SCAM lightbitcoin.com - 0.35% - 0.85% hourly forever

Discussion in 'HYIP' started by gravity239, Dec 23, 2016.

Moderators: anhtuan02t1
 1. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

  The amount of 0.88 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U. Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 12:55 09.01.17. Batch: 159690848.
   
 2. thaiha

  thaiha Member

  Joined:
  Sep 29, 2010
  Messages:
  1,723
  Likes Received:
  478
  Nó cứ lag lag, được cái rút tiền vẫn về.
   
 3. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  30,983
  Likes Received:
  1,286
  Instantly Paying:

  The amount of 3.17 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 10:17 09.01.17. Batch: 159675023.

  Thanks admin
   
 4. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

  The amount of 0.7 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U. Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 17:01 09.01.17. Batch: 159717279.
   
 5. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  30,983
  Likes Received:
  1,286
  Instantly Paying:

  The amount of 2.46 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 16:50 09.01.17. Batch: 159716177.

  Thanks admin
   
 6. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

  The amount of 1.58 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 02:44 10.01.17. Batch: 159753562.
   
 7. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

  The amount of 0.88 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U. Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 06:52 10.01.17. Batch: 159765224.
   
 8. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  30,983
  Likes Received:
  1,286
  Instantly Paying:

  The amount of 2.82 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 00:47 10.01.17. Batch: 159750125.

  Thanks admin
   
 9. Huycan

  Huycan Member

  Joined:
  Oct 29, 2016
  Messages:
  2,302
  Likes Received:
  1,099
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  150% Thank admin
   
 10. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  30,983
  Likes Received:
  1,286
  Instantly Paying:

  The amount of 2.46 USD has been deposited to your Perfect Money account.
  Accounts: U12552384->U4603107. Memo: API Payment.
  Withdraw to hyiptank from lightbitcoin.com..
  Date: 08:15 10.01.17. Batch: 159771773.

  Thanks admin
   
 11. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

   
 12. xetang

  xetang Member Verified

  Joined:
  Jul 2, 2012
  Messages:
  30,983
  Likes Received:
  1,286
 13. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

  The amount of 1.23 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U. Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 17:56 10.01.17. Batch: 159833416.
   
 14. gravity239

  gravity239 Member

  Joined:
  Jun 12, 2016
  Messages:
  3,143
  Likes Received:
  803
  Thanh toán instant:

  The amount of 0.35 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U. Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 19:52 10.01.17. Batch: 159845529.

  The amount of 1.23 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U12552384->U. Memo: API Payment. Withdraw from lightbitcoin.com.. Date: 02:51 11.01.17. Batch: 159865996.
   
 15. PWhoKnowsB

  PWhoKnowsB Member

  Joined:
  May 4, 2011
  Messages:
  180
  Likes Received:
  60
  Ngon, 150%...
   
 16. Huycan

  Huycan Member

  Joined:
  Oct 29, 2016
  Messages:
  2,302
  Likes Received:
  1,099
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  admin quá tốt
   
 17. Khoayeudoi

  Khoayeudoi Member

  Joined:
  Sep 28, 2016
  Messages:
  424
  Likes Received:
  54
  Sống trâu ghê
   
 18. hann24

  hann24 Member

  Joined:
  Oct 15, 2015
  Messages:
  1,079
  Likes Received:
  256
  thank ad :p
   
 19. chucktaylor

  chucktaylor Member

  Joined:
  Mar 8, 2013
  Messages:
  333
  Likes Received:
  87
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  tiếc là chơi có 10$
   
 20. PhangPhap

  PhangPhap Member

  Joined:
  Jan 11, 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Có bác nào chơi các plan khác của nó không? Hay chỉ chơi plan theo ngày?
  Thấy mấy plan khác lãi suất "béo" quá, nhưng lại run :D
   

Share This Page