KOINPRO.COM - giao dịch chứng khoán với BTC

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 9146 là ngưỡng hỗ trợ, dự kiến 10003 và 10241

Phương án thay thế: dưới 9146, mong đợi 8750 và 8514

chỉ số RSI đang giao dịch trên 70. Điều này có nghĩa là BTC đang trong một xu hướng tăng kéo dài hoặc chỉ bị mua quá mức. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương. BTC/USD đang giao dịch trên dải Bollinger trên của nó tại 9449.
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: miễn 9569 là ngưỡng kháng cự, tìm kiếm 10387 và 10634

Phương án thay thế: dưới 9569, mong đợi 9155 và 8909

chỉ số RSI trên 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cặp tiền này có thể hồi phục, hơn nữa, nó đang giao dịch trên cả 20 và 50 MA (tương ứng với 9879 và 9842).
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 8487 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9277 và 9498

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8487 sẽ gọi 8119 và 7901

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương. Hơn nữa, cặp tiền đang giao dịch trên cả 20 và 50 MA (tương ứng với 8731 và 8692).
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD: xu hướng tăng miễn 8663 là ngưỡng hỗ trợ

Phương án thay thế: dưới 8663, dự kiến 8391 và 8230

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương. Cặp tiền trên cả 20 và 50 MA (tương ứng với 8784 và 8700).
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 8726 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9381 và 9546

Phương án thay thế: điểm phá vỡ 8726 sẽ gọi 8452 và 8290

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. BTC/USD đã vượt qua dải Bollinger trên của nó tại 8986.
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 9718 là ngưỡng kháng cự, dự kiến 9111 và 8939

Phương án thay thế: điểm phá vỡ trên 9718 sẽ tăng lên trên 10008 và 10181

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD âm và dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình âm.
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng giảm miễn 9907 là ngưỡng kháng cự

Phương án thay thế: điểm phá vỡ trên 9907, dự kiến 10203 và 10379

Chỉ số RSI dưới 50. MACD âm và dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình âm. Cặp tiền đang giao dịch dưới cả 20 và 50 MA (tương ứng với 9770 và 9748).
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: miễn 8043 là ngưỡng hỗ trợ, tìm kiếm 13064

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8043 dự kiến 6234 và 5156

chỉ số RSI trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD dương và dưới đường tín hiệu của nó. BTC có thể quay đầu.
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: hồi phục về phía 9456

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 8790 sẽ gọi 8542 và 8394.

chỉ số RSI dưới vùng trung lập của nó tại 50. MACD âm và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình bị trộn. Cặp tiền đứng dưới 20 và 50 MA (tương ứng với 9051 và 9177)
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 8674 là ngưỡng hỗ trợ. Dự kiến 9138 và 9273.

Phương án thay thế: dưới 8674, dự kiến 8447 và 8312

chỉ số RSI trên vùng trung lập tại 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương.
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: miễn 8982 là ngưỡng hỗ trợ, tìm kiếm 9604

Phương án thay thế: dưới 8982, dự kiến 8747 và 8608

chỉ số RSI trên 50, MACD dương và dưới đường tín hiệu của nó. BTC có thể hồi phục.
 

KoinProVN

Junior Member
Joined
Apr 9, 2020
Messages
31
Reaction score
0
Points
6

BTC/USD trong ngày: xu hướng tăng miễn 9343 là ngưỡng hỗ trợ, dự kiến 9846 và 9992

Phương án thay thế: điểm phá vỡ dưới 9343 tìm kiếm 9099 và 8953

chỉ số RSI trên 50. MACD dương và trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình dương. Cặp tiền đang giao dịch trên cả 20 và 50 MA.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,777
Messages
6,239,904
Members
130,193
Latest member
dungdior

Follow us

Top