Lỗi AutoIT , các bác giúp e vs nó khong chay code

Discussion in 'Computer Skills' started by lutuhu, Sep 10, 2017.

Moderators: thaikhanghn
 1. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Lỗi AutoIT , các bác giúp e vs nó khong chay code
  1. chả là e dang thử auto click trên web , nhưng không hiểu sao nó ko hoạt động , nếu mà tìm ảnh trên màn hình máy tính thi vẫn chay ok

  2. còn 1 cái nữa là , em có 2 câu lệnh , Câu a chay ok . e tắt, mở câu lệnh khác là B,chay B xong , e chậy lại con A thi nó ko hoật đọng , vây
  có phải do e chỉnh thiếu gi ko a ( cây lệnh ở dưới lun)  Local $x=0,$y=0

  $search=_imageSearch(@ScriptDir&'\vang.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")

  $search1=_imageSearch(@ScriptDir&'\xanhbien.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search1=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")

  $search2=_imageSearch(@ScriptDir&'\xanhla.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search2=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")

  $search3=_imageSearch(@ScriptDir&'\xanh.bmp',1,$x,$y,0)
  If $search3=1 Then MouseMove($x,$y)
  MouseClick ("left")


  Mong các bác giúp đỡ !
   
 2. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  :'(
   
 3. emyeusss7

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Kindness Member Verified

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  2,145
  Likes Received:
  1,385
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  đổi thành If $search > 0
  tạo 2 function bỏ 2 cái A và B vào
  tạo 1 hàm while true, bỏ 2 cái function vào trong đó cho nó lập, vậy là đc
   
  lutuhu likes this.
 4. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  function la gi vay bac , e ms hoc dc 3 hom @@
   
 5. emyeusss7

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Kindness Member Verified

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  2,145
  Likes Received:
  1,385
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  While 1
  _Function_A()
  _Function_B()
  Sleep(10)
  WEnd
  Func _Function_A()
  if......
  EndFunc
  Func _Function_B()
  if......
  EndFunc
   
  lutuhu likes this.
 6. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  em cảm ơn bác :D
   
 7. tuan6956

  tuan6956 Hero

  Joined:
  Nov 15, 2013
  Messages:
  1,263
  Likes Received:
  610
  function là hàm @@
   
 8. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Local $x=0 , $y=0
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  While 1
  _Function_A($a0)
  Sleep(10000)
  _Function_B($a1)
  Sleep(10000)
  _FUnction_C($a)
  Sleep(10)
  WEnd
  Func _Function_A($a0)
  if $a0 = 1 then MouseMove($x,$y)
  Sleep(5000)
  EndFunc
  Func _Function_B($a1)
  if $a1 = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  Func _Function_C($a)
  if $a = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  bác giúp e với ạ
  tại sao thang search ảnh của e nó chỉ chạy lệnh cuối cùng vậy a
   
 9. rongbay

  rongbay Hero

  Joined:
  May 17, 2011
  Messages:
  1,074
  Likes Received:
  492
  inbox full code mình xem thử cho
   
 10. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Local $x=0 , $y=0
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  While 1
  _Function_A($a0)
  Sleep(10000)
  _Function_B($a1)
  Sleep(10000)
  _FUnction_C($a)
  Sleep(10)
  WEnd
  Func _Function_A($a0)
  if $a0 = 1 then MouseMove($x,$y)
  Sleep(5000)
  EndFunc
  Func _Function_B($a1)
  if $a1 = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  Func _Function_C($a)
  if $a = 1 Then MouseMove($x,$y)
  EndFunc
  code day bac oi @@
   
 11. rongbay

  rongbay Hero

  Joined:
  May 17, 2011
  Messages:
  1,074
  Likes Received:
  492
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  chỗ ở tren bạn thử khai báo $x0,$y0 cho hình $a0
  và $x1,$y1 cho hình $a1 thử xem sao
  và thay luôn trong 2 func cuối
   
  Last edited: Oct 11, 2017
 12. emyeusss7

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Kindness Member Verified

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  2,145
  Likes Received:
  1,385
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype

  While 1
  $x=0
  $y=0
  $a=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test.bmp',1,$x,$y,0)
  If($x <> 0 Or $y <> 0)Then
  MouseMove($x,$y)
  $x=0
  $y=0
  EndIf
  $a0=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test1.bmp',1,$x,$y,0)
  If($x <> 0 Or $y <> 0)Then
  MouseMove($x,$y)
  $x=0
  $y=0
  EndIf
  $a1=_ImageSearch(@ScriptDir&'\test2.bmp',1,$x,$y,0)
  If($x <> 0 Or $y <> 0)Then
  MouseMove($x,$y)
  $x=0
  $y=0
  EndIf
  Sleep(1000)
  WEnd


