Tutorial Kiến thức iMacros căn bản cho người mới

Cảm ơn bác nhiều nhé!E tắt máy rồi, để mai ngâm cứu..mà cái này JavaScript sao trên kia lại hiện PHP nhỉ? Chắc cũng gần như nhau à :D mà bác có xem tài liệu ở nguồn nào nữa k? Lúc e chỉnh sửa phải coppy câu lệnh đi search lung tung trên gg hết mà chả thấy gì @@ nên phải chạy hỏi người này người kia nhiều :D
mưa gió bão bùng nên nay cũng đang rảnh. cần hỏi gì thì skype mình.
 
ngoài code tick vào ô recaptcha của bác @manhtienhp92 thì e cũng xin share code tick ô recaptcha phiên bản đơn giản hơn cho bác nào cần đơn giản:

.iim:

Code:
VERSION BUILD=Mr_Tung RECORDER=FX
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
SET !ERRORIGNORE YES
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=HTM
SET !VAR1 EVAL("var string=\"{{!EXTRACT}}\"; string.indexOf('presentation');")
SET !VAR2 EVAL("var string=\"{{!EXTRACT}}\"; string.substr({{!VAR1}}+20,14);")
FRAME NAME="{{!VAR2}}"
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=CLASS:recaptcha-checkbox-checkmark&&ROLE:presentation&&TXT:

.js:

Code:
var imacros = "CODE:";
  imacros += "TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=HTM\n";
  iimPlay(imacros)
  var a = iimGetLastExtract().replace(/\s/g, '').split('presentation"name="')[1].split('"')[0];
var imacros = "CODE:";
  imacros += "FRAME NAME="+a+"\n";
  imacros += "TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=CLASS:recaptcha-checkbox-checkmark&&ROLE:presentation&&TXT:\n";
  iimPlay(imacros)

Bác nào mới nghiên cứu recaptcha định screenshot ảnh recaptcha rồi gửi lên server để solve thì k dùng đc nữa đâu nhé. Giờ recaptcha chỉ solve đc bằng phương pháp token thôi. Ai có gmail trust thì 1 click là qua đc recaptcha thôi khỏi cần gửi lên server làm gì.
 
ngoài code tick vào ô recaptcha của bác @manhtienhp92 thì e cũng xin share code tick ô recaptcha phiên bản đơn giản hơn cho bác nào cần đơn giản:

.iim:

Code:
VERSION BUILD=Mr_Tung RECORDER=FX
SET !EXTRACT_TEST_POPUP NO
SET !ERRORIGNORE YES
TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=HTM
SET !VAR1 EVAL("var string=\"{{!EXTRACT}}\"; string.indexOf('presentation');")
SET !VAR2 EVAL("var string=\"{{!EXTRACT}}\"; string.substr({{!VAR1}}+20,14);")
FRAME NAME="{{!VAR2}}"
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=CLASS:recaptcha-checkbox-checkmark&&ROLE:presentation&&TXT:

.js:

Code:
var imacros = "CODE:";
  imacros += "TAG POS=1 TYPE=* ATTR=* EXTRACT=HTM\n";
  iimPlay(imacros)
  var a = iimGetLastExtract().replace(/\s/g, '').split('presentation"name="')[1].split('"')[0];
var imacros = "CODE:";
  imacros += "FRAME NAME="+a+"\n";
  imacros += "TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=CLASS:recaptcha-checkbox-checkmark&&ROLE:presentation&&TXT:\n";
  iimPlay(imacros)

Bác nào mới nghiên cứu recaptcha định screenshot ảnh recaptcha rồi gửi lên server để solve thì k dùng đc nữa đâu nhé. Giờ recaptcha chỉ solve đc bằng phương pháp token thôi. Ai có gmail trust thì 1 click là qua đc recaptcha thôi khỏi cần gửi lên server làm gì.
Trước mình cũng làm ngắn gọn nhưng lại k hiệu quả vì k xác định đc tick vào đã qua đc captcha hay chưa. Qua r thì chỉ cần submit nhưng chưa qua phải chạy code để giải captcha nữa. Nên phải có giá trị trả về là 0 hay 1 để còn đặt điều kiện cho đoạn code tiếp theo.
 
