Telegram Bot Kèo nhận 10 000 Terk - (~ $250) đã về ví trong 1h

Rút về sàn
DEXTools
Giá trị 1 Coin
0.03$
Nhập Ref được gì
1 Referral = 3000 $Terk
Yêu cầu phải tuyển Ref
không
Link dự án Coin
https://terkehh.com/

Neuyt

Newbie
Joined
Nov 19, 2020
Messages
3
Reactions
9
MR
0.181
IS YOUR 💜 #CRYPTO TRENDING❓
1646194312160-png.1040160


Link bài viết:
Trong top có cả token METAWAR: ai chưa làm có thể làm nhiệm vụ và nhận 10000 Token METAWAR ở đây : https://t.me/METAWAR_AIRDROP_BOT?start=IuHUJueKe
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week