SCAM Investiego Limited - investiego.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by truongka, Feb 14, 2018.

Moderators: hyipdollar
 1. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [​IMG]
  - Ngày chạy: 13-02-2018

  - Min deposit: $10
  - Accept payment: Perfectmoney, Payeer, Advcash, Bitcoin
  - Withdrawal: Instant
  - Referral: 5%-2%
  Investment Plans: 0.87% - 0.96% hourly for 120 hours (104% - 115.2% ROI); 2.5% - 3.75% hourly for 180 hours(120% - 180% ROI);7% - 12% hourly for 24 hours (168% - 288% ROI); 1.25% daily for 60 days (Principal Back - 175% ROI)

  Site mới, đầy đủ SSL DDos, Licensed,....
  [​IMG]
  [​IMG]
  My Deposit
  [​IMG]

  Link đăng ký: Tại đây (RCB 50%)

  Link view and register
  Hướng dẫn đăng ký:
  Đầu tiên: Các bạn nhấp vào Sign Up hoặc Register (tùy trang)

   • Your Full Name: Tên đầy đủ của bạn (ví dụ: Nguyen Van Teo)
   • Your Username: Tên đăng nhập (ví dụ: vanteo99)
   • Define Password: Điền mật khẩu của bạn
   • Retype Password: Nhập lại mật khẩu
   • Define Transaction Code: Mã số rút tiền (rất quan trọng)
   • Retype Transaction Code: Nhập lại mã số rút tiền
   • Your PerfectMoney Account: Địa chỉ ví PerfectMoney của bạn (có dạng: U12345678)
   • Your Payeer Account: Địa chỉ ví Payeer (có dạng: P12345678)
   • Your Bitcoin Account: Địa chỉ ví Bitcoin (có dạng: 1P6qW4MKuHFms5wBVn6hxCJweoKXaq9guT)
   • Your E-mail Address: Nhập email của bạn
   • Retype Your E-mail: Nhập lại email
   • Secret question: Nhập câu hỏi bảo mật (ví dụ: Con vật mà bạn yêu thích?)
   • Secret answer: Trả lời cho câu hỏi trên (ví dụ: Chó)
   • Cuối cùng: Nhấp vào đồng ý với điều khoản hoặc nhập captcha (tùy), sau đó nhấp Register là xong
  Lưu ý: Có những trang bạn đăng ký có thể thêm hoặc bớt thông tin nhưng cơ bản là vậy.
  Link non-ref: investiego.com
  [​IMG]
   
  Last edited: Feb 14, 2018
 2. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.52 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 22:56 14.02.18. Batch: 205173318.
   
 3. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  $0.61 has been successfully sent to your PerfectMoney account U1157121.
  Transaction batch is 205180644.
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 4. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.43 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 04:14 15.02.18. Batch: 205186078.

  The amount of 0.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 08:15 15.02.18. Batch: 205200593.
   
 5. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying

  $0.34 has been successfully sent to your PerfectMoney account U1157121.
  Transaction batch is 205200941.

  investiego.com
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 6. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 12:01 15.02.18. Batch: 205220424.
   
 7. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 15:43 15.02.18. Batch: 205239114.
   
 8. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.78 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 00:53 16.02.18. Batch: 205277933.
   
 9. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  $1.20 has been successfully sent to your PerfectMoney account U1157121.
  Transaction batch is 205276731.

  investiego.com
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 10. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.7 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 08:39 16.02.18. Batch: 205304149.
   
 11. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.87 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 01:38 17.02.18. Batch: 205381600.
   
 12. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  $0.18 has been successfully sent to your PerfectMoney account U1157121.
  Transaction batch is 205392734.
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 13. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.96 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 12:58 17.02.18. Batch: 205420804.
   
 14. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 1.22 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 03:04 18.02.18. Batch: 205470878.
   
 15. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 1.13 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 22:36 18.02.18. Batch: 205543425.
   
 16. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  [​IMG]
  19.02.18 02:22 Receive Received Payment 1.3 USD from account U16357642 to account U1157121. Batch: 205550398. Memo: API Payment. Withdraw to thien1986 from Investiego.
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 17. truongka

  truongka Senior Member Pre-verified

  Joined:
  Jul 13, 2017
  Messages:
  737
  Likes Received:
  74
  Insuree Balance:
  100
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  The amount of 0.61 USD has been deposited to your account. Accounts: U16357642->U14176071. Memo: API Payment. Withdraw to tuantran from Investiego.. Date: 05:32 19.02.18. Batch: 205557186.
   
 18. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  02.19.18 17:54 Account Receive +0.87 Received Payment 0.87 USD from account U16357642 to account U1157121. Batch: 205623668. Memo: API Payment. Withdraw to thien1986 from Investiego.
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 19. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  Hello hoang minh thai.

  $0.52 has been successfully sent to your PerfectMoney account U1157121.
  Transaction batch is 205682932.

  investiego.com
  thanks admin
   
  truongka likes this.
 20. thong

  thong Junior Member

  Joined:
  Apr 6, 2013
  Messages:
  549
  Likes Received:
  24
  Insuree Balance:
  0
  paying
  02.21.18 17:35 Account Receive +0.61 Received Payment 0.61 USD from account U16357642 to account U1157121. Batch: 205844571. Memo: API Payment. Withdraw to thai1984 from Investiego.
  thanks admin
   

Share This Page