Lỗi "_undefined_" khi nhập giá trị vào form trong imacros

Joined
Oct 29, 2019
Messages
13
Reaction score
2
Points
3
Em newbie mới tập tành chạy imacros đc vài bữa, nay em làm imacros lấy infor trong file *.csv; *.txt thì tới bước điền form thì bị lỗi "__undefined__" như hình dưới, có các pro nào đã từng bị lỗi này nếu đi ngang giúp em fix với ạ, em mò hoài mà vẫn mãi ko fix đc nên em đăng lên đây hỏi 😔😔😔. Em cảm ơn.

P/s: em chạy imacros ver 8.9.7 và đã thử FF 45.0; 54.0; 55.0.3 và 56.0 đều bị lỗi này ạ.

Capture.PNG


===code của em===
VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
SET !DATASOURCE D:\list.csv
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 4
TAB T=1
URL GOTO=http://demo.imacros.net/Automate/AutoDataEntry
WAIT SECONDS = 2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI>INPUT" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI>INPUT" CHARS="{{COL1}}"
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(2)>INPUT" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(2)>INPUT" CHARS="{{COL2}}"
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(3)>INPUT" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(3)>INPUT" CHARS="{{COL3}}"
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(4)>INPUT" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 2
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(4)>INPUT" CHARS="{{COL4}}"
WAIT SECONDS = 2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(5)>INPUT" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(5)>INPUT" CHARS="{{COL4}}"
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(8)>INPUT" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(8)>INPUT" CHARS="{{COL2}}"
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET:nth-of-type(2)>BUTTON" BUTTON=0
WAIT SECONDS = 4
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
359,368
Messages
6,347,796
Members
132,340
Latest member
dinhvanvui

Follow us

Top