SCAM Mental-invest - Mental-invest.com

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
I Am Not Admin/Owner Of The Project !!!!

- Ra mắt : 16/04/2019


- GIỚI THIỆU :

Bằng cách chuyển tiền cho các ngân hàng nước ngoài, các giao dịch liên quan đến một quốc gia nước ngoài với tư cách là bên thứ ba, mọi người hoàn toàn có thể tối đa hóa lợi nhuận thu được từ thương mại, thoát khỏi nhu cầu phải trả thuế và thuế.
Để sắp xếp cho hoạt động đúng đắn và an toàn của "ngoài khơi" là khá khó khăn, bởi vì kiến thức cần thiết về khung pháp lý, những cạm bẫy, kiến thức về ngôn ngữ, ra lệnh nộp tài liệu và đăng ký tài khoản. Có những trường hợp khi các hoạt động như vậy kết thúc khá bi thảm, đáng để nhớ lại tình huống với quan chức người Ý Silvio Berlusconi, người vào cuối thế kỷ 20 có thể nhận án tù vì chuyển tiền bằng cách sử dụng một bên thứ ba vào tài khoản của một quan chức khác - bettin Craxi.
Công ty Mental Invest ltd cung cấp thủ tục đăng ký tài khoản và nắm giữ tại các khu vực: Belize, Anguilla, Gibraltar, Montserrat, Turks và Caicos, Grenada, Djibouti, Cộng hòa Dominican, Macau và nhiều nơi khác. Hỗ trợ liên tục các giao dịch thương mại của nhân viên của chúng tôi đảm bảo sự an toàn của khách hàng về mặt pháp lý và vật chất.
- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :
+ Lợi nhuận 0.5% hằng ngày trong 30 ngày [ Principal Return ]
+ Lợi nhuận 0.6% hằng ngày trong 60 ngày [ Principal Return ]
+ Lợi nhuận 0.7% hằng ngày trong 90 ngày [ Principal Return ]
+ Lợi nhuận 0.8% hằng ngày trong 120 ngày [ Principal Return ]
+ Lợi nhuận 0.9% hằng ngày trong 240 ngày [ Principal Return ]
+ Lợi nhuận 1% hằng ngày trong 360 ngày [ Principal Return ]
- Chấp nhận thanh toán : BTC
- Đầu tư tối thiểu : 10$
- Thanh toán : thủ công ( tối đa 48 giờ )
- Hoa hồng giới thiệu : 1%
- Domain : NameCheap, Inc., 2019-03-28 - 2020-03-28
- Hosting : Cloudflare, Inc
- SSL : CloudFlare Inc ECC CA-2 CloudFlare, valid: 29 Mar 2019 - 29 Mar 2020
- Script : Gold Coders - licensed


Our investment : https://www.blockchain.com/btc/tx/0ab013fc06e48c26d6e3478348f001a1992ff2fc8241e1e1621438444d545aec

Capture876bdaf1b7a21519.md.jpgP/S :
Theo như mình kiểm tra thì đây là site chiến lâu dài cực ngon. :):):)
 
Last edited:

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
Amount sent : $1.10
Transaction code : 4d9dcc5b529bc23e9e17f0234032f65fab572712b7c985b55be1b88caaa850b9
Payment sent to : Bitcoin
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
Amount sent : $5
Transaction code : 348550ca6af7acfed63cd9507b880412455623e6af69de041077b32f82a5c667
Payment sent to : Bitcoin
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid :
Amount sent : $5
Transaction code : 9fbc557d7e2cf99d16ba83a4bc49f6bab128716668cce8b0313617c674b995d8
Payment sent to : Bitcoin
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid : 2019.06.07
0.00091353 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is 54443411bd42c6f0ad7d7ce32bb92fff6a3a8b3aa853189604a1ff583a720091
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid : 2019.06.23
0.00120392 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is 80aadf42483767d4c03a29462b056739561599f022b5513b82de34b58a20c14c
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid : 2019.07.02
0.00083993 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is 1ba1a9782493f63a4f3daaa847cdf33f0b403918ada9db00acfeff83ca0806a4
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U18+. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from mental-invest com.. Date: 17:36 05.07.19. Batch: 270492177.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from mental-invest com.. Date: 19:05 10.07.19. Batch: 271191447.

✅ Paid : 2019.07.10
0.00061094 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is : 65a4c390da21693fa3e8229acbe9ee26b6b939ddabc0d35d7e1a0e79ea2ec7fd
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
✅ Paid : 2019-07-18
0.0007 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is : 2ebdecf177f48a5bf7e1b18801e27478e74b18d3cd92749e83534515e536ec21
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
0.000583 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is : 9fc8c70376ef1ada61f9f0d333326b6f298fc9966889c1958f517ac023890c9e
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
0.00072 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is : b4cf52fa73c502f6ef47aa4efe56eb6ce7e1846f506df99bb320bee5372e85ba
The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U20056709->U14. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to from mental-invest com.. Date: 21:47 30.07.19. Batch: 273891219.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 5.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 22:32 16.08.19. Batch: 276278268.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 21:07 19.08.19. Batch: 276607328.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 3.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 19:52 23.08.19. Batch: 277106793.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 1.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 20:33 29.08.19. Batch: 277880969.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
The amount of 4.2 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 20:22 04.09.19. Batch: 279023679.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Next payment!

The amount of 4.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 20:09 08.09.19. Batch: 279521410.
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Next payment!

0.000764 BTC has been successfully sent to your Bitcoin account 1K1ctvS8CpUYC6HSoALEL1D4pnsoH2xMg1.
Transaction batch is: a192311b99d038ec824bac3c59c4ea8d9a16466969823e98ba8a3343d0b22648
 

SkyLove18

Junior
Joined
Jan 5, 2018
Messages
1,425
Reactions
24
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Next payment!

The amount of 4.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U20986358->U14697532. Memo: Shopping Cart Payment. Withdraw to lyubo66 from mental-invest.com.. Date: 19:05 16.09.19. Batch: 280582693.
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
366,378
Messages
6,444,221
Members
139,157
Latest member
TigerLe

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week