Lỗi AutoIT , các bác giúp e vs nó khong chay code

Discussion in 'Computer Skills' started by lutuhu, Sep 10, 2017.

Moderators: thaikhanghn
 1. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Lỗi AutoIT , các bác giúp e vs nó khong chay code
  1. chả là e dang thử auto click trên web , nhưng không hiểu sao nó ko hoạt động , nếu mà tìm ảnh trên màn hình máy tính thi vẫn chay ok

  2. còn 1 cái nữa là , em có 2 câu lệnh , Câu a chay ok . e tắt, mở câu lệnh khác là B,chay B xong , e chậy lại con A thi nó ko hoật đọng , vây
  có phải do e chỉnh thiếu gi ko a ( cây lệnh ở dưới lun)  Local $x=0,$y=0

  $search=_imageSearch(@ScriptDir&'\vang.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")

  $search1=_imageSearch(@ScriptDir&'\xanhbien.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search1=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")

  $search2=_imageSearch(@ScriptDir&'\xanhla.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search2=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")

  $search3=_imageSearch(@ScriptDir&'\xanh.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search3=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")


  Mong các bác giúp đỡ !
   
 2. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
 3. emyeusss7
  Chat with me

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Verified Kindness Member

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  1,847
  Likes Received:
  1,167
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  đổi thành If $search > 0
  tạo 2 function bỏ 2 cái A và B vào
  tạo 1 hàm while true, bỏ 2 cái function vào trong đó cho nó lập, vậy là đc
   
  lutuhu likes this.
 4. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  function la gi vay bac , e ms hoc dc 3 hom @@
   
 5. emyeusss7
  Chat with me

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Verified Kindness Member

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  1,847
  Likes Received:
  1,167
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  While 1
  _Function_A()
  _Function_B()
  Sleep(10)
  WEnd
  Func _Function_A()
  if......
  EndFunc
  Func _Function_B()
  if......
  EndFunc
   
  lutuhu likes this.
 6. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  em cảm ơn bác :D
   
 7. tuan6956
  Chat with me

  tuan6956 Member

  Joined:
  Nov 15, 2013
  Messages:
  1,234
  Likes Received:
  601
  function là hàm @@
   
 8. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Local $x=0 , $y=0
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  While 1
  _Function_A($a0)
  Sleep(10000)
  _Function_B($a1)
  Sleep(10000)
  _FUnction_C($a)
  Sleep(10)
  WEnd
  Func _Function_A($a0)
  if $a0 = 1 then MouseMove($x,$y)
  Sleep(5000)
  EndFunc
  Func _Function_B($a1)
  if $a1 = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  Func _Function_C($a)
  if $a = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  bác giúp e với ạ
  tại sao thang search ảnh của e nó chỉ chạy lệnh cuối cùng vậy a
   
 9. rongbay
  Chat with me

  rongbay Member

  Joined:
  May 17, 2011
  Messages:
  1,009
  Likes Received:
  467
  inbox full code mình xem thử cho
   
 10. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Local $x=0 , $y=0
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  While 1
  _Function_A($a0)
  Sleep(10000)
  _Function_B($a1)
  Sleep(10000)
  _FUnction_C($a)
  Sleep(10)
  WEnd
  Func _Function_A($a0)
  if $a0 = 1 then MouseMove($x,$y)
  Sleep(5000)
  EndFunc
  Func _Function_B($a1)
  if $a1 = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  Func _Function_C($a)
  if $a = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  code day bac oi @@
   
 11. rongbay
  Chat with me

  rongbay Member

  Joined:
  May 17, 2011
  Messages:
  1,009
  Likes Received:
  467
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  chỗ ở tren bạn thử khai báo $x0,$y0 cho hình $a0
  và $x1,$y1 cho hình $a1 thử xem sao
  và thay luôn trong 2 func cuối
   
  Last edited: Oct 11, 2017
 12. emyeusss7
  Chat with me

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Verified Kindness Member

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  1,847
  Likes Received:
  1,167
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype

  While 1
  $x=0
  $y=0
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  If($x <> 0 Or $y <> 0)Then
  MouseMove($x,$y)
  $x=0
  $y=0
  EndIf
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  If($x <> 0 Or $y <> 0)Then
  MouseMove($x,$y)
  $x=0
  $y=0
  EndIf
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  If($x <> 0 Or $y <> 0)Then
  MouseMove($x,$y)
  $x=0
  $y=0
  EndIf
  Sleep(1000)
  WEnd


  Trong lập trình, thì có phân biệt chữ Hoa và chữ Thường
  khi code thì nhớ chú ý thật kỹ từng ký tự
  khi khai báo biến thì nên viết full chữ thường khi code chưa quen
  vì chỉ cần sai 1 ký tự Hoa hay Thường thì cũng dẫn đến việc bị lỗi code mà đi tìm thì loài coan mắt ko có ra @@
   
  lutuhu likes this.
 13. lutuhu
  Chat with me

  lutuhu Member

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,801
  Likes Received:
  738
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  hehehe em cảm ơn bác
   

Share This Page