  Trong lập trình, thì có phân biệt chữ Hoa và chữ Thường
  khi code thì nhớ chú ý thật kỹ từng ký tự
  khi khai báo biến thì nên viết full chữ thường khi code chưa quen
  vì chỉ cần sai 1 ký tự Hoa hay Thường thì cũng dẫn đến việc bị lỗi code mà đi tìm thì loài coan mắt ko có ra @@
   
  lutuhu likes this.
 13. lutuhu

  lutuhu Hero

  Joined:
  Oct 19, 2013
  Messages:
  2,870
  Likes Received:
  746
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  hehehe em cảm ơn bác
   
 14. Steve2018

  Steve2018 Junior Member

  Joined:
  Feb 21, 2018
  Messages:
  65
  Likes Received:
  6
  Bác có ghể chỉ e autoit click trên ứng dung k?
   
 15. soibac

  soibac Senior Member

  Joined:
  Oct 13, 2013
  Messages:
  744
  Likes Received:
  487
  Click thì dùng hàm thôi, mở autoit help ra đầy đủ hàm hết.
   
  Steve2018 likes this.
 16. Steve2018

  Steve2018 Junior Member

  Joined:
  Feb 21, 2018
  Messages:
  65
  Likes Received:
  6
  E dùng mouseclick() thì nó chạy trên web và click chuột dc. Nhưng trên ứng dụng nó chỉ move chứ không click chuột và send() kí tư dc bác. Bác có cách nào k? E dùng cả controlclick cũng k dc. Thanks bác!
   
 17. emyeusss7

  emyeusss7 Trial Mod Staff Member Trader Kindness Member Verified

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  2,145
  Likes Received:
  1,385
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  do thằng ứng dụng nó chặn click thôi
  sử dụng hàm _WinAPI_PostMessage or _WinAPI_Mouse_Event or _WinAPI_???? khác, có rất nhiều hàm API hổ trợ việc này
  bạn search google từ khóa "winapi mouse click autoit" rồi test code nhé
   
  Steve2018 likes this.
 18. Steve2018

  Steve2018 Junior Member

  Joined:
  Feb 21, 2018
  Messages:
  65
  Likes Received:
  6
  Cám ơn bác nhiều... để e thử xem
   
 19. Steve2018

  Steve2018 Junior Member

  Joined:
  Feb 21, 2018
  Messages:
  65
  Likes Received:
  6
  em muốn click double chuột trái tại tọa độ (200,50) mà sao nó không chạy,,,, các cao nhân chỉ giáo giúp e với :(((((


  #include <WinAPI.au3>

  #include <Windowsconstants.au3> ; Khai báo các hằng $WM_ ... bằng cách include thư viện  Const $MK_LBUTTON = 0x1

  Const $MK_MBUTTON = 0x10

  Const $MK_RBUTTON = 0x2 ; Khai báo các giá trị hằng  Global $Struct = DllStructCreate($tagPoint)

  $hwnd = _WinAPI_WindowFromPoint($Struct) ; Lấy handle destop  pclick(200,50,'Left Double Click') ; Hàm click double chuột trái tại tọa độ (200,50)  Func pclick($x=0,$y=0,$button='Left Click')

  $lParam = ($y * 65536) + ($x)

  Switch $button

  Case $button='Left Click'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONDOWN, $MK_LBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONUP, 0,$lParam)

  Case $button='Left Double Click'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONDOWN, $MK_LBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONUP, 0,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONDBLCLK, $MK_LBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_LBUTTONUP, 0,$lParam)

  Case $button='Middle Click'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONDOWN, $MK_MBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONUP, 0,$lParam)

  Case $button='Middle Double Click'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONDOWN, $MK_MBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONUP, 0,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONDBLCLK, $MK_MBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MBUTTONUP, 0,$lParam)

  Case $button='Right Click'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONDOWN, $MK_RBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONUP, 0,$lParam)

  Case $button='Right Double Click'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONDOWN, $MK_RBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONUP, 0,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONDBLCLK, $MK_RBUTTON,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_RBUTTONUP, 0,$lParam)

  Case $button='Mouse Move'

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MOUSEMOVE, 0,$lParam)

  _WinAPI_PostMessage($hwnd, $WM_MOUSEMOVE, 0,$lParam)

  EndSwitch

  EndFunc
   
 20. HVDD

  HVDD Junior Member

  Joined:
  Jun 8, 2015
  Messages:
  30
  Likes Received:
  30
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Giờ mới biết diễn đàn cũng có share thông tin IT :D
   

Share This Page