Các bác xem giúp e với. Code chạy trên máy thật thì được còn máy ảo thì lỗi như này ạ
 
Trước mình cũng làm ngắn gọn nhưng lại k hiệu quả vì k xác định đc tick vào đã qua đc captcha hay chưa. Qua r thì chỉ cần submit nhưng chưa qua phải chạy code để giải captcha nữa. Nên phải có giá trị trả về là 0 hay 1 để còn đặt điều kiện cho đoạn code tiếp theo.
e chỉ bổ sung thêm vài đoạn cho bác nào cần thôi chứ k có ý gì :p
 
Bác nào mới nghiên cứu recaptcha định screenshot ảnh recaptcha rồi gửi lên server để solve thì k dùng đc nữa đâu nhé. Giờ recaptcha chỉ solve đc bằng phương pháp token thôi. Ai có gmail trust thì 1 click là qua đc recaptcha thôi khỏi cần gửi lên server làm gì.[/QUOTE]
mấy cái capcha vô hình thì xác định hàm gọi lại bằng js thế nào vậy bác?
 
Bác nào mới nghiên cứu recaptcha định screenshot ảnh recaptcha rồi gửi lên server để solve thì k dùng đc nữa đâu nhé. Giờ recaptcha chỉ solve đc bằng phương pháp token thôi. Ai có gmail trust thì 1 click là qua đc recaptcha thôi khỏi cần gửi lên server làm gì.
mấy cái capcha vô hình thì xác định hàm gọi lại bằng js thế nào vậy bác?[/QUOTE]
Vụ này hóng cao nhân vào trả lời giúp bác nhé :D
 
Em cần cao nhân chỉ giúp ạ. Trước đây code imacros nay em chạy bình tthường nhưng giờ bị lỗi ở dỏng 3 và 5 ah.
cụ thể là em muốn lấy dử llệu từcột và dòng csv điền vào web ah
facebook em: https://www.facebook.com/hoa.nguyenquang.39142072


VERSION BUILD=1005 RECORDER=CR
SET !ERRORIGNORE YES
SET !DATASOURCE E:\face\100.csv
SET !DATASOURCE_COLUMNS 6
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !TIMEOUT_STEP 1
TAB T=1
URL GOTO=https://sa.edit.yahoo.com/registration?.pd=ym_ver%3D0%26c%3D%26ivt%3D%26sg%3D&intl=vn&origIntl=&done=http://mail.yahoo.com&wl=&wlcr=&_asdk_embedded=&create_alias=&.scrumb=&src=ym&last=&partner=yahoo_default&domain=&yahooid=&lang=vi-VN
WAIT SECONDS=0.1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:info-form ATTR=ID:last-name CONTENT={{!COL1}}
 
Last edited:
Em cần cao nhân chỉ giúp ạ. Trước đây code imacros nay em chạy bình tthường nhưng giờ bị lỗi ở dỏng 3 và 5 ah.
cụ thể là em muốn lấy dử llệu từcột và dòng csv điền vào web ah
facebook em: https://www.facebook.com/hoa.nguyenquang.39142072


VERSION BUILD=1005 RECORDER=CR
SET !ERRORIGNORE YES
SET !DATASOURCE E:\face\100.csv
SET !DATASOURCE_COLUMNS 6
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !TIMEOUT_STEP 1
TAB T=1
URL GOTO=https://sa.edit.yahoo.com/registration?.pd=ym_ver%3D0%26c%3D%26ivt%3D%26sg%3D&intl=vn&origIntl=&done=http://mail.yahoo.com&wl=&wlcr=&_asdk_embedded=&create_alias=&.scrumb=&src=ym&last=&partner=yahoo_default&domain=&yahooid=&lang=vi-VN
WAIT SECONDS=0.1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:info-form ATTR=ID:last-name CONTENT={{!COL1}}
kiểm tra lại đường dẫn file
 
VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
SET !DATASOURCE D:\JOB.csv
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 2
TAB T=1
URL GOTO=https://vozforums.com/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:login.php?do=login ATTR=ID:navbar_username CONTENT={{!COL1}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:pASSWORD FORM=ACTION:login.php?do=login ATTR=ID:navbar_password CONTENT={{!COL2}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:login.php?do=login ATTR=*

Mọi người cho mình hỏi sao lưu file CSV, khi mình chạy code thì bị lỗi Username nó điền hẳn 2 giá trị COL1 và COL2 luôn ah. Giống vậy : mads;dấdsad
 
ai viết giùm em imacros site cái ạ.. đơn giản site không captcha, có thể tự dùng username và mail ảo cũng được.. em giúp giùm ib em nhé. em xin cảm ơn
 
ai viết giùm em imacros site cái ạ.. đơn giản site không captcha, có thể tự dùng username và mail ảo cũng được.. em giúp giùm ib em nhé. em xin cảm ơn
cụ thể hơn là làm cái gì chứ nói chung chung quá
 
Em là newbie và muốn tìm cách để tạo auto cho đơn giản hóa công việc , thì e muốn viết cái auto login những người dùng chrome mà e đã tạo và login gmail vào 1 web mà em chỉ định thì làm như thế nào ạ ? mấy anh có thể cho e biết e nên làm thế nào không?
 
Em là newbie và muốn tìm cách để tạo auto cho đơn giản hóa công việc , thì e muốn viết cái auto login những người dùng chrome mà e đã tạo và login gmail vào 1 web mà em chỉ định thì làm như thế nào ạ ? mấy anh có thể cho e biết e nên làm thế nào không?
tự học cơ bản rồi k hiểu gì thì hỏi thôi bác.
K thì bỏ tiền nhờ ng viết tool.
k thì tìm tool đơn giản rồi lập trình cho nó làm mấy việc đó thôi bác :V
 
tự học cơ bản rồi k hiểu gì thì hỏi thôi bác.
K thì bỏ tiền nhờ ng viết tool.
k thì tìm tool đơn giản rồi lập trình cho nó làm mấy việc đó thôi bác :V
e cũng đang tự học mấy cái đơn giản
em mới vừa mò đc sử dụng imarcos trên chrome nhưng còn việc là sử dung mở hàng hàng loạt chrome rồi dùng imarcos đó thì chưa đc ạ
 
Tôi dùng imacros, có cái mã mang qua js, mà nó không lấy thông tin ở file test.txt, nó trả kết quả ở URL GOTO={{LOOPNUM}} là số tự nhiên, tôi set nó lặp bao nhiêu lần thì nó sẽ trả về số đó (ví dụ, chạy 100 lần thì sẽ trả kết quả từ 1 -> 100). Nó không hề lấy thông tin ở txt luôn :sosad:

for(var i=1; i<101; i++)
{
var SecondMacro = "";
SecondMacro = "CODE:";
SecondMacro += "TAB T=1" + "\n";
SecondMacro += "SET !ERRORIGNORE YES" + "\n";
SecondMacro += "SET !TIMEOUT_PAGE 10" + "\n";
SecondMacro += "SET !DATASOURCE D:\test.txt" + "\n";
SecondMacro += "SET !DATASOURCE_COLUMNS 1" + "\n";
SecondMacro += "SET !DATASOURCE_LINE 1" + "\n";
SecondMacro += "URL GOTO={{LOOPNUM}}}" + "\n";

iimSet("LOOPNUM", i)
iimPlay(SecondMacro);
}
 
E mới tìm hiểu imacros để auto click ads, khi e record click vào ads thì khi chạy lại bị báo lỗi này

PHP:
RuntimeError: element INPUT specified by was not found

Nhờ ae chỉ giúp ạ.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
403,919
Messages
6,941,880
Members
163,408
Latest member
Nqvietdev
Back
Top Bottom