Telegram Bot Kèo Nhận Miễn Phí 9000 MON ~ $15 - MonNFTs Airsrop

Rút về sàn
Binance
Giá trị 1 Coin
0.001$
Nhập Ref được gì
2000 Mon
Yêu cầu phải tuyển Ref
không
Link Bot
https://t.me/MonNFTsAirdropBot?start=1406796623
Link dự án Coin
https://vn.thebittimes.com/

Neuyt

Newbie
Joined
Nov 19, 2020
Messages
3
Reactions
9
MR
0.181
Ae vào đây làm nhiệm vụ bot tele nhé : https://t.me/MonNFTsAirdropBot?start=1406796623
Token về ví Metamask sau 5-6h .
1642563874098.png
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week