi.
=> ai đi
Hình con chó đang suy nghĩ để có ý tưởng tạo câu đố cho game Đuổi hình bắt chữ. "Ai đi" làm mình liên tưởng đến từ idea trong tiếng Anh.
nhờ có ai đi của bạn và mình hay đọc bài của bạn dalat để muốn biết cách chơi nên mới biết id topic https://mmo4me.com/threads/tong-hop...ogecoin-doge-ethereum-eth.318089/post-6810800
 
CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH CÓ 2 LỖI NHỎ, đã tô đỏ và phóng to để kiểm chứng, câu 1 thừa 1 dấu 2 chấm nên không phân biệt được là j ? phần dùng từ trả lời lại câu 1 tô đỏ sao lại có kq của câu 2 ? GIÁM KHẢO CÓ BIỆT DANH LÀ THÁNH SOI LỖI NÊN MỌI THỨ PHẢI CHUẨN.ID ? Vd có người hỏi sdt của anh là bao nhiêu đã bao gồm tiền tố, việc trả lời sẽ không bao gồm lại tiền tố nữa, có thể trả lời sdt của tôi là : 09xxxxxxx hoặc ngắn gọn hơn là 09xxxxxxxx chứ ít ai trả lời kiểu bao hàm ý : sđt của tôi là sdt 09xxxxxxxx , thừa sdt ;)Thuận giò xuôi bướm :)) ...

Nói chung đợi em lục lại pass công bố đã, mọi người nhập pass, xem có ai win thì báo danh nhận giải nhóe :))
Hên quá, đã inbox báo danh cho bạn :)
 
mình bị nhầm lỗi tiếc quá, cảm ơn bạn, bạn nói ai đi mình mới biết id topic vì mình đọc bài của bạn dalat bạn dalat nói id topic rồi nên mới biết

Vấn đề ĐÁP ÁN PHẢI CHUẨN đã từng được nói ở 1 tuần cũ khi anh @duchaitp viết sai lỗi chính tả.

Đáp án phải chuẩn, ko thể sai xót được, thà phần giải thích có nhầm lỗi chính tả em còn châm trước được chứ đáp án sai chính tả em ko thể công nhận đáp án. Em không thể thiên vị bất kỳ ai.

Đây cũng là để mọi người rút kinh nghiệm hơn và cũng chính là tấm gương phản chiếu ở cuộc sống luôn luôn tồn tại sự việc "công sức của mình làm nhưng có thể bị người khác hưởng:p "

Dù rằng bất cứ ai đọc cũng sẽ hiểu được ý của câu trả lời, nhưng việc đối chiếu với parem đáp án phải chuẩn mới có hiệu lực. Phần giải thích để diễn giải ý đọc hiểu hợp lý là ok nhưng ĐÁP ÁN PHẢI CHUẨN :) có người vì sai 1 dấu phẩy cũng bóc lịch nữa là :p

Mọi người cố gắng CHUẨN HƠN trong các tuần sau.

Gút lắc ôn :)
 
Vấn đề ĐÁP ÁN PHẢI CHUẨN đã từng được nói ở 1 tuần cũ khi anh @duchaitp viết sai lỗi chính tả.Dù rằng bất cứ ai đọc cũng sẽ hiểu được ý của câu trả lời, nhưng việc đối chiếu với parem đáp án phải chuẩn mới có hiệu lực. Phần giải thích để diễn giải ý đọc hiểu hợp lý là ok nhưng ĐÁP ÁN PHẢI CHUẨN :) có người vì sai 1 dấu phẩy cũng bóc lịch nữa là :p

Mọi người cố gắng CHUẨN HƠN trong các tuần sau.

Gút lắc ôn :)
cảm ơn bạn đã nhắc mình sẽ chú ý lần sau
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,245
Messages
7,069,015
Members
170,378
Latest member
sonthai479
Back
Top Bottom